Previous Next

TOPlist

Aktuality LEDEN, ÚNOR 2022      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Leden 2022

ONLINE

Milé kolegyně a kolegové, členky a členové odborů. Spolupracovnice a spolupracovníci.  

V naší organizaci se stále něco děje, máme mnoho témat, o kterých se chci začátkem roku 2022 zmínit.

Kolektivní vyjednávání s velkými zaměstnavateli, u kterých působíme, se blíží ke konci. Formálně ho uzavřeme koncem ledna. 

Jedním z výsledků těch drobných dohod, které mezi odbory a zaměstnavatelem jsou,  je i podpora sportovních aktivit hromadnějším způsobem. 

Po ukončení podobného produktu od konkurenční společnosti jsme se s největším zaměstnavatelem shodli na zajištění symbolické podpory MultiSport karty pro všechny naše zaměstnance. 

INFORMACE o MULTISPORTu pro rok 2022, nové formuláře a rychlé vysvětlivky k formulářům:

Žádost zaměstnance - člena ELDS (Žádost zaměstnance-člena odborů-ELDS použije žadatel, člen odborů z Heršpické a Vídeňské)

Žádost zaměstnance - nečlena ELDS (Žádost zaměstnance nečlena odborů- ELDS použije žadatel, zaměstnanec z Heršpické a Vídeňské)

Další dvě žádosti níže jsou pak rozděleny na členy a nečleny ostatních partnerů zaměstnavatelů, tedy Hitachi a AB Komponenty: 

Žádost zaměstnanců - členů (ostatní)

Žádost zaměstnanců - nečlenů (ostatní)

Nejčastější chyby v žádostech - Žadatelé nám uvádí do poštovní adresy adresu pracoviště. To není správné, v případě hloubkového auditu zaměstnavatelem – osobou určenou zaměstnavatelem by mohlo jít o méně závažnou chybu. 

V podobném duchu jsou pak zveřejněny informace uvnitř jednotky ABB Brno, na vnitřních stránkách zaměstnavatele – tzv. INSIDE. Na každém formuláři je pak jasně uvedeno, kdo a kolik platí, jak se žádá a kdo s Vámi komunikuje. Žádejte vždy do 15. dne v měsíci. Výdej karet poté očekávejte na přelomu měsíce.

Vždy se snažíme  s Vámi komunikovat a přiblížit se Vám co nejblíž (platí i pro Tuřanku, Heršpickou, případně AB Komponenty)Snažíme se ale vydávat -Face to Face, jde o finanční záležitosti a přerozdělování peněz. Platby jsou připisovány  na daný měsíc, platíte Vy nám, na základě platebního pokynu, který je po Vašem podpisu právně závazný. 

V každé Smlouvě i komunikaci s Vámi je vkládáno právní poučení, tzn., že údaje o Vás nikomu nesdělujeme, zůstávají pouze v našem systému po dobu, kdy příjmáte dotace na uvedenou aktivitu. Děkuji za pochopení. Prohlášení o nakládání s osobními údaji máme jako ZO OS KOVO vyvěšené na našich webových stránkách. (www.odboryabbbrno.cz) 

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

Připravované aktivity a akce 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Je možnost čerpat zdravotní benefit

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan