Previous Next

TOPlist

Aktuality ČERVENEC a SRPEN 2022      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Červen 2022

ONLINE

Milé kolegyně, vážení kolegové,... 

leto2022.jpg...na prahu prázdnin 2022 Vás všechny zdravím a za sebe i své kolegy ve Výboru Vám přeji klidné a pohodové prázdniny.

Užijte si se svými bližními chvíle odpočinku, pohody bez stresů a starostí všedního dne.

Právě vystavovaný Zápis č. 4 Prázdniny dokumentuje naši činnost od Konference členů konané v dubnu 2022.

Zdravím Vás, Vaše blízké a děkuji za spolupráci.

Jiří Bohdan, Brno 1. 7. 2022

Několik fografických záblesků z Odborové konference konané 28. 4. 2022 v ABB Brno - Vídeňská

IMG_20220428_141914.jpg IMG_20220428_145256.jpg IMG_20220428_141844.jpg IMG_20220428_145326.jpgKontakt na nového poskytovatele zdravotních služeb  - MUDr. Marek Bezděk (Klinika Podané ruce)

Od 1. dubna 2022 došlo ke změně poskytovatele pracovně lékařských služeb na adrese Vídeňská 117, 619 00 Brno.

Veškeré kontakty a ordinační dobu naleznete je na stránkách HR ELDS Brno, případně přímo na tomto odkazu: Ordinace Brno - Klinika Podané ruce s.r.o. (podaneruce.cz)Informace o MULTISPORTU – rok 2022, platné od 22.3.2022:

Akce Multisport zdarma duben 2022  v jednotce ABB Brno – ELDS Vídeňská a Heršpická již skončila. Finanční prostředky pro tuto akci jsou omezené.

Od 1. 5. 2022 je možné pouze podávat přihlášky dle následujících možností: 

Žádost zaměstnanců - členů (ostatní - platné zůstávají i formuláře pro nečleny a členy z firem AB Komponenty a Hitachi – Tuřanka)

Žádost zaměstnanců - nečlenů (ostatní - platné zůstávají i formuláře pro nečleny a členy z firem AB Komponenty a Hitachi – Tuřanka)

Nejčastější chyby v žádostech - Žadatelé nám uvádí do poštovní adresy adresu pracoviště. To není správné, v případě hloubkového auditu zaměstnavatelem – osobou určenou zaměstnavatelem by mohlo jít o méně závažnou chybu. 

V podobném duchu jsou pak zveřejněny informace uvnitř jednotky ABB Brno, na vnitřních stránkách zaměstnavatele – tzv. INSIDE. Na každém formuláři je pak jasně uvedeno, kdo a kolik platí, jak se žádá a kdo s Vámi komunikuje. Žádejte vždy do 15. dne v měsíci. Výdej karet poté očekávejte na přelomu měsíce.

Vždy se snažíme  s Vámi komunikovat a přiblížit se Vám co nejblíž (platí i pro Tuřanku, Heršpickou, případně AB Komponenty)Snažíme se ale vydávat -Face to Face, jde o finanční záležitosti a přerozdělování peněz. Platby jsou připisovány  na daný měsíc, platíte Vy nám, na základě platebního pokynu, který je po Vašem podpisu právně závazný. 

V každé Smlouvě i komunikaci s Vámi je vkládáno právní poučení, tzn., že údaje o Vás nikomu nesdělujeme, zůstávají pouze v našem systému po dobu, kdy příjmáte dotace na uvedenou aktivitu. Děkuji za pochopení. Prohlášení o nakládání s osobními údaji máme jako ZO OS KOVO vyvěšené na našich webových stránkách. (www.odboryabbbrno.cz) 

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan