Previous Next

TOPlist

Naše historie, jak šel čas  

Do revolučních dnů roku 1989 vstupovala naše mateřská firma jako závod Koncernu Závodů silnoproudé elektrotechniky se jménem Julia Fučíka- značkou EJF. Tuto značku firma nesla od roku 1950, kdy značka ŠKODA byla přidělena jiným subjektům. 

Do roku 1993 v období ekonomických a politických změn se firma připravovala na transformaci a v rámci privatizace byla ve 100% akcií prodána ABB aby dále vystupovala pod jménem ABB EJF. a.s.

Stále se zabývala výrobou rozváděčů a přístrojů VN, přístrojových transformátorů, vychovávala si vlastní pracovníky na učilišti v Brně.

V druhé polovině 90. Let došlo k investici do stavby nové epoxidárny v Heršpicích na Vídeňské a také byl dokončen projekt přesunu  výroby přístrojů z Dornychu do areálu AVIA na Heršpické.

ABB se zcela logicky snaží výrobu soustředit do větších areálů a opouštět nevyhovující objekty.

Areály ABB Vídeňská a ABB Heršpická se vyvíjejí zcela samostatně a výroba v nich má zvyšující se objem.

V roce 2001 získalo ABB EJF již pod novým názvem PPMV ( Power Product Medium Voltage ) statut společnosti odpovědné za výrobu, výzkum a prodej přístrojových transformátorů a senzorů VN s globální působností . V roce 2002 potom k této odpovědnosti byla připojena i odpovědnost za výrobu, výzkum a prodej rozváděčů VN.

Komponenty rozváděčů nízkého napětí vyrábí a prodává ABB Heršpická.

V roce 2007 byla na přechodnou dobu ve volných prostorách na Vídeňské zahájena výroba částí zapouzdřených rozvoden velmi vysokého napětí .

Tento specifický druh výroby, náročný na prostor se na Vídeňské již dále nemohl rozvíjet a proto bylo rozhodnuto o přesunu do nově vznikajících prostor ve Slatině.

V roce 2014 tedy byla otevřena výroba v nových prostorách ve Slatině. Je strukturovaně postavená na principu štíhlé výroby, organizačně skloubena tak, aby byly minimalizovány přesuny mezi výrobními operacemi.

Na Vídeňské je připravena nová montážní hala rozváděčů  a jsou realizovány investice do výroby přístrojových transformátorů.

Byla realizována investice do navíjení a sestavování transformátorů velmi vysokého napětí v prostorách výroby přístrojových transformátorů.

Společnost ABK / Komponenty / byla odstěhována ze závodu Vídeňská do prostoru VIENA POINT v blízkém sousedství.

V areálu ABB, Vídeňská ještě sídlí  firma AB Support, která nám zajištuje smluvní servis a  údržbu. 

Tuto stručnou historii a popis bylo nutné zmínit, abychom mohli popsat práci odborů v okruhu naší působnosti. 

Vždyť komu dnes co říkají pojmy :                                                   

Jevišovice ( navíjení cívek )

Haluzice ( výroba izolačních materiálů )

Slévárna Komárov ( odlévání litiny, barevných kovů )

Pražákova ( sklady, výroba pojistek )

Hlinky ( školící středisko a společenské centrum )

Rekreační střediska Klepáčov a Přehrada

Učiliště Sekaninova ( Trnitá a později Obřanská )

Dornych, historická budova i tzv. Šlígl (opravy strojů )

Všude byli lidé, zaměstnanci, kolegové a spolupracovníci. A odboráři ….

Omlouvám se za tu trochu nostalgie, ale více jak

125 let historie elektrotechnické výroby nelze vymazat

 s paměti lidí, kteří nás vychovali, se kterými mnohdy spolupracujeme až do současnosti.

( aktivní Klub důchodců ).

Všechny tyto restrukturalizační změny také musela kopírovat a akceptovat struktura naší odborové organizace, která zastupuje všechny pracující v podnicích, v jejichž působnosti pracuje.

Vždyť otázky pracovního práva, bezpečnosti práce, sociálního zázemí vyjednáváme Kolektivně pro všechny zaměstnance.

V roce 2016 dochází ke změně struktury ABB v Evropě i v České republice.

Pod naši kompetenci v rámci města Brna se dostává část jednotky Power System, která má svoje sídlo na ul. Škrobárenská.

Vzhledem ke změně názvů jednotlivých divizí mateřské ABB tedy uvádím aktualizované názvy v souladu s dnešním označováním.

EPMV – Brno, Vídeňská – výroba rozváděčů VN a VVN, výroba Transformátorů VN a VVN, servis výrobků  

PGHV – Brno,Slatina, Tuřanka  - výroba zapouzdřených rozvoden VVN

EP,EPPC,PCHBCE – Brno, Heršpická – výroba přístrojů NN

EP,EPES,ESHBCZ – Brno, Heršpická – výroba rozváděčů 

Power Generation, divize Procesní automatizace (PAPG), Brno, Škrobárenská – zajištění projektů v energetice

GS – globální služby (účtárna, IT, aj.) Vídeňská

 

Stále je našim partnerem pro Kolektivní vyjednávání také společnost AB Komponenty s.r.o. Vídeňská ve které máme členskou základnu.

Po létech budování dochází tedy ke stabilizaci areálu ABB Vídeňská co se týká investic.

A to ostatní nám ukáže čas.

 

V Brně 8. 6. 2016                                                                                            předseda V ZO OS KOVO ABB Brno

                                                                                                                                             Jiří Bohdan