Previous Next

TOPlist

 Aktuality ČERVENEC, SRPEN 2023

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Červen 2023

ONLINE

Milé kolegyně, kolegové, spolupracovníci a spolupracovníci. 

dovolte mi, abych Vám všem popřál klidné bydlení letních prázdninových měsíců. 
Hodně pohody, zdraví a mnoho pěkných chvil při návštěvách tuzemských i zahraničních rekreačních destinací, nebo památek a pamětihodností..
.

Ještě jedna aktuální informace. Na letním dětském táboře v Zubří (Českomoravská vrchovina) se nám uvolnila dvě místa. Termín tábora, který zajišťujeme i hromadnou přepravu je od 31. 7. 2023 až do 14. 8. 2023. Zde klikněte na informační leták , kde najdete veškeré základní informace, včetně příspěvkové politiky pro děti zaměstnanců. Pro ostatní informace k ontakujte prosím Jiřího Bohdana pouze písemně s kopií na paní Moniku Turkovou. 

Za tým odborů elektrotechnického průmyslu v Brně 
Jiří Bohdan a Monika Turková Informativně

Dobrý den, v regionu na východ od Brna se budou konat zajímavé akce.

Máte-li zájem, kontaktujte pořadatele na níže uvedených vyznačených odkazech

1. akce: 

Na stojáka_Brněnsko.jpgNa stojáka - live

KDE: Koupaliště MOKRÁK (Mokrá-Horákov)
KDY: 18. 8. 2023 pátek, celodenní akce je zakončena večerním představením. 
Předprodej: Knihovna v obci Mokrá-Horákov, Koupaliště
Více informací najdete na web obce, FB koupaliště a nebo na tel.: 704 008 320, nebo 775 297 733

Upozornění: Naše organizace není pořadatel. Prosím, pro bližší informace se obracejte přímo na pořadatele. 

2. akce:

na statku.webpSetkání na statku - retro výstava

Další zajímavá akce našeho bývalého partnera se koná hned druhý den v sobotu. 
KDE:  Retro Muzeum Na statku, Brno-Pěstitelská
KDY: Sobota 19. 8. 2023 od 10.00 do 17.00 hodin 
Program je připravený především pro fanoušky let, ve kterých jsme vyrůstali (Generace X). Bližší informace na letáku a FB Retro Muzea Na statku, Brno.

Upozornění: Naše organizace není pořadatel. Prosím, pro bližší informace se obracejte přímo na pořadatele. 

 
S přáním pěkných zážitků 
Jiří Bohdan 

KLUB DŮCHODCŮ ABB Brno

Nadále plně spolupracujeme s inovovaným Klubem důchodců, kde jsou připravovány plány na rok, rok 2023. 
Zde je plán činností KD pro rok 2023 - únor 2024Vycházka Klubu důchodců z 29. června 2023 - region Šlapanicko 

KD-Slapanicko-01.jpgZa krásného slunečného počasí jsme navštívili Regionální muzeum Šlapanicích s aktuálně probíhajícími výstavami o historii vaření v domácnostech a interaktivní výstavě o jídle. Druhým cílem naší společné vycházky bylo našim milým kolegům a představit alespoň několik známých osobností ze Šlapanic a blízkého okolí. A to bohužel jde i procházku po místech, kam nás naše rodiny dodat, až už nebudeme patřit mezi živé.KD-Slapanicko-03.jpg

Muzeum ve Šlapanicích je jako regionální pobočka muzea součástí organizace Muzeum Brněnska. Protože má samostatnou budovu, v historické části Šlapanic, a velmi zodpovědné vedoucí představitele, kteří dlouhodobě spolupracují jak s městem Šlapanice, tak jsou místními spolky, jsou konané akce v muzeu velmi zajímavé a poutavé. Trvale jsou ve vestibulu Trvale také tři kočáry , které jsou součástí historie nás a vedoucí pobočky paní ing. Krajíčková .

dalším místem byla procházka po Šlapanickém hřbitově, které je místem odpočinku mnoha známých osobností historie tohoto kousku kraje. Když pomineme historická fakta týkající se obou světových válek a válek Napoleonských (Bitva u Slavkova), tak minimálně jméno letce RAF Miroslava Liškutína je vám určitě povědomé. Jeho ostatky byly na přání rodiny v dubnu 2019 uloženy v rodinném hrobě ve Šlapanicích. Sám pan Miroslav pocházel z Jiříkovic, farnost však má hřbitov a pietní místa ve Šlapanicích. Rodinnou hrobku má ve Šlapanicích také rodina akademického malíře Aloise Kalvody, autora obrazu „Život lidský“, který je v místní Sokolovně. Odpočívají zde ale i další vám velmi známé osobnosti, namátkově například naše nekrásnější a nejznámější Popelka paní Libušky Šafránkové...KD-Slapanicko-05.jpg

KD-Slapanicko-07.jpgCo dodat závěrem kratšího úvodního článku? Šlapanice jsou mým rodným městem (přestože jsem se narodil v porodnici v Brně). Mám k nim vztah a oblíbil jsem si je natolik, že jsem se v roce 2011, po několika letech pobytu v Brně do nich vrátil. Vždy, když jsem v sále Sokolovny, vzpomenu si na autora obrazu Aloise Kalvody. Vždy, když jsem v Městském parku, vzpomenu si na 80. léta minulého století a na dlouhé podvečery a večery, které jsme trávili s kolektivem přátel, spolužáků i podobně zaměřených lidí s panem Miroslavem Šafránkem a Jiřím Malým u lidové hudby, u pivečka nebo vína (pro nás mladé jen u limonády). A vždy, když jdu naší ulice, (Palackého), vzpomenu si na natáčení Četnických humoresek, na kraji naší ulice v hospodářství pana Hrabálka.Je mnoho osob, které ke Šlapanicím patří a buď jsem se nejmenoval, nebo si jen nevzpomněl...
I naše rodina dala světu vynikajícího pana doktora, internistu MUDr. Jiřího Hrdličku. Ale to už je dávná historie…Snad někdy příště. C elý článek si můžete pročíst pod tímto odkazem. 

Váš Jiří Bohdan 


   

V rámci přípravy menších oslav 50 letého fungování Klubu důchodců v roce 2024 uskutečňujeme žádost pro pamětníky:

Máte-li doma nějaké písemnosti, nebo fotografie z činnosti Klubu, z výletů, zájezdů apod. můžete je po dohodě předat ve formě K sekretariátu Výboru ZO OSOVO, nebo přímo některému z členů přípravného výboru Klubu důchodců. .

   

Informace o MULTISPORTU – rok 2023, platné od 1. 3. 2023:

Příjem žádostí o kartu Multisport – Multisportku je opět OTEVŘEN.

Žádosti podávejte opět do 18. dne v měsíci.

Od 1. 3. 2023 je možné pouze podávat přihlášky dle následujících možností: 

Žádost zaměstnanců - členů (ostatní - platné jsou jen nové formuláře)

Žádost zaměstnanců - nečlenů (ostatní - platné jsou jen nové formuláře)

Žádost zaměstnance ABB Brno - nečlen odborů

Žádost zaměstnance - člena odborů ABB Brno

Součástí zveřejnění nových Žádostí je i opravené poučení - závazné předsluvní informace (verze březen 2023)

Nejčastější chyby v žádostech - Žadatelé nám uvádí do poštovní adresy adresu pracoviště. To není správné, v případě hloubkového auditu zaměstnavatelem – osobou určenou zaměstnavatelem by mohlo jít o méně závažnou chybu. 

V podobném duchu jsou pak zveřejněny informace uvnitř jednotky ABB Brno, na vnitřních stránkách zaměstnavatele – tzv. INSIDE. Na každém formuláři je pak jasně uvedeno, kdo a kolik platí, jak se žádá a kdo s Vámi komunikuje. Žádejte vždy do 18. dne v měsíci. Výdej karet poté očekávejte na přelomu měsíce.

Vždy se snažíme  s Vámi komunikovat a přiblížit se Vám co nejblíž (platí i pro Tuřanku, Heršpickou, případně AB Komponenty)Snažíme se ale vydávat -Face to Face, jde o finanční záležitosti a přerozdělování peněz. Platby jsou připisovány na daný měsíc, platíte Vy nám, na základě platebního pokynu, který je po Vašem podpisu právně závazný. 

V každé Smlouvě i komunikaci s Vámi je vkládáno právní poučení, tzn., že údaje o Vás nikomu nesdělujeme, zůstávají pouze v našem systému po dobu, kdy příjmáte dotace na uvedenou aktivitu. Děkuji za pochopení. Prohlášení o nakládání s osobními údaji máme jako ZO OS KOVO vyvěšené na našich webových stránkách. (www.odboryabbbrno.cz) 

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek ao příspěvky na aktivity dětí

·  Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za aktivity MULTISPORT, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma. 

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají 

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i ve spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan