Previous Next

TOPlist

 Aktuality ÚNOR 2024 

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB / Prosinec 2023 - Leden 2024

ONLINE

Milé kolegyně, kolegové, spolupracovníci a spolupracovníci. 

Představujeme vám letošní nabídku letních táborů pro děti zaměstnanců.

Zájemci o dětské letní tábory se mohou hlásit do 17. břerna 2024 na email: monika.turkova@cz.abb.comInformace a případné dotazy na tel.: 731 665 666 

Letní dětské tábory 2024

Od 1. ledna 2024 převzala od nás odborové organizace správu Multisport karet společnost ABB.

Jak již bylo sděleno, Multisportky uvnitř ABB zajištuje Benefitní systém ABB Česká republika. Více informací získáte na Vaší lokalitě od personalistek, nebo prostřednictvím komunikace přes ASK HR.

Odborové organizaci zůstala pouze správa karet a Žádostí pro zaměstnavatele: Hitachi Energy Brno a AB Komponenty Brno, Vídeňská.

Od 1. ledna 2024 dochází k mírnému navýšení ceny za Multisportku a to:

Odboráři hradí částku 460.- Kč / karta / měsíc a nečlenové odborů u těchto zaměstnavatelů hradí částku 660.- Kč / karta / měsíc.

Zaměstnancům na Dohody, nebo agenturním zaměstnancům karty zatím nezprostředkováváme. Je věcí dalšího vyjednávání, zda zajistíme dotace i pro tyto zaměstnance, spolupracovníky našich zaměstnavatelů. Zde na našem webu níže naleznete nové žádosti a poučení platné od ledna 2024.Informativně

Stručně k historii MULTISPORTU v naší ZO:
V roce 2017 v letních měsících jsme plně zavedli tento benefit pro členy odborové organizace a ve spolupráci s partnerem ABB s.r.o. a hlavně s organizační jednotkou PGHV – Tuřanka jsme si ověřili zájem zaměstnanců o tento benefit. 

V roce 2018 jsme na Dětském dni ABB v Brně Přízřenicích, na propagačním stánku Multisport s.r.o. začali povolovat přístup k benefitu i zaměstnancům bez členství. Zájem byl velký, z malého množství karet (30-50) v prvních měsících jsme se dostali až k nynějším počtům aktivně provozovaných karet cca 250. Covidová pandemie a zdravotně bezpečností opatření pak na několik měsíců uzavřela činnost nejen sportovně relaxačních areálů, ale i omezila vstup nových zájemců do již perfektně rozjetého systému. Od léta roku 2021 se znovu rozjela nabídka karet a počet uživatelů již jen strmě narůstal.

Rok 2024 bude velkou změnou, my zástupci zaměstnanců předáváme správu karet profesionálům a v ABB tak dojde k završení projektu Multisport benefit pro ABB v celostátním měřítku. 

Odborové organizaci (ZO OS KOVO ABB Brno) tak zůstane jen správa karet (cca 70) pro korporát společnosti Hitachi Energy – výrobní závod Brno a pro zaměstnance společností AB Komponenty a dalších, zajištujících servis v našem areálu. 

Velký dík patří nejen našim zaměstnavatelům za finanční podporu, ale především těm, kteří denně pracují s daty a vyhodnocují platby ze strany klientů. 

Částečně je změna důsledkem změn, ke kterým dochází ve společnosti,(politickém prostředí České republiky),  kdy benefity zaměstnavatelů jsou revidovány a připravuje se ponížení nezdaněných prostředků vydávaných v benefitech pro zaměstnance. A i když to nemám rád, „NO COMENT“ je stručným závěrem tohoto článku, spíše této poslední pasáže. 

Přeji Vám klidný podzim, pohodový přechod do zimního období a ne příliš stresovou přípravu na Vánoční svátky. 

Za zástupce zaměstnanců a Tým odborů ABB Brno 
Váš Jiří Bohdan

KLUB DŮCHODCŮ ABB Brno

Nadále plně spolupracujeme s inovovaným Klubem důchodců, kde jsou připravovány plány na rok, rok 2023. 
Zde je plán činností KD pro rok 2023 - únor 2024

Aktuality z dění Klubu důchodců

V úterý 24. října 2023 se konala tradiční beseda Klubu důchodců v jídelně závodu ABB Vídeňská, kde bylo hlavním tématem "Příprava akcí a aktivit na jubilejní 50. sezonu Klubu důchodců."

 KD23-rijen1 KD23-rijen2 KD23-rijen3

O měsíc později ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se konala pro cca 40 přihlášených zájemců komentovaná prohlídka areálu ABB Vídeňská,  zaměřená na informace o současném stavu výroby a rozložení prostorů pro výrobu transformátorů a rozváděčů. Děkujeme všem účastníkům za disciplinovaný přístup k akci a současně vedení jednotky ABB Vídeňská za možnost uspořádat podobnou akci.

KD23-listopad1 KD23-listopad2 KD23-listopad3

V rámci přípravy menších oslav 50 letého fungování Klubu důchodců v roce 2024 uskutečňujeme žádost pro pamětníky:

Máte-li doma nějaké písemnosti, nebo fotografie z činnosti Klubu, z výletů, zájezdů apod. můžete je po dohodě předat ve formě K sekretariátu Výboru ZO OSOVO, nebo přímo některému z členů přípravného výboru Klubu důchodců. .

   

Informace o MULTISPORTU –  zima 2023:

Milé kolegyně a kolegové, milí členové naší odborové organizace.

Od 1. ledna 2024 přebírá od nás odborové organizace správu Multisport karet společnost ABB.

ABB již nyní připravilo rozsáhlou kampaň, kterou informuje všechny zaměstnance – zájemce o MULTISPORTKU, jak si vygenerovat novou Žádost o novou kartu

Do 12. 12. 2023 tak musí bezpodmínečně každý stávající uživatel – budoucí uživatel využít možnosti zadáním Ticketu ASK HR.

U pozic zaměstnanců, kteří tuto možnost nemají, neboť nemají PC připojení pod ABB (mají tzv. soukromou emailovou adresu) je nutné, aby se obrátili na svého vedoucího, mistra a požádali jej o zprostředkování.

Nová karta bude mít označení  firmy ABB s.r.o. a platí vše jako doposud, tzn. že je nepřenosná a je možné ji využít jedenkrát denně ve smluvním zařízení k jednomu vstupu. 

Členové odborů za ABB Brno – provozní závody Vídeňská a Heršpická budou v roce 2024 mít nastavenu zpětně a na vlastní žádost nějakou kompenzaci v souvislosti s tím, že vyčerpáme prostředky na sportovní činnost. Budou však muset doložit svoji aktivní účast v programu Multisport ABB. Jak to bude technicky ošetřeno se Výbor ZO odpovědný za hospodaření ZO musí domluvit.

Technické podmínky pro příjem Žádostí od zaměstnanců a zaměstnanců členů odborů z Hitachi Energy zůstávají stejné:

  1. Žádost si vyžádejte přímo na adrese: bohdan.jiri@gmail.com, nebo na jiri.bohdan@cz.abb.com
  2. Žádost podejte nejpozději do 12. 12. 2023 pro karty vystavené od 1. 1. 2024.
  3. Cenové podmínky jsou uvedeny vždy na Žádosti a platí pro kartu zaměstnance. Nemůžeme zprostředkovávat karty pro děti ani pro partnery.
  4. Jaká bude cena karty od 1. 1. 2024 je uvedeno přímo na Žádostech.
  5. Podobně zůstává zachována i možnost podání Žádosti od zaměstnanců AB Komponenty s.r.o.

Žádosti a informace - MULTISPORT Karta 2024

Žádost_zaměstnanců_členů_2024

Žádost_zaměstnanců_nečlenů_2024

Souhrn_informací_MULTISPORT_verze_leden_2024

Sledujte proto i nadále naše zprávy v tomto webovém prostředí.

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o poskytnutí podpory - úmrtí člena, zaměstnance ABB Brno, ABK - člena odborů

Žádost o poskytnutí podpory - úmrtí rodinného příslušníka zaměstnance ABB Brno, ABK Brno - člena odborů

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek ao příspěvky na aktivity dětí

·  Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za aktivity MULTISPORT, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma. 

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají 

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i ve spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan