Previous Next

TOPlist

Benefit II. - Sportovní aktivity, karta Multisport

Milé kolegyně, kolegové, členky a členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.

Po letošním rekordně teplém létě vystřídal v kalendáři místo měsíc září. Ten jsme věnovali druhé společné akci v letošním roce se společností MULTISPORT s.r.o.

V propagační kampani jsme všem držitelů Multisportky – tedy karty Multisport nabídli možnost pořízení časově omezené karty pro osobu z kruhu rodiny.

Můžeme se tedy zchladit ve vodách koupališť, nebo naopak se prohřát v různých sportovních a relaxačních zařízeních, saunách a posilovnách. Této možnosti využilo necelých 80 zájemců a tím jsme vyčerpali možnosti pro letošní rok získat v propagaci této aktivity jakékoliv další možnosti.

Nadále platí, že Multisportku zprostředkujeme zájemcům z řad členů odborové organizace, působící v ABB Brno – výrobní závody.

Jiná situace nastává od 1. 10. 2018, tedy od IV. čtvrtletí 2018 u nečlenů odborů, tj. pouze zaměstnanců výrobních závodů ABB v Brně.

Vzhledem k tomu, že provozujeme více než 215 aktivních karet blížíme se k limitnímu číslu ve výdajích na sportovní aktivity, které máme omezeny naším vnitřním předpisem. Proto bude od 1. října 2018 omezeno příjímání  přihlášek do projektu MultiSport od zaměstnanců ABB Brno – výrobní závody, kteří nebudou aktivními členy ZO OS KOVO ABB Brno.

Žádost, která bude upravena o nové informace, lze podat, obratem bude sdělen termín, kdy bude realizována výroba karty a od kdy bude vyžadován poplatek, který držitel do našeho odborářského fondu sportovních aktivit hradí.

Zůstává zachován mechanismus úlevy od jedné platby z 12 po sobě jdoucích. Výše platby zůstává stejná, 450.- Kč / měsíc pro nečlena odborové organizace.

Předpoklad uspokojení prvních žadatelů o kartu – Multisportku je k 1.12.2018 v počtu max. 5 kusů (5 nových klientů z řad nečlenů odborové organizace). Další termín, ke kterému budou realizovány nové Multisportky bude až 1.2.2019 opět v počtu 5 osob (5 karet).

Jedinou vyjímkou je situace, kdy bude ukončeno víc než 5 smluvních vztahů z důvodů ukončení pracovního poměru nečlenem ZO OS KOVO ABB Brno.  

Jsme vázáni naším vztahem se společností ABB Česká republika nesdělovat důvěrné informace a také jsme vázáni smluvním vztahem s klientem MultiSportu, kterému výhodu poskytujeme. Proto můžeme novým žadatelům pouze sdělit, kdy na něj v rámci těchto plánovaných termínů přijde řada. Žádné jiné informace.

Poslední označené termíny vezměte prosím jen jako informaci, neboť nás čekají:  účetní uzávěrka hospodaření s prostředky ZO, příprava Konference členů a také Volby.

A nikdo z nás neví, jak se nám bude dařit dodržovat rozpočty, nebo jaká rozhodnutí přijmeme při správě společných financí. Věřím, že tuto situaci pochopíte, možná někteří z Vás natolik, že se více začnete zajímat i o činnost naší odborové organizace.

Jsme zaměstnaneckou organizací, nejsme uzavřeni žádným novým nápadům, myšlenkám a také my potřebujeme omladit a získat nové členy a spolupracovníky.

Pozorní čtenáři si také jistě všimnou rozdílu v uváděném čísle – výše platby v tomto textu a v textu na propagačním letáku MULTISPORTU.

Ano, ponecháváme si prostor pro navýšení ceny pro nečleny, ale také jasně říkáme, že Smlouvy jsou plánovány dopředu, své závazky dodržíme, ale nemůžeme tušit, jak se bude vyvíjet vztah s MULTISPORTEM, případně jak porostou ceny za služby v jednotlivých partnerských zařízeních. Vždyť plánujeme druhé pololetí následujícího roku.

KARTA MULTISPORT

Žádost člena o poskytnutí benefitu MULTISPORT

Žádost zaměstnance o poskytnutí benefitu MULTISPORT

Děkuji Vám všem, kteří se účastníte projektu MultiSport, poctivě dodržujete smluvní ujednání a informujete mne o všech potřebných věcech.

V letošním roce již několikrát bylo využito toho, že Vás jistíme v tom, že v případě Vaší nemoci a neúčasti na aktivitách Vám povolíme snížení plateb. Na určitou omezenou dobu, po kterou nemůžete sportovně relaxační činnosti vykonávat. U dlouhodobých nemocí ale stále platí, je výhodnější přerušení a znovu obnovení vztahu. Tím se Vy klienti neocitáte v pozici „neplatičů“ a současně my nevynakládáme zbytečné finanční prostředky do systému aktivit MULTISPORTU.

Tento způsob můžeme nazývat jakýmsi rizikovým fondem, ale není možné ho mít nastaven nehospodárně a neefektivně.

Přeji Vám příjemné zážitky ve Vašich aktivitách s MULTISPORTEM a těším se na setkání při některé z činností.

Jiří Bohdan, Výbor ZO OS KOVO ABB Brno