Previous Next

TOPlist

Sociální distanc, fyzický odstup

V rámci jednotlivých sociálních rolí je jistá míra mezilidských vztahů, kontaktů. Tyto potřebné role a kontakty se dělí do skupin. V rámci zachování sociálního odstupu – fyzického odstupu je zapotřebí z preventivních a bezpečnostních potřeb udržet si potřebnou vzdálenost od druhého člověka, osoby, byť se jedná o blízkou osobu, rodinného příslušníka apod. Zde vstupují do těchto vazeb pojmy jako udržet se dál od rizika (myšleno nákazy nemocí) , případně dál od osoby v karanténě (více podezřelé z toho, že již nemoc má) . Odborníky je za bezpečnou vzdálenost považována vzdálenost 1,8 až 2 metry.

Zdroje: Internet - Základní učební pomůcky ekonomických oborů (výběr), Wikipedie - základní materiály, Sociální role