Previous Next

TOPlist

Aktuality ČERVENEC a SRPEN 2022      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Červen 2022

ONLINE

Milé kolegyně, vážení kolegové, zdravíme vás z prázdninových cest... 

tabor2022-1.jpg...v pátek 8. července 2022 jsme navštívili Letní dětský tábor Biskupice, abychom se přesvědčili jak je o děti našich zaměstnanců postaráno o letních prázdninách. 
Celkem 25 dětí našich zaměstnanců v letošní sezoně využilo možností a účastní se tohoto tradičního LT. 

Biskupice se nachází v malebném prostředí na samém okraji Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Samotným táborem protéká říčka Rokytná, v blízkosti je několik bývalých mlýnů, například Újezdský nebo Kašparův.

Osvědčený tým spolupracovníků naší partnerské ZO OS KOVO ALSTOM se každoročně snaží připravit dětem velice poutavé a zajímavé vyžití s potřebným pohybem i možnostmi získat si a prohloubit návyky na kolektivní spolupráci v dětském a mládežnickém kolektivu. I když v den naší návštěvy nepanovalo zrovna ideální letní počasí, přesto to vůbec nebránilo naplánovaným aktivitám, celodennímu výletu do blízkých Hrotovic. 

Areál tábora je pravidelně využíván nejenom k letní dětské a rodinné rekreaci, ale i k různým sportovním kempům, nebo relaxačnímu kratšímu pobytu seniorů. Zázemí tábora je udržováno, hygienické standardy dodržovány a je zajištěna odpovídající strava připravovaná v hlavní zděné budově týmem zkušených zaměstnanců a spolupracovníků okolo všem známého pana Koppa. 

Naše pochvala a poděkování tedy patří všem, kteří se svou prací každoročně přičiňují o to, aby v dalším roce byl tábor naplněn. 
Následující doplnění aktuálními snímky jen beze slov vyjadřují soudržnost a pospolitost táborového dění.

tabor2022-5.jpg tabor2022-3.jpg tabor2022-4.jpg tabor2022-2.jpg

Za Výbor ZOOS KOVO ABB Brno 
Jiří Bohdan
Monika Turková
.

Několik fografických záblesků z Odborové konference konané 28. 4. 2022 v ABB Brno - Vídeňská

IMG_20220428_141914.jpg IMG_20220428_145256.jpg IMG_20220428_141844.jpg IMG_20220428_145326.jpg



Kontakt na nového poskytovatele zdravotních služeb  - MUDr. Marek Bezděk (Klinika Podané ruce)

Od 1. dubna 2022 došlo ke změně poskytovatele pracovně lékařských služeb na adrese Vídeňská 117, 619 00 Brno.

Veškeré kontakty a ordinační dobu naleznete je na stránkách HR ELDS Brno, případně přímo na tomto odkazu: Ordinace Brno - Klinika Podané ruce s.r.o. (podaneruce.cz)



Informace o MULTISPORTU – rok 2022, platné od 22.3.2022:

Akce Multisport zdarma duben 2022  v jednotce ABB Brno – ELDS Vídeňská a Heršpická již skončila. Finanční prostředky pro tuto akci jsou omezené.

Od 1. 5. 2022 je možné pouze podávat přihlášky dle následujících možností: 

Žádost zaměstnanců - členů (ostatní - platné zůstávají i formuláře pro nečleny a členy z firem AB Komponenty a Hitachi – Tuřanka)

Žádost zaměstnanců - nečlenů (ostatní - platné zůstávají i formuláře pro nečleny a členy z firem AB Komponenty a Hitachi – Tuřanka)

Nejčastější chyby v žádostech - Žadatelé nám uvádí do poštovní adresy adresu pracoviště. To není správné, v případě hloubkového auditu zaměstnavatelem – osobou určenou zaměstnavatelem by mohlo jít o méně závažnou chybu. 

V podobném duchu jsou pak zveřejněny informace uvnitř jednotky ABB Brno, na vnitřních stránkách zaměstnavatele – tzv. INSIDE. Na každém formuláři je pak jasně uvedeno, kdo a kolik platí, jak se žádá a kdo s Vámi komunikuje. Žádejte vždy do 15. dne v měsíci. Výdej karet poté očekávejte na přelomu měsíce.

Vždy se snažíme  s Vámi komunikovat a přiblížit se Vám co nejblíž (platí i pro Tuřanku, Heršpickou, případně AB Komponenty)Snažíme se ale vydávat -Face to Face, jde o finanční záležitosti a přerozdělování peněz. Platby jsou připisovány  na daný měsíc, platíte Vy nám, na základě platebního pokynu, který je po Vašem podpisu právně závazný. 

V každé Smlouvě i komunikaci s Vámi je vkládáno právní poučení, tzn., že údaje o Vás nikomu nesdělujeme, zůstávají pouze v našem systému po dobu, kdy příjmáte dotace na uvedenou aktivitu. Děkuji za pochopení. Prohlášení o nakládání s osobními údaji máme jako ZO OS KOVO vyvěšené na našich webových stránkách. (www.odboryabbbrno.cz) 

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan