Previous Next

TOPlist

Aktuality ČERVENEC A SRPEN 2020      

Květnový a červnový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB

ONLINE

Článek: Je uzavírána 27. letá historie výroby přístrojů nízkého napětí v jednotce ABB Brno.

Letní pozdrav členkám a členům ZO OS KOVO ABB Brno...

...Kolegyně a kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci,

letošní rok se až doposud vyvíjel tak, jak nikdo z nás vůbec nečekal. Situace, která připomínala největší praktické školení civilní obrany nás zaskočila úplně všechny.

Je čas odpočinku, vše se vrací do zdánlivého normálu a tam kde se věci pokazily je čas a klid na nápravu. Ať již jen samotným zvolněním tempa, nebo i provedením odkládaného vyšetření u lékaře, návštěvy u rodin v blízké cizině nebo jen fyzickým setkáváním s generací, kterou jsme museli zanedbávat ve jménu hygienicko-epidemiologické ochrany.

Události prvního skutečného víkendu v měsíci skutečně vhodném a prvoplánově pro většinu z nás využívaném k dovoleným mne optimismem zrovna nenaplňují.

Mám nyní na mysli nehody, úrazy a mimořádné situace.

Prosím, v Česku je krásně, určitě jsme začali víc cestovat u nás doma a pohybovat se různými dopravními prostředky, ale nezapomněli jsme na bezpečnost a ohleduplnost? 

Dokáže řidič myslet jako chodec? Chodec se vcítit do polohy řidiče? A jak to mají cyklisté a motorkáři? Viděl jsem hodně nebezpečných situací o tomto prodlouženém víkendu a hodně podceněné bezpečnosti!! Děti a rodiče bez helem na kolech, motorkáře riskující tam, kde nemohou předvídat a motoristy ignorující v jindy rušné ulici 30 km značku.

Vím, kam skáču a v jakém stavu jsem, když se jdu koupat do přírodního prostředí?

Ale nechci být přehnaně negativistický !!

Prosím, užijte si dovolenou v Česku se svými bližními, užijte si pohody a klidu, ale nezapomínejte na pravidlo šťastného a zdravého návratu.

Velmi rád s Vámi budu sdílet Vaše letní příběhy, Vaše postřehy, kde bylo hezky a kde Vás zaskočilo počasí.

Vždyť toho co nedokážeme ovlivnit je hodně, ale výše popsané ovlivnit může každý z nás, Vás i Vašich bližních.

Mějte hezké letní dny a těším se na setkání s Vámi.

Zástupce zaměstnanců, členů Výboru ZO OS KOVO ABB Brno a osobně Vás zdraví Jiří Bohdan 

V období července a srpna Vám doporučuji před plánovanou návštěvou naší kanceláře na Vídeňské se přesvědčit telefonem, smskou nebo emailem, zda jsme přítomni. Přesný plán provozu kanceláře Benefit a Travel na červenec a srpen není zpracován. Reagujeme na osobní situaci, stejně jako na potřeby klientů a případně na dlouhodobě plánované schůzky. 

Letní pohodu a nashledanou v září. 

  Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

  

Sdělení odborové organizace zaměstnancům a partnerům naší ZO, sdělení všem spolupracovnicím a spolupracovníkům ve věci vydaných poukázek Cinema City.

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci.

V nedávných měsících Vám byly vydávány poukázky CINEMA CITY z emise prosinec 2019. Tato emise byla platná do 13. 5. 2020.

Na sociálních sítích Cinema City jsou nyní informace, že poukázky jsou nadále platné až do konce roku 2020. Užijte si tedy některý ze současných premiérových filmů tuzemské produkce.

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno