Previous Next

TOPlist

Předseda ZO   Úvodník - slovo  předsedy  ZO OS KOVO při ABB EJF 

Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci a členové naší  ZO.  V tomto internetovém rozhraní  jsme pro Vás připravili spolu s naší redakční radou  prostor, ve kterém Vám budeme předávat informace a prezentovat činnost odborů v ABB Brno a AB Komponentech,  druhém našem zaměstnavateli.

Konečnou podobu a funkci našich stránek můžete ovlivnit i Vy spolupracovníci nebo členové  ZO.

Jsme připraveni s Vámi konzultovat Vaše náměty a případně je zapracovávat do naší prezentace. 

Stránky naší základní organizace budou mít základní rozhraní ve veřejné části a všechny materiály týkající se členů ZO pod zabezpečenou částí – uživatelským přístupem.

Za tímto účelem budeme postupně budovat databázi kontaktů, přes které Vám zašleme uživatelská jména a hesla.

K tomuto účelu využijeme zejména období přípravy voleb do jednotlivých DV ( dílenských výborů ), kdy Vás oslovíme samostatným anketním lístkem.

Samozřejmě musíme mít vypracovanou i strategii komunikace s těmi, kteří nechtějí nebo nemohou komunikovat elektronickými systémy.

O roli odborů v dnešní společnosti, jejich historii a historii odborů v ABB si prosím přečtěte samostatné články a najdete v nich i odpovědi na základní otázku – proč se naše organizace jmenuje ABB EJF.

V současné době jsme zaměstnáni sbíráním zkušeností a znalostí,  jak se ve výstavbě stránek vyvarovat chyb a omylů, kterých se dopustili v jiných organizacích. 

Aplikace právních předpisů naší republiky v této oblasti je poměrně zdlouhavá a časově náročná. 

Kontakty a spojení na sekretariát ZO OS KOVO, Vídeňská  117, 619 00 Brno najdete níže na našich www stránkách. Využít můžete také alternativní spojení na předsedu ZO - email: bohdan.jiri@gmail.com

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Jiří Bohdan