Previous Next

TOPlist

ZÁPIS č.  1/ 2024 (Prosinec, Leden)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsících prosinci 2023 a lednu 2023, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Jednání Výboru se konalo vícekrát, v případě potřeby i za účasti zástupců zaměstnavatele ABB s.r.o. jednotky Brno
 • Jednání Výboru ZO se v interních otázkách zaměřilo na projednávání podpory uživatelům Multisport karty v roce 2024
 • Sledujeme situaci v Hitachi Energy a ve společnosti AB Komponenty

ZÁPIS č.  4/ 2023 (Červenec - Září)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsících červenci a září 2023, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Jednání Výboru se konalo vícekrát, v případě potřeby i za účasti zástupců zaměstnavatele ABB s.r.o. jednotky Brno
 • Jednání Výboru ZO se zaměřilo v interních otázkách na na projednávání benefitního systému
  a na přípravu Kolektivního vyjednávání
 • Sledujeme situaci v Hitachi Energy a ve společnosti AB Komponenty

ZÁPIS č.  3/ 2023 (Červen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsících květnu a červnu 2023, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Jednání Výboru se konalo vícekrát, v případě potřeby i za účasti zástupců zaměstnavatele ABB s.r.o. jednotky Brno
 • Jednání Výboru ZO v interních otázkách se zaměřilo na přípravu vyhodnocení Voleb a Volbu nového Výboru ZO
 • Bylo zahájeno Kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem Hitachienergy s.r.o. na úrovni České republiky.

ZÁPIS č.  2/ 2023 (Duben)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsících únoru a březnu 2023, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Jednání Výboru se konalo vícekrát, v případě potřeby i za účasti zástupců zaměstnavatele ABB s.r.o. jednotky Brno
 • Jednání Výboru ZO se zaměřilo v interních otázkách na přípravu vyhodnocení činnosti ZO a na přípravu voleb
 • Bylo zahájeno Kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem Hitachienergy s.r.o. na úrovni České republiky.
 • V organizaci ABB Brno se již používají nové názvy jednotek:
 • Heršpická – ELSP (rozváděče nízkého napětí)
  Vídeňská – ELDS (rozváděče vysokého napětí, výroba transformátorů a senzorů)
  Vídeňská Servis – ELSE (servis rozváděčů a technologií pod společným vedením) 

ZÁPIS č.  1/ 2023 (Leden)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci lednu 2023, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Bylo ukončeno Kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem ABB s.r.o. na lokalitě Brno
 • Jednání Výboru se konalo 24.1.2023 za účasti zástupců zaměstnavatelů ABB
 • Společnost Eurest/Compass Group se od 1.1.2023 jmenuje DELIREST Services s.r.o
 • V organizaci ABB Brno se již používají nové názvy jednotek:
 • Heršpická – ELSP (rozváděče nízkého napětí)
  Vídeňská – ELDS (rozváděče vysokého napětí, výroba transformátorů a senzorů)
  Vídeňská Servis – ELSE (servis rozváděčů a technologií pod společným vedením) 

ZÁPIS č.  6/ 2022 (Listopad)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci listopadu 2022, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Struktura Zápisu je odlišná od běžného provedení
 • Probíhá Kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem ABB s.r.o.
 • Jednání Výboru se konalo 16.11.2022 kombinovaným způsobem

ZÁPIS č.  5/ 2022 (Říjen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci říjnu 2022, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Struktura Zápisu je odlišná od běžného provedení
 • Jednání se konalo 5.10.2022 kombinovaným způsobem

ZÁPIS č.  4/ 2022 (Červen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci červnu 2022, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Struktura Zápisu je odlišná od běžného provedení
 • Zahrnuje delší časové období a tak mnoho dlouhodobě vedených jednání a také přípravu na jednání se zaměstnavateli v aktuálních záležitostech inflace

ZÁPIS č.  3/ 2022 (Květen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci březnu a dubnu 2022, společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Struktura Zápisu je odlišná od běžného provedení, neboť shrnuje
  delší časové období. Zahrnuje tak mnoho dlouhodobě vedených jednání a také přípravu
  Konference členů, která se konala 28.4.2022.

ZÁPIS č.  2/ 2022 (Únor)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci únoru společným setkáním - prezenčně dne 23. 2. 2022

Rychlé informace:

 • Oznámení lékařky MUDr. Harthové o změnách v zabezpečení zdravotní péče v areálu ABB Vídeňská
 • Distribuce letáku – Letní dětské tábory

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. z jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno/ spojené body v Zápisu
3) Diskuze na téma přípravy Konference členů a úpravu výdajů
4) Závěr

ZÁPIS č.  1/ 2022 (Leden)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci lednu společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Kolektivní vyjednávání na úrovni ABB CZ je ukončeno. Jednání na lokalitě Brno v současné době probíhá.
 • Hitachi Česká republika – Kolektivní smlouva je platná, dojednává se v jiném termínu.
 • AB Komponenty - Kolektivní smlouva je platná.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. z jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno/ spojené body v Zápisu
3) Mzdové záležitosti jednotka ELDS Brno
4) Diskuze s vedením jednotky, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Jednání proběhlo za 80 % účasti prezenčně.

ZÁPIS č.  7/ 2021 (Prosinec)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci prosinci společným setkáním - prezenčně

Rychlé informace:

 • Kolektivní vyjednávání na úrovni ABB CZ je ukončeno. Jednání na lokalitě Brno proběhne v druhé polovině ledna 2022
 • Hitachi Česká republika – Kolektivní smlouva je platná, dojednává se v jiném termínu.
 • AB Komponenty - Kolektivní smlouva je platná.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno / spojené body v Zápisu
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2022, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Jednání proběhlo za 80 % účasti prezenčně.

ZÁPIS č.  6/ 2021 (Říjen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci říjnu prostřednictvím online komunikace ve více termínech a společným setkáním - prezenčně

Rychlá informace:

Konference - Beseda Klubu důchodců se uskutečnila 26.10.2021 v jídelně Vídeňská.

V ABB Česká republika bylo zahájeno Kolektivní vyjednávání. V organizační jednotce Brno-Vídeňská se připravuje propouštění 40 zaměstnanců výroby.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno / spojené body v Zápisu
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2022, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Jednání proběhlo za 90 % účasti prezenčně a také přes online propojení aplikací MS Teams.

ZÁPIS č.  5/ 2021 (Září)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci září prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním - prezenčně

Rychlá informace:

Konference se uskutečnila dne 16.9. 2021 ve 14.00 v jídelně ABB Brno – Vídeňská.

V regionu Ostravsko vznikla nová odborová organizace u firmy ABB Česká republika

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno / spojené body v Zápisu
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2021, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu - Výboru byla aktuálně změněna v souvislosti se situací, s možnostmi dle manuálu COVID, plantného v ABB a hygienicko-epidemiologickou situací na území České republiky. Převážně elektronické a korespondenční jednání. Jednání Výboru dne 8.9. 2021 proběhlo prezenčně.

ZÁPIS č.  4/ 2021 (Červen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci červnu prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním - prezenčně i elektronicky

Rychlá informace:

Konference se uskuteční dne 16. 9. 2021 ve 14.00 hodin v jídelně ABB Brno – Vídeňská. Prosím úsekové důvěrníky o postupnou přípravu seznamu členů delegovaných na Konferenci. Individuální zájemci, písemně se lze hlásit přímo u nás. O předání delegátního lístku Vás budeme informovat.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno / spojené body v Zápisu
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2021, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu - Výboru byla aktuálně změněna v souvislosti se situací, s možnostmi dle manuálu COVID, plantného v ABB a hygienicko-epidemiologickou situací na území České republiky. Převážně elektronické a korespondenční jednání.

ZÁPIS č. 3 / 2021 (Duben)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci dubnu prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním - prezenčně i elektronicky

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno / spojené body v Zápisu
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2021, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu - Výboru byla aktuálně změněna v souvislosti se situací, s možnostmi dle manuálu COVID, plantného v ABB a hygienicko-epidemiologickou situací na území České republiky. Převážně elektronické a korespondenční jednání.

ZÁPIS č. 2 / 2021 (Březen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci únoru, březnu prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním - prezenčně i elektronicky

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno / spojené body v Zápisu
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2021, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu - Výboru byla aktuálně změněna v souvislosti se situací, s možnostmi dle manuálu COVID, plantného v ABB a hygienicko-epidemiologickou situací na území České republiky. Převážně elektronické a korespondenční jednání.

ZÁPIS č. 1 / 2021 (Leden)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci lednu prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním dne 12. 1. 2021 - prezenčně i elektronicky

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno / spojené body v Zápisu
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2021, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu - Výboru byla aktuálně změněna v souvislosti se situací, s možnostmi dle manuálu COVID, plantného v ABB a hygienicko-epidemiologickou situací na území České republiky. Převážně elektronické a korespondenční jednání.

ZÁPIS č. 5 / 2020 (Říjen a Listopad)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci listopadu prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním dne 12. 11. 2020

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2021, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu - Výboru byla aktuálně změněna v souvislosti se situací, s možnostmi dle manuálu COVID, plantného v ABB a hygienicko-epidemiologickou situací na území České republiky. Převážně elektronické a korespondenční jednání.

ZÁPIS č. 4 / 2020 (Září)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci září prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním dne 2. 9. 2020 a 21. 9. 2020

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2021, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

Forma jednání a způsob rozhodování kolektivního orgánu – Výboru byla aktuálně změněna v souvislosti se situací, s možnostmi dle manuálu COVID, platného v ABB a hygienicko-epidemiologickou situací na území České republiky. Převážně elektronické a korespondenční jednání v říjnu 2020 a v listopadu 2020.

ZÁPIS č. 3 / 2020 (Červen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci květnu a červnu prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech a společným setkáním dne 17. 6. 2020

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
3) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2020, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

ZÁPIS č.2 / 2020 (Duben)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného v měsíci březnu a dubnu prostřednictvím elektronické komunikace ve více termínech

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Stav ve firmách, kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
4) Diskuze, rozpočet ZO pro rok 2020, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

ZÁPIS č.1 / 2020 (Únor)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 11.1.2020 od 14.00 hod. a 26.2.2020 od 14 hod. a potřebných jednání v mimořádném režimu

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Zpráva předsedy Výboru o vývoji vzniku nového společného podniku ABB Power Grids
4) Kolektivní vyjednávání ve firmách kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
5) Diskuze, příprava rozpočtu ZO pro rok 2020, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

ZÁPIS č.9 / 2019 (Listopad)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 14. 11. 2019

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Zpráva předsedy Výboru o vývoji vzniku nového společného podniku ABB Power Grids
4) Kolektivní vyjednávání ve firmách kde působí ZO OS KOVO ABB Brno
5) Diskuze, příprava rozpočtu ZO pro rok 2020, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů, rychlé informace a Závěr

ZÁPIS č.8 / 2019 (Říjen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 16. 10. 2019

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. , jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Zpráva předsedy Výboru o vývoji vzniku nového společného podniku ABB Power Grids
4) Projednávání vnitřních záležitostí odborů a plán na Kolektivní vyjednávání
5) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.7 / 2019 (Září)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 18. 9. 2019

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. z jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
3) Zpráva předsedy Výboru o vývoji vzniku nového společného podniku ABB Power Grids
4) Projednání záležitostí ostatních jednotek ABB v Brně
5) Projednávání vnitřních záležitostí odborů a plán na Kolektivní vyjednávání
6) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.6 / 2019 (Červen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 19. 6. 2019

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. z jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO, příprava voleb 2019 v ZO
4) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.5 / 2019 (Květen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 15. 5. 2019

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. z jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO, příprava voleb 2019 v ZO
4) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.4 / 2019 (Duben)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 29. 4. 2019

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. z jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO, příprava voleb 2019 v ZO
4) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.3/ 2019 (Březen)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 27. 3. 2019

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. z jednotlivých jednotek
2) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO, příprava voleb 2019 v ZO
4) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.2/ 2019 (Únor)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 27. 2. 2019

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Informace z ABB s.r.o. z jednotlivých jednotek
2) Kolektivní vyjednávání s ABB EP
3) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o
4) Projednání záležitostí ostatních jednotek ABB v Brně
5) Projednání ekonomických záležitostí ZO, příprava konference ZO a schválení výdajů
6) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.1/ 2019 (Leden)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 9. 1. 2019 (doplněno o jednání z 29. 1.)

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Kolektivní vyjednávání s ABB Česká republika
3) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o. a ostatních záležitostí v Brně
4) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
5) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.9/ 2018 (Prosinec)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 12. 12. 2018 vždy od 14:00 hodin.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Kolektivní vyjednávání s ABB Česká republika
3) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
4) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
5) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.8/ 2018 (Říjen, Listopad)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 17. 10. a 21. 11. 2018 vždy od 14:00 hodin.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Kolektivní vyjednávání s ABB Česká republika
3) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
4) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
5) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.7/ 2018

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 19. 9. 2018 od 14:00 hodin.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Projednání vyjádření k podnětům zaměstnanců.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 6/ 2018

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 20. 6. 2018 od 14:00 hodin.


Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Projednání vyjádření k podnětům zaměstnanců.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 5/ 2018

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 23. 5. 2018 od 14:00 hodin.


Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Projednání vyjádření k podnětům zaměstnanců.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č.8/ 2018 (Říjen, Listopad)

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konané dne 17. 10. a 21. 11. 2018 vždy od 14:00 hodin.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Kolektivní vyjednávání s ABB Česká republika
3) Projednání záležitostí zaměstnavatele AB Komponenty s.r.o.
4) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
5) Diskuze, informace od jednotlivých zástupců z výrobních závodů a Závěr

ZÁPIS č.7/ 2018

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 19. 9. 2018 od 14:00 hodin.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Projednání vyjádření k podnětům zaměstnanců.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 6/ 2018

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 20. 6. 2018 od 14:00 hodin.


Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Projednání vyjádření k podnětům zaměstnanců.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 5/ 2018

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 23. 5. 2018 od 14:00 hodin.


Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Projednání vyjádření k podnětům zaměstnanců.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 4/ 2018

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 25. 4. 2018 od 14:00 hodin.


Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO
1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Projednání vyjádření k podnětům zaměstnanců.
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 3/ 2018

Jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 21. 3. 2018 od 14:00 hodin.

Program jednání V ZO KOVO ABB BRNO

1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o. bylo vedeno jako důvěrné

2) Projednání vyjádření OS KOVO k podnětům zaměstnanců

3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů

4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 2/ 2018

Zasedání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 21. 2. 2018, od 13:00 hodin.

Program: Zasedání V ZO KOVO ABB BRNO

1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o. bylo vedeno jako důvěrné

2) Projednání vyjádření OS KOVO k podnětům zaměstnanců

3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů

4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 1/ 2018

Zasedání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 30. 1. 2018, od 13:00 hodin.

Program: Zasedání V ZO KOVO ABB BRNO

1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o. bylo vedeno jako důvěrné

2) Kolektivní vyjednávání, lokalita Brno, EPDS

3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.

4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 9/ 2017

Zasedání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 13. 12. 2017 v zasedací místnosti Výboru ZO v Horních Heršpicích, Vídeňská 117, od 13:00 hodin.

Program: Zasedání V ZO KOVO ABB BRNO


1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o. bylo vedeno jako důvěrné
V průběhu měsíce došlo na různých místech za účasti zástupců odborů
k samostatným vyjednávacím schůzkám nebo projednávání záležitostí
zaměstnavatele a proto je zbývající část jednání Výboru ZO vedena jako „per rollam“
tedy oběžníkem. Je umožněno podávat pozměňovací návrhy a diskusní příspěvky.

2) Informace z Rady GŘ, informace z jednotek ABB a ABK

3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.

4) Diskuze a Závěr

5) Doplnění Zápisu

ZÁPIS č. 8/ 2017 

Zasedání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 11. 10. 2017 v zasedací místnosti Výboru ZO v Horních Heršpicích, Vídeňská 117, od 13:00 hodin.

Program: Zasedání V ZO KOVO ABB BRNO

1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o. bylo vedeno jako důvěrné V průběhu měsíce došlo na různých místech za účasti zástupců odborů k samostatným vyjednávacím schůzkám nebo projednávání záležitostí zaměstnavatele a proto je zbývající část jednání Výboru ZO vedena jako „per rollam“ tedy oběžníkem. Je umožněno podávat pozměňovací návrhy a diskusní příspěvky.

2) Informace z Rady GŘ, informace z jednotek ABB a ABK 3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.

4) Diskuze a Závěr

ZÁPIS č. 7/ 2017 

Zasedání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno konaného dne 13. 9. 2017 v zasedací místnosti Výboru ZO v Horních Heršpicích, Vídeňská 117, od 14:00 hodin.

Program: Zasedání V ZO KOVO ABB BRNO

1) Projednání záležitostí zaměstnavatele ABB s.r.o.
2) Informace z Rady GŘ, informace z jednotek ABB a ABK
3) Projednání ekonomických záležitostí ZO a schválení výdajů.
4) Diskuze a Závěr