Previous Next

TOPlist

Aktuality ŘÍJEN / 2017  

Vážené členky, členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.    

Informace členům ZO OS KOVO 2018 - nový odkaz

K dnešnímu dni má naše ZO OS KOVO bez mála 550 členů. Tato členská základna se vyvíjí jak věkově, tak i pracovním zařazením. Téměř denně řeším dotazy na téma, proč nedáváme dostatek informací o naší činnosti. Je proto jasné a logické, že musíme zlepšit informovanost Vás členů.

Jedním z těchto kroků je zavedení uveřejňování Zápisů z jednání Výboru ZO a to z platností od 9. měsíce letošního roku.

K tomuto tématu mám jen tři poznámky:

  • Některé věci nemůžeme v souvislosti s ochrannou osobnosti šířit. (různé informace o délce pracovního poměru, vztahu zaměstnance a zaměstnavatele, kázeňské přestupky zaměstnanců apod.)
  • Některé připravované věci – tzv. Vyjednávané záležitosti nechceme vypouštět jako informaci dřív, než jsou přijaty a schváleny, popřípadě než dojde k připomínkovému řízení a uzavření konkrétní záležitosti na půdě jednacích stran. (odborů, odborů a zaměstnavatele, jednotlivých členů Výboru ZO)
  • Číslování Zápisů – první aktuální vyvěšený Zápis je z měsíce září a má číslo 7.

Je to správné, umíme počítat,  o prázdninách se nescházíme. Jednáme-li se zaměstnavateli samostatně v užším kruhu, tak je-li možné zveřejníme v následujícím Zápise zmínku, nebo poznámku o čem jednání bylo.

Pokud Vás napadá otázka; např.: jsou i tajné Zápisy? Moje odpověď je ano – ty které jsou účelově vedeny při projednávání osobních věcí zaměstnanců, zaměstnanců – členů odborů a nebo vážných provozních informací našich zaměstnavatelů, tak s těmi jsou nejdříve seznamováni Ti, kteří se jednání účastní, následně členové voleného orgánu – tedy Výboru ZO OS KOVO a až později ( nebo také nikdy pokud se na jednání dohodneme )  je možné je zveřejnit. Je to také o taktice a diplomacii.

Naše ZO OS KOVO ABB Brno musí dodržovat zákony a předpisy a proto velmi citlivě posuzujeme míru toho, co sdělujeme veřejnosti. Chráníme tím náš čas i naše prostředky. Neradi bychom totiž stáli na straně obviněných v soudní síni.

Není to vůbec taková zábava jako v televizi.

A týká se to také zpracování Vámi předávaných údajů, které nám sdělujete za účelem čerpání nároků, ke kterým se zavazujeme. 

Viz. prohlášení o ochraně osobních údajů na odkazu: dokumenty, ochrana osobních údajů, případně právní názor evidence osobních údajů.

Děkuji Vám tedy za pochopení a věřím, že si k nám do naší kanceláře najdete cestu. Ať již za nějakým Benefitem, nebo jen tak na sdělení Vašich názorů a připomínek.

 

 Jiří Bohdan

Tým odbory ABB Brno

Organizační záležitosti:

S ukončením prázdnin upozorňuji na to, že v letošním roce (účetní rok 2017) je ještě možné podávat Žádosti o příspěvek na letní dětské aktivity (tábory, příměstské tábory a nebo adaptační pobyty školních kolektivů) .

Tento příspěvek vyplácíme žadatelům na základě vyplněného formuláře: Žádost o příspěvek a je možné vyplatit i zaměstnanci ABB, lokalita Brno, který je zaměstnán na Vídeňské, na Heršpické nebo ve Slatině v PGHV. Rovněž si Žádost může podat zaměstnanec – člen odborů ve spol. AB Komponenty ( Vídeňská ) .

Příspěvek vyplácíme rodiči dítěte převodem na účet. Potřebné doklady jsou : Žádost plus Potvrzení pořádající organizace o tom, že  x y (jméno dítěte a rok narození ) se zúčastnil ve dnech xx až yy pobytu ( tábora, příměstského tábora ) organizovaném danou institucí. Potvrzení musí obsahovat cenu, kterou rodiče uhradili, nebo k potvrzení prosím doložte identifikaci platby, případně potvrzení o přijetí platby od pořádající organizace.

Děkuji Vám za podněty a připomínky, které máte k naší činnosti a přeji příjemné podzimní dny. 

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2016, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

Přikládáme několik nabídek na kulturní akce nebo informativních letáčků z okolí:

V termínu 14. října 2017 v 14.00 a v 17.00 DRFG aréna v Brně - muzikál MADAGASKAR

3. prosince 2017 v Besedním domě v Brně - Má vlast od B. Smetany - 135 let od premiéry

U kulturních pořadů platí:

přihlášky zájemců přímo na kontakt uvedený v zápatí našich webových stránek. Objednatelem je vždy ZO OS KOVO, u vstupenek je nastaveno spolufinancování účastníka akce dle konkrétního rozpisu. Uzávěrka objednávek bude do konce srpna 2017 bez možnosti navyšování.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno