Previous Next

TOPlist

Aktuality PODZIM 2022      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Listopad 2022

ONLINE

Milé kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci. 

Z důvodů svého vlastního omezení, ze zdravotních důvodů, jsem nucen pracovat v distančním režimu. Přesto odborová práce a vztahy s našimi partnery pro sociální dialog, s našimi dodavateli ani s Vámi členkami a členy nejsou omezeny. 
V administrativě jsou přijata opatření, aby byla posílena role místopředsedy a hospodářky, administrace všech ekonomických záležitostí. . 

Ptáte se také často na Kolektivní vyjednávání a na věci související s vysokou inflací v České republice. 

Naši hlavní zaměstnavatelé se vcelku přijatelným způsobem postavili k řešení problémů nízkopříjmových zaměstnanců. 

Návrhy na Kolektivní vyjednávání ve společnosti ABB /se společností ABB/ máme připraveny a v nejbližších dnech je po posledním projednání předáme našim partnerům, personalistům a vedení firmy. 

Stále platí, a praxe ukázala, že to vše funguje i přes distanční způsob mojí práce, a že stále máte možnost se ptát nebo projednávat s námi, zástupci Vás zaměstnanců otázky, které Vás zajímají. Adresy, odkazy a cestu k nám do kanceláře Vám nemusím připomínat. 

Na co však zapomenout nechci a nesmím je poděkování za důvěru, trpělivost i Vaši podporu. Moc si ji vážím a svým způsobem je pro mě i jistým kladným, pozitivním nábojem. Velké díky.

Plně také spolupracujeme s inovovaným Klubem důchodců, kde jsou připravovány plány na příští rok, rok 2023. 
S tím také souvisí pozvánka, která je nyní zveřejňována: 

Pozvánka 
Beseda členů Klubu důchodců se koná v úterý 25.října 2022 ve 14:00 hodin v jídelně výrobního závodu ABB Vídeňská 117, BRNO. 
Pozvánka je v souladu s plánem činnosti KD, který jistě všichni máte k dispozici

Za Výbor ZOOS KOVO ABB Brno 
Váš předseda Jiří Bohdan

Několik fografických záblesků z Odborové konference konané 28. 4. 2022 v ABB Brno - Vídeňská

IMG_20220428_141914.jpg IMG_20220428_145256.jpg IMG_20220428_141844.jpg IMG_20220428_145326.jpgKontakt na nového poskytovatele zdravotních služeb  - MUDr. Marek Bezděk (Klinika Podané ruce)

Od 1. dubna 2022 došlo ke změně poskytovatele pracovně lékařských služeb na adrese Vídeňská 117, 619 00 Brno.

Veškeré kontakty a ordinační dobu naleznete je na stránkách HR ELDS Brno, případně přímo na tomto odkazu: Ordinace Brno - Klinika Podané ruce s.r.o. (podaneruce.cz)Informace o MULTISPORTU – rok 2022, platné od 1. 11. 2022:

Společnost Multisport s.r.o. se s námi dohodla o navýšení poplatků za karty MULTISPORT.  Finanční prostředky pro tuto akci jsou omezené. Proto celé zdražení přenášíme na Vás uživatele karet.

Věřím, že v rámci zachování celého benefitního systému, který jako ZO OS KOVO ABB Brno  po dohodě se zaměstnavateli provozujeme podpoříte také zachování našich vyrovnaných rozpočtů.

Od 1. 11. 2022 je možné pouze podávat přihlášky dle následujících možností: 

Žádost zaměstnanců - členů (ostatní - platné zůstávají i formuláře pro nečleny a členy z firem AB Komponenty a Hitachi – Tuřanka)

Žádost zaměstnanců - nečlenů (ostatní - platné zůstávají i formuláře pro nečleny a členy z firem AB Komponenty a Hitachi – Tuřanka)

Nejčastější chyby v žádostech - Žadatelé nám uvádí do poštovní adresy adresu pracoviště. To není správné, v případě hloubkového auditu zaměstnavatelem – osobou určenou zaměstnavatelem by mohlo jít o méně závažnou chybu. 

V podobném duchu jsou pak zveřejněny informace uvnitř jednotky ABB Brno, na vnitřních stránkách zaměstnavatele – tzv. INSIDE. Na každém formuláři je pak jasně uvedeno, kdo a kolik platí, jak se žádá a kdo s Vámi komunikuje. Žádejte vždy do 15. dne v měsíci. Výdej karet poté očekávejte na přelomu měsíce.

Vždy se snažíme  s Vámi komunikovat a přiblížit se Vám co nejblíž (platí i pro Tuřanku, Heršpickou, případně AB Komponenty)Snažíme se ale vydávat -Face to Face, jde o finanční záležitosti a přerozdělování peněz. Platby jsou připisovány  na daný měsíc, platíte Vy nám, na základě platebního pokynu, který je po Vašem podpisu právně závazný. 

V každé Smlouvě i komunikaci s Vámi je vkládáno právní poučení, tzn., že údaje o Vás nikomu nesdělujeme, zůstávají pouze v našem systému po dobu, kdy příjmáte dotace na uvedenou aktivitu. Děkuji za pochopení. Prohlášení o nakládání s osobními údaji máme jako ZO OS KOVO vyvěšené na našich webových stránkách. (www.odboryabbbrno.cz) 

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan