Previous Next

TOPlist

Stravovací komise 2016

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Stravovací komise 2016

Stravovací komise postupuje ve své činnosti podle Smlouvy odběratele / ABB BRNO, Vídeňská / a
dodavatele / EUREST PRAHA /. Stravovací komise nemá výkonnou moc, má funkci poradního orgánu a
předkládá vedení ABB Brno a vedení provozu jídelny / EURESTU / návrhy k řešení problémů a ke zlepšení
služeb.
Stravovací komise vykonává laickou kontrolu, včetně namátkových kontrol Kalkulačních listů.

29. 3. 2016 PDF 44,42 kB 0