Previous Next

TOPlist

Aktuality DUBEN 2020      

Lednový a únorový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB

ONLINE Čtrnáctidenník OS KOVO | Datum vydání: 23. 3. 2020

Milé kolegyně, milí spolupracovníci, členky a členové našich odborů.

V uplynulých dnech byla dokončena zpráva o výkonu naší výrobní jednotky Vídeňská a následně publikována na vnitřních stránkách našeho zaměstnavatele. V měsíci březnu jsme zaznamenali velmi dobré výsledky a co do počtu vyrobených sestav a přístrojů padly i nějaké rekordy (srovnatelné období s loňským rokem). V tak náročném měsíci, jakým březen byl (zejména období od 10. 3. 2020) je to výkon úctyhodný, a proto Vám všem zaměstnankyním a zaměstnancům patří „Velké díky“.

Pracujeme nyní všichni pod velkým psychickým tlakem a s velkými obavami jaká bude budoucnost. Přesto pracujeme a plníme své úkoly velmi zodpovědně. To jsou slova našich zodpovědných manažerů a jsou aplikovatelná i na situaci u ostatních zaměstnavatelů, u kterých působíme.

Moje velké díky patří také Vám všem, kteří jste si aktivně vzali ke své práci dobrovolnickou pomoc a snažili se a stále snažíte pro své bližní, kamarádky a kamarády, spolupracovnice a spolupracovníky něco udělat a připravit roušky, pomoci s výrobou a distribucí desinfekce, myslet na potřebné a darovat tu finanční prostředky, nebo setrvat v dárcovství krve.

Jaké změny přinese doba po coronovirová teprve uvidíme. Stále ještě není zřejmé, jak naše nejbližší týdny budou vypadat.

Ve vzduchu je cítit jaro, které nastoupilo po velmi mírné zimě a také je cítit optimismus z toho, že se zdravotně bezpečnostní, hygienická a epidemiologická situace stabilizovala. Na určitá omezení jsme si zvykli, ale ještě musíme vydržet  a setrvat v nich. 

Dovolte mi tedy, abych Vám všem popřál hezké svátky v kruhu svých rodin a bližních a také Vám předal pozitivní a optimistickou náladu.

Šťastné a veselé Velikonoce, svátky jara a svátky pohody v kruhu nejbližších.“

S pozdravem Jiří Bohdan

Sdělení odborové organizace zaměstnancům a partnerům naší ZO, sdělení všem spolupracovnicím a spolupracovníkům ve věci MULTISPORTU a vydaných poukázek Cinema City.

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci.

V nedávných měsících Vám byly vydávány poukázky CINEMA CITY z emise prosinec 2019. Tato emise je platná do 13. 5. 2020.

Na sociálních sítích Cinema City jsou informace, které zaručují, že poukázky budou dále platné, minimálně o dobu, kdy byl provoz Multikin sítě CINEMA CITY zastaven. Trochu mne mrzí, že Cinema City s námi nekomunikuje přímo, byť jim každý rok dáváme velmi slušnou objednávku.

Informace Vám tedy podobným způsobem zase sdělím, jak je budu mít aktualizovány.

MultiSport a jeho aktivity - se společností MultiSport máme dlouhodobě velmi dobré vztahy.

Informaci o zastavení plateb na MultiSport, který Vám naše ZO OS KOVO ABB Brno poskytuje, jsem Vám sdělil přímo, přesto někteří z uživatelů na náš účet stále peníze posílají.

Chci Vám sdělit, že Vám všechny platby budou řádně započítány a není potřeba se jednotlivě dotazovat. Vyúčtování a vratku zaslané částky každému z Vás, kdo si požádá jsme schopni vrátit. Jen Vás prosím, využijte této možnosti pouze v případě, že s MultiSportem chce ukončit vztah, nebo jste se rozhodli ukončit pracovní poměr u Vašeho zaměstnavatele. Vyřizovat vratky je pro nás ruční práce a mnoho času na víc.

Děkuji Vám za pochopení i vstřícnost. V aktivitách MultiSportu prosím komunikujte výhradně emailem. Jen tak mohu objektivně posoudit každou žádost. Rovněž děkuji společnosti ABB, všem jednotkám, že nám toto sdělení hromadným emailem pošle.

Přeji Vám příjemné dny a kontakty na moji osobu Vám přikládám: Jiri.bohdan@cz.abb.com, Bohdan.jiri@gmail.com

ZO OS KOVO ABB Brno, Jiří Bohdan,  v Brně 3. 4. 2020

Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové.

Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši práci v tomto nelehkém období.

Tlak na nás obyvatele České republiky a na nás zaměstnance je enormní.

Zažíváme něco, na co jsme nebyli zvyklí, s čím jsme nepočítali a co zrušilo, a ještě určitě omezí naše plány, naše životy. Mnozí z nás zažíváme i pocit strachu, z nebezpečné choroby, z nákazy něčím, na co není lék (zatím). Je to pochopitelné.

Přesto se snažíme udržet nadhled a optimismus nad situací a po počáteční fázi odporu i částečnou sebereflexi a kázeň. Nacházíme v sobě to lepší já a ukazujeme ho světu, nám všem. Věděli jste například o tom, že i u nás máme týmy osob, které se dobrovolně pustily do šití roušek, nebo se rozhodli připravovat desinfekci a nabízet ji kolegům okolo sebe. Ano jsou to Vaši kolegové, Vaše kolegyně a mnohdy o tom ani nevíte.

Děkuji jim za to.

Do týmu Rady ředitele pro krizovou situaci jsem byl automaticky přizván a od počátku práce tohoto týmu sleduji obrovské nasazení všech členů vedení naší výrobní jednotky, zejména však zásobovačů a koordinátorů potřebných činností.

Jejich práce je skvělá, jenže je rozkládána situací ve světě, mimořádnými opatřeními v dopravě i chaosem na hranicích a celnicích, které najednou vznikly i tam, kde již mnoho let nebyly. Proto se Vám někdy zdají sliby nesplněné ihned, proto není vše tak, jak si v týmu dohodneme a naplánujeme.

I já se snažím dávat k dobru své nápady, zkušenosti z předchozí pracovní pozice.

Úmysl všech nás členů tohoto týmu je čistý a dobrý v rámci toho, že boj s tímto nepřítelem je potřebný a to bez ohledu na ostatní vazby a vztahy.

Jsme jednou z mála firem, která v tak velkém rozsahu připravila taková opatření, abych chránili naše zaměstnance.

Režim při vstupu cizího zaměstnance, dodavatele je dokonalý, ale máme propracováno i jeho zázemí. Dodavatelé se prakticky vůbec nemusí potkat s našimi zaměstnanci, mají toalety před vstupem do areálu, v počátečních dnech dostali i zabezpečení, roušky a potřebnou desinfekci, nebo jednorázovou ochranu. Dnes již to vše funguje stabilně, tak jak okolí zareagovalo a začalo uplatňovat pravidla nařízená vládou ČR.

Měření teploty u dodavatelů jsme učinili dříve než kdokoliv ostatní, po zkušenostech z Čínského závodu, kde se právě toto projevilo jako jeden z dobrých  způsobů prevence.

Teplotu u zaměstnanců měříme také ve všech bodech, kudy nám zaměstnanci vchází do prostoru areálu. Pro někoho obtěžující, ale pro všechny potřebné. Potřebné jako prevence.

Spolupráce s provozovateli stravování je také velmi dobrá. Opatření, jaká máme jsou velmi podobná těm, které jsou i v jiných firmách v Evropě, Asii apod.

Také díky tomu všemu máme jednu obrovskou výhodu: v komunitě ABB Brno nebyl zaznamenám k dnešnímu dni žádný výskyt nákazy. A za to patří dík, týmu, který připravuje a realizuje opatření, Vám všem, že jste uvědomělí a bdělí.

I zázemí nadnárodní firmy nám umožnuje čerpat zkušenosti, poučit se z chyb druhých a podělit se z našimi úspěchy.

Takto nastavené parametry již budeme jen cizelovat, upravovat podle potřeby, ale jsme připraveni je udržet dle potřeby třeba i několik týdnů.

Zde nejde o náklady na potřebná opatření. Zde jde doslova o zdraví a životy nás všech, našim nejbližších a nejmilejších z řad rodin.

Vedení společnosti, pro kterou pracujeme je připraveno část ochranných prostředků poskytnout i do Vašich rodin, Vašim blízkým rodinným příslušníkům.

Čeká se jen na patřičnou zásobu tak, aby bylo možné standartně vybavit pracoviště, zaměstnance dle přijatých úrovní, které jsou v manuálu a bylo dostatečné množství v zásobách.

Vnímáte jistě z médií, jak funguje trh s těmito potřebnými komoditami, jak se i v takto nelehké době někteří šmejdi snaží na situaci přiživit. Také vnímáte jistě zprávy, které jsou tzv. FAKE NEWS, nebo-li zprávami nepřesnými. K tomu se nám naši manažeři vyjádřili a není nutné to dále rozebírat.

Náš výrobní závod a celá nadnárodní skupina patří do kategorie závodů elektrotechnického průmyslu s velkým významem pro ekonomiku i krizové plány České republiky.

Vyrábíme a dodáváme výrobky tzv. nezbytné, tj. potřebné pro zajištění výroby a dodávky elektrické energie, chod infrastruktury a chod domácností, úřadů, nemocnic a různých sociálních ústavů a organizací. Jsme schopni také našimi zaměstnanci zajistit servis těchto systémů. (Pro Vaší informaci co naopak znamená - Výrobek nebo služba zbytné povahy)

Milé členky, členové a všechny spolupracovnice a spolupracovníci.

Za naši odborovou organizaci Vám chci poděkovat za práci, za spolupráci s námi, organizačním Výborem a chci Vás ubezpečit, že za zrušené akce (Dětský den a některé předem plánované aktivity) lze po uvolnění situace zorganizovat něco jiného, menšího, přímo ve Vašich kolektivech.

Také zachováme organizaci letních dětských aktivit, táborů, a nebo příspěvkovou politiku na tyto aktivity. Zdá se, že situace to umožní… 

Tak jak je uplatňován tzv. sociální distanc, tak se mění naše vnímání okolí. Pod rouškami se nepoznáváme, usmíváme se na sebe, ale není to vidět. Věříme si a sdílíme společnou strategii, společný cíl. Určitě nechceme v takovém světě žít navždy. Proto se spojme a bojujme společně.

Společně to zvládneme!!

S přáním klidných dnů, jarní pozitivní nálady Váš

Jiří Bohdan, Předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Od 16. 3. 2020 pozastaveno provádění Pracovně Lékařských Služeb

Vzhledem k aktuální situaci a absolutnímu nedostatku ochranných prostředků, jsme nuceni do doby jejich dodání ze strany MZČR či JMK přistoupit k uzavření ordinace na Vídeňské 117 v Brně.

Od pondělí 16.3. 2020  do odvolání se pozastavuje provádění provádění pracovně lékařských služeb (vstupních, periodických i mimořádných prohlídek).

O aktuálních změnách Vás budeme průběžně informovat. 

Ordinace MUDr. Hany Harthové

V souvislosti s aktuální zdravotně bezpečnostní situací jsou hromadné akce zrušeny.

Toto opatření se dotýká i konání členské schůze, konference.

Sledujte proto aktuální situaci, s termínem odložené Konference bude včas seznámeni.

Aktuálně zatím nevíme, zda se uskuteční plánovaný zájezd skupiny osob Vídeňská, Heršpická do Pekla Čertovina.

Zde je vytvořena skupina účastníků, se kterou komunikuji přímo. Agentura, se kterou připravuji tento zájezd je oslovena také.

Také zjišťuji, zda CINEMA CITY neprodlouží platnost vstupenek do Multikina.

Ty distribuované v rámci Vánoc a počátku roku jsou do 14. 5. 2020.

Děkuji Vám za pochopení a dodržování zásad karanténních opatření.

S pozdravem Jiří Bohdan

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno