Previous Next

TOPlist

Aktuality, Září 2018   

Milé kolegyně, kolegové, členky a členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.

Po letošním rekordně teplém létě vystřídalo v kalendáři místo měsíc září a přicházejí podzimní měsíce následované zimou a koncem roku.

Plánujeme v tuto chvíli dokončit všechny rozpracované projekty v kulturní oblasti na rok 2018 a intenzivně připravujeme oblíbené sportovní projekty – lyžařské zájezdy na sezónu 2018 / 2019.

Sportovních aktivit podporujeme více druhů, zaplaceny máme např. TTC Moravská Slavia – stolní tenis pronájem haly, vydáno máme více než 8 čipů pro návštěvy plaveckých areálů a vzhledem k tomu, že podporujeme MultiSport, který zastřešuje různé aktivity sportovního a relaxačního charakteru, je objem prostředků vynakládaných na sportovní činnosti cca 40 % z celkových výdajů očištěných o pevné a potřebné odvody na OS KOVO, mzdy a ostatní sociální činnosti.

Druhým vysokým výdajem je podpora kulturních aktivit, které si řídíte Vy, členové úseků ve kterých pracujeme. Žádnou z těchto aktivit nechceme utlumovat nebo nějak uměle brzdit.

O hromadném nákupu vstupenek na koncerty a podobné aktivity opět rozhodneme na základě Vašich podnětů. Možná bychom mohli být opatrnější s hromadným nákupem vstupenek na některé druhy koncertů, neboť zkušenost s prodejem v letošním roce není nejlepší.

Jistá je také ta skutečnost, že podporu MultiSportu začneme víc řídit a brzdit. Navazujeme tím tak na platné usnesení z našeho jednání, kde jsem vázán udržovat cca 200 aktivních karet.

Přijímáme tedy regulativní opatření, kdy MultiSport členovi odborové organizace (ZO OS KOVO ABB Brno) zprostředkujeme dle dohody k datu následujícího měsíce, ale nečlena ZO OS KOVO ABB Brno odsuneme se žádostí na zatím nejbližší tři termíny příjmu Žádostí a těmi jsou: 1.12.2018,  1.2.2019, 1.5.2019   

Věřím, že více zpopularizujeme odbory a zvětšíme stav naší členské základny.

Článek o pravidlech MultiSportu pojednává je uveřejněný v menu pod záložkou Benefity.

Naší prací je pokusit se v Kolektivním vyjednávání také vyjednat u našeho zaměstnavatele vyšší mzdu a případně změnu v benefitech určených zaměstnancům.

Připravujeme proto dohodu mezi námi odboráři ve sdružení ZO OS KOVO působících v podnicích ABB v celé České republice, kterým směrem se ubírat, jaké mzdové nárůsty požadovat.

Děkuji Vám za podporu i porozumění.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

V následující části sdělení lze najít souhrn nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno a k potřebných přiložených materiálů.

Je to další krok k tomu, abychom Vám členům ZO OS KOVO ABB Brno předkládali informace uceleným způsobem a vyhnuli se tak diskusím a „polopravdám“ , na které občas narazím v dotazech adresovaných k mojí osobě, nebo při diskuzích s jednotlivými členy.

Jsou to materiály pracovní, které budou ještě korigovány a schváleny až na jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v prosinci 2017 a budeme se jimi v roce 2018 řídit. K těmto materiálům jsou přiloženy také Formuláře žádostí v samostatné části našich stránek v sekci: Dokumenty.

Formuláře je možné používat, neboť jsou reálné a pokud uvádějí hodnoty podpor jsou zakotveny v dokumentech platných pro rok 2018 – tj. aktuální rok.

Jedná se o:

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2017, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

tým Odbory ABB Brno