Previous Next

TOPlist

Aktuality ČERVEN 2020      

Květnový a červnový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB

ONLINE

Dobrý den, kolegyně a kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci.

V těchto měsících je uzavírána 27. letá historie výroby přístrojů nízkého napětí v jednotce ABB Brno.

V roce 1993, pouhé 3 měsíce po převzetí výrobního závodu EJF Brno koncernem ABB bylo rozhodnuto o převodu výroby motorového jističe MS 325 ze švýcarské pobočky ABB – CMC Schaffhausen do Brna. V dnes již zaniklé budově Škodových elektrotechnických závodů na Dornychu bylo narychlo a v rekordně krátkém čase zrekonstruováno celé patro historické budovy a postupně navážena a sestavena výroba MS 325.

Bylo nutné řešit funkční uspořádání výroby, zprovoznění výrobní linky, výrobu a kalibraci bimetalické sestavy jističe, finální sestavu a její cejchování, kompletaci, závěrečné testování, balení a expedici.

Pro nás mladé údržbáře něco absolutně nového, neosahaného a nepochopitelně malého. Všechny ty kolotoče, podavače, dopravníčky - fantastická technika a reléové pohony, kombinace různých zapojení, podmíněné řazení celé linky. (na základě splnění podmínek polohy, přítomnosti dílce, aktivovaného koncového snímače apod.)

Po několika letech činnosti tohoto výrobního úseku bylo zřejmé, že stávající budova již není vyhovující, prostorově omezená výroba byla stísněná a tehdejším vedením společnosti bylo rozhodnuto o postupném přesunu všech stávajících výrobních úseků do hlavního závodu na Vídeňské.

Pro jednotku přístrojů nebylo možné najít odpovídající prostory, a tak bylo využito uvolněných prostor po výrobě vozidel AVIA v Heršpické ulici. Podařilo se ve spolupráci se správci areálu AVIA dohodnout rekonstrukci výrobních prostor a tuto výrobu stěhovat do nových prostor již připravených podle konkrétních požadavků ABB partnera.

Roku 1998 tak vzniká jednotka Elektrických systémů nízkého napětí, ve které se sdružují 3 aktivity v oblasti NN, a to výroba přístrojů NN, prodej přístrojů NN a také výroba a prodej rozváděčů NN /ELSYNN Heršpická/.

Za celou dobu existence výroby přístrojů NN se v Brně vyrobily desítky milónů přístrojů, např. motorové jističe MS325, H8 relé, stykač BNS pro Spolkové dráhy, termorelé, instalační stykače, stykače A9, podskupiny pro motorový jistič MS116 a selektivní jistič S750.

V roce 2008 byla zahájena výroba selektivního jističe S 700 / S 750 a právě s tímto produktem se po 27 letech výroba v České republice uzavírá.

Elektrotechnická výroba má své zákonitosti, je citlivá na přesnost všech vstupujících komponentů, materiálů i lidských činnosti. Tuto drobnou výrobu podsestav a sestav z více než 90 % zajištovaly ženy.

Jednotkou ELSYNN jich prošly stovky a ty, se kterými jsem hovořil vzpomínají jen na to dobré.

Nejen jejich přesností a pečlivostí jsme byli schopni dosáhnout velmi dobrých výsledků a udržet tuto výrobu v České republice a v Brně tak dlouho.

Za celým úspěchem jednotky stálo a dodnes stojí také mnoho technickohospodářských pracovníků, technologů, seřizovačů, údržbářů, mistrů a odpovědných manažerů.

Těm všem patří můj dík za to, že jsme dokázali udržet a rozvíjet dobré jméno ABB, ale také velmi vysokou úroveň vztahů mezi dvěma opačnými póly – managementem a zástupci zaměstnanců.

Naše vzájemná jednání byla korektní, vstřícná a vzájemně zavazující. Když šlo do „tuhého“ tak i v potřebné a rozumné míře tvrdá.

Prosím Vás všechny, abychom profesionálně a korektně přistoupili i k úkolu poslednímu, útlumu a postupné relokaci výroby přístrojů.

Čekají nás nové výzvy a pevně věříme, že s mnohými z Vás se ještě setkáme (setkáme).

Tým zástupců zaměstnanců ABB Brno a ABB PG Brno a za ZO OS KOVO ABB Brno Jiří Bohdan 

Sdělení odborové organizace zaměstnancům a partnerům naší ZO, sdělení všem spolupracovnicím a spolupracovníkům ve věci vydaných poukázek Cinema City.

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci.

V nedávných měsících Vám byly vydávány poukázky CINEMA CITY z emise prosinec 2019. Tato emise byla platná do 13. 5. 2020.

Na sociálních sítích Cinema City jsou nyní informace, že poukázky jsou nadále platné až do konce roku 2020. Užijte si tedy některý ze současných premiérových filmů tuzemské produkce.

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno