Previous Next

TOPlist

Aktuality ZÁŘÍ 2020      

Květnový a červnový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB

ONLINE

Článek: Je uzavírána 27. letá historie výroby přístrojů nízkého napětí v jednotce ABB Brno.

Dobrý den, členky a členové.

V současné době se rozhodujeme jak změnit jednací řád konference, aby nemusela býti svolána s fyzickou přítomností.

Prozatím jsme se rozhodli ji neuskutečnit v původním termínu 17. 9. 2020.

Děkuji za pochopení.

Váš Jiří Bohdan předseda ZO OS KOVO ABB Brno

Informace pro Klub důchodců:

Milí přátelé,

Výbor Vaší organizace se rozhodl podzimní Besedu Klubu důchodců, která byla plánovaná na 27. 10. 2020 neuskutečnit. Reagujeme tak na překotně se vyvíjející situaci s souvislostech COVID 19.

Výbor Vašeho Klubu Vás bude ještě informovat písemně a dle běžných pravidel Vám zašle také materiály k plánovaným akcím v roce 2021.

Děkujeme za pochopení Jiří Bohdan

  

Sdělení odborové organizace zaměstnancům a partnerům naší ZO, sdělení všem spolupracovnicím a spolupracovníkům ve věci vydaných poukázek Cinema City.

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci.

V nedávných měsících Vám byly vydávány poukázky CINEMA CITY z emise prosinec 2019. Tato emise byla platná do 13. 5. 2020.

Na sociálních sítích Cinema City jsou nyní informace, že poukázky jsou nadále platné až do konce roku 2020. Užijte si tedy některý ze současných premiérových filmů tuzemské produkce.

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno