Previous Next

TOPlist

 Aktuality DUBEN, KVĚTEN 2023

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Duben 2023

ONLINE

Milé kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci. 

V souvislosti s vyhlášením Stávkové pohotovosti všemi odborovými svazy se velmi často ptáte, jak budeme řešit situaci MY – odboráři z elektronického sektoru v Brně. 

Odpověď není jednoduchá, určitě také nesouhlasíme s návrhy Vlády ČR na změny v daňových zákonech a plánovaném ožebračování zaměstnanců a rodin.

Máme Parlament ČR a máme Senát. Tyto orgány tyto návrhy musí projednat, jsou tam námi zvolení zastupitelé, věřme jim.

Náš nesouhlas vyjádříme zákonnými prostředky, ale rozhodně nemáme v plánu jakkoliv poškodit naše zaměstnavatele naše partnery v sociálním dialogu.

Tento problém se jistě do našeho vzájemného jednání přenese, ale všechno chce svůj čas. Všechno má svůj postup.

To co předvádí politická reprezentace se mi někdy líbí, někdy nelíbí, ale výsledky budeme muset respektovat, ať již od 1.1.2024 bude platit cokoliv. To je demokracie.

Prosím diskutujme, připravme si argumenty, ale nenechme se strhnout k nezákonným metodám.Ve čtvrtek 4. 5. 2023 jsme odstartovali proces Voleb napříč naší ZO. Děkuji Vám za aktivní přístup k této činnosti, která nám všem ukotví naše povinnosti v souladu se zákony platnými v ČR. Celý proces zakončíme do 30. 5. 2023 a budeme Vás o všem informovat.

Dále jsme také ukončili Kolektivní vyjednávání u jednoho z našich spolupracujících zaměstnavatelů. Také tyto výsledky odprezentujeme později.

Stále platí, že z důvodů svého vlastního omezení, ze zdravotních důvodů, jsem nucen pracovat v distančním režimu. Přesto odborová práce a vztahy s našimi partnery pro sociální dialog, s našimi dodavateli ani s Vámi členkami a členy nejsou nijak omezeny. 
V administrativě jsou přijata opatření, aby byla posílena role místopředsedy a hospodářky, administrace všech ekonomických záležitostí.  

Přeji Vám pěkné májové dny a užívejte života.

Jiří Bohdan, Brno 22. 5. 2023Informativně

Nadále plně spolupracujeme s inovovaným Klubem důchodců, kde jsou připravovány plány na rok, rok 2023. 
Zde je plán činností KD pro rok 2023 - únor 2024Akce KD ABB Brno -  v úterý 21. února 2023 proběhla 49. Konference členů Klubu důchodců 

Tato schůze zhodnotila uplynulý rok 2022, představila program činnosti na nový kalendářní rok / období do února 2024. Tradičně pestrý program zahrnuje zájezdy, vycházky a aktivity poznej svou vlast.

Mimo to je na říjen 2023 připravována také Beseda Klubu důchodců, tj. tradiční akce, která se koná ve formátu velmi podobném dnešní Konferenci, je bez pevného řádu a formalit. Termín této plánované Besedy je stanoven na čtvrtek 24. 10. 2023 ve 14.00 v jídelně pobočky ABB Vídeňská.

Na poslední úterní Konferenci vystoupil také zástupce vedení výrobní jednotky pan ing. Marek SCHNEIDER a seznámil přítomné s výsledky jednotky Vídeňská, plány a zakázkovou náplní na následující období. 

Vzhledem k rozdělení výrobních jednotek v Brně od 1. 1. 2023 úplně absentovala informace o dění na Heršpické. Výkonným vedením ZO OS KOVO ABB Brno bylo přislíbeno od příští schůzky toto napravit. Počítá se s pozváním vedení výrobní jednotky Heršpická již na Besedu členů KD v podzimním termínu.

Rovněž s diskuse vyvstal úkol zorganizovat v rámci akce „Poznej svou vlast“ návštěvu výrobního závodu Vídeňská. Počítá se s podzimním termínem. Přesné informace budou uvolněny po dohodě s vedením. V předběžném zájmu půjde o větší skupinu členů KD (asi 60 osob).

V rámci příprav menších oslav 50 letého fungování Klubu důchodců v roce 2024 uskutečňujeme výzvu pro pamětníky:

Máte-li doma nějaké písemnosti, nebo fotografie z činnosti Klubu, z výletů, zájezdů apod. můžete je po dohodě předat v jakékoliv formě na sekretariát Výboru ZO OS KOVO, nebo přímo některému ze členů přípravného výboru Klubu důchodců..

F_4.jpg F_1.jpg F_2.jpg F_3.jpgInformace o MULTISPORTU – rok 2023, platné od 1. 3. 2023:

Příjem žádostí o kartu Multisport – Multisportku je opět OTEVŘEN.

Žádosti podávejte opět do 18. dne v měsíci.

Od 1. 3. 2023 je možné pouze podávat přihlášky dle následujících možností: 

Žádost zaměstnanců - členů (ostatní - platné jsou jen nové formuláře)

Žádost zaměstnanců - nečlenů (ostatní - platné jsou jen nové formuláře)

Žádost zaměstnance ABB Brno - nečlen odborů

Žádost zaměstnance - člena odborů ABB Brno

Součástí zveřejnění nových Žádostí je i opravené poučení - závazné předsluvní informace (verze březen 2023)

Nejčastější chyby v žádostech - Žadatelé nám uvádí do poštovní adresy adresu pracoviště. To není správné, v případě hloubkového auditu zaměstnavatelem – osobou určenou zaměstnavatelem by mohlo jít o méně závažnou chybu. 

V podobném duchu jsou pak zveřejněny informace uvnitř jednotky ABB Brno, na vnitřních stránkách zaměstnavatele – tzv. INSIDE. Na každém formuláři je pak jasně uvedeno, kdo a kolik platí, jak se žádá a kdo s Vámi komunikuje. Žádejte vždy do 18. dne v měsíci. Výdej karet poté očekávejte na přelomu měsíce.

Vždy se snažíme  s Vámi komunikovat a přiblížit se Vám co nejblíž (platí i pro Tuřanku, Heršpickou, případně AB Komponenty)Snažíme se ale vydávat -Face to Face, jde o finanční záležitosti a přerozdělování peněz. Platby jsou připisovány na daný měsíc, platíte Vy nám, na základě platebního pokynu, který je po Vašem podpisu právně závazný. 

V každé Smlouvě i komunikaci s Vámi je vkládáno právní poučení, tzn., že údaje o Vás nikomu nesdělujeme, zůstávají pouze v našem systému po dobu, kdy příjmáte dotace na uvedenou aktivitu. Děkuji za pochopení. Prohlášení o nakládání s osobními údaji máme jako ZO OS KOVO vyvěšené na našich webových stránkách. (www.odboryabbbrno.cz) 

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan