Previous Next

TOPlist

 Předseda ZO   Slovo  předsedy  ZO OS KOVO při ABB EJF 

VOLBY 2015

Vážené kolegyně, kolegové.

Rok 2015 je pro nás rokem Voleb do všech orgánů našich DV i  naší ZO. Mnozí z nás obhajujeme svoje zařazení, určitě mezi námi uvidíme i nové tváře. Přeji Vám všem úspěšnou volbu a věřím, že využijete následujících informací :

  • Je právem každého člena volit do orgánů ZO i ZV a DaRK.
  • Volby proběhnou v 16. Až 18. týdnu napříč celou organizací.
  • Zvolíme takové časy pro Volby 2015, abychom obsloužili všechny směny a příchody a současně co nejméně omezili výrobu. 
  • V den voleb budou připraveny Volební lístky  podle aktuálního seznamu voličů přímo ve volební místnosti.
  • Volební lístek musí mít všechny náležitosti v souladu s Volebním řádem, musí být opatřen razítkem  ZO OS KOVO.
  • Člen volební komise, nebo jím pověřená osoba zkontroluje jméno člena a vydá volební lístek.
  • Počet volených míst – členů je na Volebním lístku připraven.
  • Volební lístek se upravuje pouze škrtáním nikoliv kroužkováním nebo připisováním.
  • Kandidátů nesmí být ponecháno více než je volených míst.
  • Lístek upravený jiným způsobem je neplatný.

Kandidují jen skuteční zájemci o práci v odborech. Pokud se Vám tedy zdá, že počet nabízených kandidátů je stejný jako počet volených míst, tak je tomu proto, že víc kandidátů se do voleb v tom daném úseku nepřihlásilo.

Stížnosti na průběh voleb, jejich organizační zabezpečení a ev. výsledky voleb řeší hlavní volební komise.

Všichni členové volební komise jsou dlouholetými zaměstnanci ABB a členové ZO OS KOVO při ABB Brno a spojení na ně je přes sekretariát V ZO OS KOVO při ABB Brno.

 

Vysvětlivky zkratek a vzor Volebního lístku

V ZO OS KOVO – výbor základní organizace Odborového svazu Kovo.

DV – dílenský výbor – tedy organizační část na daném území, kde se volby  konají.

DaRK – Dozorčí a revizní komise – orgán kontrolující především hospodaření ZO.

ZO – základní organizace.

 

Doplňující informace:

V organizační jednotce PPHV Brno-Tuřanka  proběhnou Volby 2015 ve stejném dni a čase jako v DV 6 na Vídeňské.

Úsek č. 7 ( PPHV )  je součástí DV 6.  

Součástí Voleb 2015 bude i malá anketa s dotazníkem pro předání Vašich osobních údajů potřebných pro efektivní komunikaci s Vámi našimi členy.

Volební komise zajistí sběr těchto Anketních lístků tak, aby nebyly vhazovány do volebních uren.

Konečná uzávěrka ankety je do konce května 2015, kdy začne vyhodnocování ankety a nově ustavený Výbor použije všechny informace ke své práci.

Organizační tým zajištění Voleb 2015

                                                          Jiří Bohdan