Previous Next

TOPlist

 Aktuality ŘÍJEN 2023

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB / Červenec - Září 2023

ONLINE

Milé kolegyně, kolegové, spolupracovníci a spolupracovníci. 

Stravovací komise, která pracuje v areálu ABB Vídeňská pro Vás připravila novou anketu stravování. Termín konání ankety je od 16. 10. 2023 až do 20. 10. 2023. 

Anketa bude duplicitně v elektronickém prostředí i v papírové podobě. 
Sběrné boxy budou umístěny: 
ve staré hale – rozváděče: Relax1
v hale před servisem – rozváděče Relax2
v místnosti Relax room 3 „Odpočinková místnost“ vstup do Divize Transformátory
čtvrtý sběrný box bude v jídelně u vstupu do jídelny 

Anketa Stravovaní 2023Budeme namátkově provádět kontroly připravených dotazníků (u papírové ankety) . Anketa není závislá na dodavateli služeb stravování. 

Otázky týkající se kvality umývání příborů a táců nebyly zařazeny do samotné ankety, ale lze je zmínit v komentářích. V komentářích se také prosím vyjádřete, jak se cítíte na večeřích, které jsou momentálně na zkoušku znovu zavedeny. 

Elektronické prostředí úplně neumožnuje rozvinutí tak, jak jsme měli původní „papírový“ koncept ankety. Věřím, že i tak zpětná vazba bude relevantním výstupem Vašich názorů. 

Zároveň chci v tomto sdělení poděkovat všem, kteří s naší komisí spolupracovali na přípravě ankety, a ještě se budou podílet na vyhodnocení. 

Přeji Vám hezké podzimní dny a děkuji za spolupráci. 

Za tým odborů elektrotechnického průmyslu v Brně 
Jiří Bohdan a Monika Turková Informativně

Stručně k historii MULTISPORTU v naší ZO:
V roce 2017 v letních měsících jsme plně zavedli tento benefit pro členy odborové organizace a ve spolupráci s partnerem ABB s.r.o. a hlavně s organizační jednotkou PGHV – Tuřanka jsme si ověřili zájem zaměstnanců o tento benefit. 

V roce 2018 jsme na Dětském dni ABB v Brně Přízřenicích, na propagačním stánku Multisport s.r.o. začali povolovat přístup k benefitu i zaměstnancům bez členství. Zájem byl velký, z malého množství karet (30-50) v prvních měsících jsme se dostali až k nynějším počtům aktivně provozovaných karet cca 250. Covidová pandemie a zdravotně bezpečností opatření pak na několik měsíců uzavřela činnost nejen sportovně relaxačních areálů, ale i omezila vstup nových zájemců do již perfektně rozjetého systému. Od léta roku 2021 se znovu rozjela nabídka karet a počet uživatelů již jen strmě narůstal.

Rok 2024 bude velkou změnou, my zástupci zaměstnanců předáváme správu karet profesionálům a v ABB tak dojde k završení projektu Multisport benefit pro ABB v celostátním měřítku. 

Odborové organizaci (ZO OS KOVO ABB Brno) tak zůstane jen správa karet (cca 70) pro korporát společnosti Hitachi Energy – výrobní závod Brno a pro zaměstnance společností AB Komponenty a dalších, zajištujících servis v našem areálu. 

Velký dík patří nejen našim zaměstnavatelům za finanční podporu, ale především těm, kteří denně pracují s daty a vyhodnocují platby ze strany klientů. 

Částečně je změna důsledkem změn, ke kterým dochází ve společnosti,(politickém prostředí České republiky),  kdy benefity zaměstnavatelů jsou revidovány a připravuje se ponížení nezdaněných prostředků vydávaných v benefitech pro zaměstnance. A i když to nemám rád, „NO COMENT“ je stručným závěrem tohoto článku, spíše této poslední pasáže. 

Přeji Vám klidný podzim, pohodový přechod do zimního období a ne příliš stresovou přípravu na Vánoční svátky. 

Za zástupce zaměstnanců a Tým odborů ABB Brno 
Váš Jiří Bohdan

KLUB DŮCHODCŮ ABB Brno

Nadále plně spolupracujeme s inovovaným Klubem důchodců, kde jsou připravovány plány na rok, rok 2023. 
Zde je plán činností KD pro rok 2023 - únor 2024

V rámci přípravy menších oslav 50 letého fungování Klubu důchodců v roce 2024 uskutečňujeme žádost pro pamětníky:

Máte-li doma nějaké písemnosti, nebo fotografie z činnosti Klubu, z výletů, zájezdů apod. můžete je po dohodě předat ve formě K sekretariátu Výboru ZO OSOVO, nebo přímo některému z členů přípravného výboru Klubu důchodců. .

   

Informace o MULTISPORTU –  zima 2023:

Dobrý den, milé členky, milí členové naší odborové organizace.

V současné chvíli nevidíte v sekci nabídky formulářů žádné žádosti o Multisportku.

VProsím respektujte, že s koncem roku 2023 a začátkem roku 2024, kdy začínají platit některá opatření vztažená k daním a úspornému balíčku Vlády ČR nastanou některé změny, které musíme řešit.

V ABB Brno proběhne masívní informační kampaň k záležitostem spojeným s výměnou karty Multisportka počátkem listopadu 2023.

V ostatních provozech elektrotechnické výroby v Brně, tedy ve firmě Hitachi Energy se nic němění, ale Žádosti můžete podávat pouze a jedině na emailových adresách: Bohdan.Jiri@gmail.com nebo jiri.bohdan@cz.abb.com. 

Takto si tedy zaměstnanci Hitachi Energy objednají formulář se žádostí a do 18. 11. 2023 ho odešlou zpět, aby mohli mít od 1. 12. 2023 platnou Multisportku. 

Zaměstnanci z kategorie ostatní/NE ABB budou postupovat stejným způsobem. 

Vzhledem k včasnější uzávěrce v měsíci prosinci se žádosti na Multisportku od 1. 1. 2024 pro kategorie zaměstnanců HE a ostatní / NE ABB si tito zaměstnanci musí podat žádost do 10. 12. 2023. Kartu Multisportku jim předám ještě do konce roku a bude platná od 1.1.2024. 

Členové odborů za ABB Brno – provozní závody Vídeňská a Heršpická budou v roce 2024 mít nastavenu zpětně a na vlastní žádost nějakou kompenzaci v souvislosti s tím, že vyčerpáme prostředky na sportovní činnost. Budou však muset doložit svoji aktivní účast v programu Multisport ABB. Jak to bude technicky ošetřeno se Výbor ZO odpovědný za hospodaření ZO musí domluvit.

Cenová politika pro rok 2024 – Multisport a dotace:

Podle informací Multisportu ke zvýšení cen pro rok 2024 jistě dojde.

Aktuálně však vyjednáváme, a proto nevíme:

  1. Jaká bude cena za kartu a jaká bude výše dotace pro zaměstnance ABB Brno – provozní závody Vídeňská a Heršpická.
  2. Jaká bude cena za kartu pro ostatní – Hitachi Energy plus ostatní NE ABB od 1.1.2024

Sledujte proto i nadále naše zprávy v tomto webovém prostředí.

Závěr a shrnutí:

  • ABB Multisport – očekávejte další informace, sledujte náš webový portál (www.odboryabbbrno.cz)  
  • Hitachi Energy a ostatní členové - Vyžádejte si Žádosti o vstup do projektu Multisport přímo na uvedených emailových adresách: 
    bohdan.jiri@gmail.com, nebo na jiri.bohdan@cz.abb.com

Za ZO OS KOVO ABB BRNO neplánujeme žádnou plošnou kampaň, na většinu uživatelů Multisportky máme přímé kontakty, pro Vás budeme oslovovat přímo. Děkuje za pochopení a respektování stávající situace

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o poskytnutí podpory - úmrtí člena, zaměstnance ABB Brno, ABK - člena odborů

Žádost o poskytnutí podpory - úmrtí rodinného příslušníka zaměstnance ABB Brno, ABK Brno - člena odborů

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek ao příspěvky na aktivity dětí

·  Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za aktivity MULTISPORT, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma. 

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají 

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i ve spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan