Previous Next

TOPlist

 Aktuality LISTOPAD 2023

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB / Červenec - Září 2023

ONLINE

Milé kolegyně, kolegové, spolupracovníci a spolupracovníci. 

Milé kolegyně a kolegové, milí členové naší odborové organizace.

Od 1. ledna 2024 přebírá od nás odborové organizace správu Multisport karet společnost ABB.

ABB již nyní připravilo rozsáhlou kampaň, kterou informuje všechny zaměstnance – zájemce o MULTISPORTKU, jak si vygenerovat novou Žádost o novou kartu. Víde informací se dočtete níže na našich webových stránkách...Informativně

Stručně k historii MULTISPORTU v naší ZO:
V roce 2017 v letních měsících jsme plně zavedli tento benefit pro členy odborové organizace a ve spolupráci s partnerem ABB s.r.o. a hlavně s organizační jednotkou PGHV – Tuřanka jsme si ověřili zájem zaměstnanců o tento benefit. 

V roce 2018 jsme na Dětském dni ABB v Brně Přízřenicích, na propagačním stánku Multisport s.r.o. začali povolovat přístup k benefitu i zaměstnancům bez členství. Zájem byl velký, z malého množství karet (30-50) v prvních měsících jsme se dostali až k nynějším počtům aktivně provozovaných karet cca 250. Covidová pandemie a zdravotně bezpečností opatření pak na několik měsíců uzavřela činnost nejen sportovně relaxačních areálů, ale i omezila vstup nových zájemců do již perfektně rozjetého systému. Od léta roku 2021 se znovu rozjela nabídka karet a počet uživatelů již jen strmě narůstal.

Rok 2024 bude velkou změnou, my zástupci zaměstnanců předáváme správu karet profesionálům a v ABB tak dojde k završení projektu Multisport benefit pro ABB v celostátním měřítku. 

Odborové organizaci (ZO OS KOVO ABB Brno) tak zůstane jen správa karet (cca 70) pro korporát společnosti Hitachi Energy – výrobní závod Brno a pro zaměstnance společností AB Komponenty a dalších, zajištujících servis v našem areálu. 

Velký dík patří nejen našim zaměstnavatelům za finanční podporu, ale především těm, kteří denně pracují s daty a vyhodnocují platby ze strany klientů. 

Částečně je změna důsledkem změn, ke kterým dochází ve společnosti,(politickém prostředí České republiky),  kdy benefity zaměstnavatelů jsou revidovány a připravuje se ponížení nezdaněných prostředků vydávaných v benefitech pro zaměstnance. A i když to nemám rád, „NO COMENT“ je stručným závěrem tohoto článku, spíše této poslední pasáže. 

Přeji Vám klidný podzim, pohodový přechod do zimního období a ne příliš stresovou přípravu na Vánoční svátky. 

Za zástupce zaměstnanců a Tým odborů ABB Brno 
Váš Jiří Bohdan

KLUB DŮCHODCŮ ABB Brno

Nadále plně spolupracujeme s inovovaným Klubem důchodců, kde jsou připravovány plány na rok, rok 2023. 
Zde je plán činností KD pro rok 2023 - únor 2024

V rámci přípravy menších oslav 50 letého fungování Klubu důchodců v roce 2024 uskutečňujeme žádost pro pamětníky:

Máte-li doma nějaké písemnosti, nebo fotografie z činnosti Klubu, z výletů, zájezdů apod. můžete je po dohodě předat ve formě K sekretariátu Výboru ZO OSOVO, nebo přímo některému z členů přípravného výboru Klubu důchodců. .

   

Informace o MULTISPORTU –  zima 2023:

Milé kolegyně a kolegové, milí členové naší odborové organizace.

Od 1. ledna 2024 přebírá od nás odborové organizace správu Multisport karet společnost ABB.

ABB již nyní připravilo rozsáhlou kampaň, kterou informuje všechny zaměstnance – zájemce o MULTISPORTKU, jak si vygenerovat novou Žádost o novou kartu

Součástí Žádosti bude i souhlas se srážkou ze mzdy a současně i možnost pořídit kartu pro partnera nebo jedno či více dětí. 

Do 20.11.2023 tak musí bezpodmínečně každý stávající uživatel – budoucí uživatel využít možnosti zadáním Ticketu ASK HR.

U pozic zaměstnanců, kteří tuto možnost nemají, neboť nemají PC připojení pod ABB (mají tzv. soukromou emailovou adresu) je nutné, aby se obrátili na svého vedoucího, mistra a požádali jej o zprostředkování.

Karta Vás bude měsíčně srážkou ze mzdy stát: 590 Kč měsíčně.
Ceny dětských karet a ceny karet partnerů jsou zveřejněny na stránkách ABB. 

Nadřízení zaměstnanci již byli informováni, kdo se na ně pravděpodobně obrátí. 

Nová karta bude mít označení  firmy ABB s.r.o. a platí vše jako doposud, tzn. Že je nepřenosná a je možné ji využít jedenkrát denně ve smluvním zařízení k jednomu vstupu. 

Členům odborů budeme na základě podané žádosti v průběhu roku 2024 kompenzovat nějakou částku, v rozdílu, za kolik budou nyní Multisportku platit. 

Průměrný doplatek za člena odborové organizace byl 230.- Kč / měsíc/ karta člena. 

Takto rozsáhle nebude dále možné karty zpětně dotovat. Nyní připravujeme kompenzaci, ale nejsme schopni sdělit ani technické podmínky, ani výši zpětné měsíční částky. 

Členové ZO OS KOVO ABB Brno za ABB s.r.o. výrobní jednotky Heršpická a Vídeňská si musí uvědomit, že Multisport nebyl jediným benefitem odboráře. 

Administraci rozhodně nebudeme řešit měsíčně, předpokládáme, že nastavíme zpětné období čtvrtletní. 

Děkuji tedy za Vaše členství a vyčkejte dalších informací.

Členové odborů za ABB Brno – provozní závody Vídeňská a Heršpická budou v roce 2024 mít nastavenu zpětně a na vlastní žádost nějakou kompenzaci v souvislosti s tím, že vyčerpáme prostředky na sportovní činnost. Budou však muset doložit svoji aktivní účast v programu Multisport ABB. Jak to bude technicky ošetřeno se Výbor ZO odpovědný za hospodaření ZO musí domluvit.

Technické podmínky pro příjem Žádostí od zaměstnanců a zaměstnanců členů odborů z Hitachi Energy zůstávají stejné:

  1. Žádost si vyžádejte přímo na adrese: bohdan.jiri@gmail.com, nebo na jiri.bohdan@cz.abb.com
  2. Žádost podejte nejpozději do 16.11.2023 pro karty vystavené od 1.12.2023 nebo do 12.12.2023 pro karty vystavené od 1.1.2024.
  3. Cenové podmínky jsou uvedeny vždy na Žádosti a platí pro kartu zaměstnance. Nemůžeme zprostředkovávat karty pro děti ani pro partnery.
  4. Jaká bude cena karty od 1.1.2024 bude uvedeno přímo na Žádosti, z taktických důvodů a z důvodů jinak vedeného účetnictví pro členy odborů v Hitachi Energy a zaměstnance Hitachi Energy ji nyní nezveřejnuji.
  5. Podobně zůstává zachována i možnost podání Žádosti od zaměstnanců AB Komponenty s.r.o.

Sledujte proto i nadále naše zprávy v tomto webovém prostředí.

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o poskytnutí podpory - úmrtí člena, zaměstnance ABB Brno, ABK - člena odborů

Žádost o poskytnutí podpory - úmrtí rodinného příslušníka zaměstnance ABB Brno, ABK Brno - člena odborů

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek ao příspěvky na aktivity dětí

·  Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za aktivity MULTISPORT, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma. 

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají 

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i ve spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan