OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Previous Next

TOPlist

Aktuality PRÁZDNINY 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Červen 2021

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové,

tornado.jpg v myšlenkách jsem stále s přáteli z OS KOVO z Hodonínska. Příroda nám ukázala, co umí. Dlouze a náročně budovaná obydlí našich spoluobčanů, infrastruktura i veřejný majetek je zasažen přírodní katastrofou. Slova mohou utěšit, pomoc musí být rychlá a efektivní. 


Ztracené lidské životy nelze nahradit, rány se zahojí, bolest v srdci zůstane, stejně jako prázdné místo u rodinného stolu. Prosím vzpomeňte na všechny takto postižené a můžete-li, tak buďte nápomocni. OS KOVO má svoje nástroje na pomoc rodinám svých členů. Děkuji za všechny postižené a potřebné. 


Uzavřeli jsme jarní období, které bylo hektické. Přeji Vám všem, prožijte klidné léto, relaxujte, vnímejte krásy naší krajiny, navštívíte-li zahraniční destinace buďte prosím obezřetní a opatrní. 

Výbor ZO OS KOVO ABB Brno Vám všem přeje krásné léto a rodinnou pohodu. 

Jiří Bohdan a členové týmu OdboryABB Brno. 

Z další činnosti telegraficky: 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Obracíme se na Vás ohledně Vašich dotazů na případnou finanční pomoc postiženým občanům na Jižní Moravě po běsnění přírodních živlů, hlavně tornáda, ale i silného krupobití apod.

V posledních pár dnech jsme měli mnoho dotazů na možnou pomoc našim členům OS KOVO od Základních organizací. Od pátečního rána jsme v kontaktu s předsedy Základních organizací a zástupci Seskupení členů v této oblasti a celou věc monitorujeme.

Zatím po prvotním šoku a pomoci raněným byl hlavně čas úklidu a přípravy na následující dny a týdny. K dnešnímu dni máme avizováno zatím pouze cca 10 žádostí od členů OS KOVO z Konta pro živelné pohromy, které se pravděpodobně nebudou týkat přímo domů určených k demolici, ale vše se může změnit v následujících dnech a týdnech, kdy budou mít postižení více času spojit se se svými mateřskými organizacemi.

Nicméně na základě těchto skutečností výkonné vedení OS KOVO rozhodlo:

  • zřídit transparentní účet u České spořitelny a.s., kam by přispěl OS KOVO z rozpočtu a dobrovolníci z řad ZO OS KOVO případně jednotlivců ? členů OS KOVO.
  • přispět na tento transparentní účet částkou 1 mil. Kč z prostředků OS KOVO.

Pokud tedy budete chtít přispět postiženým členům OS KOVO, ale i dalším občanům v této oblasti prosím můžete své příspěvky posílat na následující transparentní účet:  číslo účtu 9119112, kód banky 0800   (IBAN CZ10 0800 0000 0000 0911 9112)

Pokud budete své příspěvky posílat jako fyzická osoba (člen, zaměstnanec apod.) zadejte jako Variabilní symbol platby(VS): 2021 a do poznámky napište své jméno a příjmení.

Veškeré prostředky zaslané na tento transparentní účet budou poté určeny postiženým občanům či institucím v této oblasti na základě rozhodnutí Výkonného vedení OS KOVO.

Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc postiženým na Jižní Moravě.

S úctou a pozdravem

Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO, Odborový svaz KOVO

Organizační pokyny: 

Prosím v průběhu prázdnin komunikujte výhradně písemně a sledujte omezení v naší kanceláři na Vídeňské. Budeme čerpat dovolenou, také budeme mírně zlepšovat naše pracovní prostředí. 
Je tedy možné, že několik dnů budeme na našem pracovišti fyzicky nepřítomni. Tyto skutečnosti oznámíme cca 5 dnů předem. 
Děkuji za pochopení. 

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno 

V Brně dne 1. 7. 2021 

Pozn.: Vše ostatní k našim benefitům i naší činnosti najdete v historii, moje články jsou zde uloženy v Menu pod záložkou ARCHIV

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Je možnost čerpat zdravotní benefit

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno