Previous Next

TOPlist

ODBORY ABB BRNO - sportovní aktivity 

Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci.

ZO OS KOVO ABB BRNO pro Vás zaměstnance a rodinné příslušníky připravila ve spolupráci se sportovní komisí atraktivní lyžařské aktivity – viz. samostatné letáky.

Věnujte prosím pozornost jednotlivým informačním letákům. Jsou na nich uvedeny kontaktní osoby a způsob placení, včetně způsobu podpory naší ZO členům naší ZO OS KOVO. Hlaste se prosím u jednotlivých organizátorů, tak jako v minulosti.

Tyto aktivity jsou určeny pro:

 • zaměstnance společnosti ABB s.r.o. lokalita BRNO a zaměstnance společnosti AB Komponenty s.r.o., která je zastřešována naší ZO OS KOVO ABB BRNO
 • jejich partnery a rodinné příslušníky
 • hosty mající vztah k zaměstnancům výše uvedeným

Více denní zahraniční zájezd je organizován ve spolupráci s CK ZAVATOUR a způsob hrazení zájezdu je řízen mimo odborovou organizaci. Organizátor akce si vyhrazuje právo kontroly na vztah účastníka k výše uvedeným zaměstnavatelům. Organizátor akce je oprávněn odmítnout žádost – přihlášku v případě většího počtu zájemců. Přihlášky jsou evidovány podle data a času doručení. Organizátor akce je oprávněn vést seznam náhradníků a průběžně aktualizovat seznamy účastníků.

V této informační sekci našich webových stránek bude nabídka zveřejnována do doby naplnění kapacity a do termínu ukončení akce. Veškeré změny a informace k daným akcím budou průběžně aktualizovány.

S osobními údaji je nakládáno v souladu se Zákonem 101 / 2000 sb. ve znění všech aktualizací. / viz. Prohlášení v sekci Dokumenty /

Těšíme se na Vaši účast.

Odbory ABB Brno

Realizační tým

www.odboryabbbrno.cz

     VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ     ITALSKÉ DOLOMITY - SUPERSKI - LEDEN 2016     AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - PREMIÉRA MUZIKÁLU 2016 

Prohlášení o ochraně dat ZO OS KOVO ABB EJF a.s.

Sídlo organizace Vídeňská 117, 619 00 BRNO 19

Registrační číslo ZO 03-1808-4105

 

Vaše osobní údaje zjišťujeme a zpracováváme výlučně v rámci ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Dovolujeme si Vás blíže informovat proč a za jakým účelem si osobní údaje evidujeme.

Osobní údaje v rozsahu jméno, adresa, datum narození,  telefonní spojení a e-mailová adresa, nám poskytujete dobrovolně z důvodů:

 • Evidenčních, statistických a provozních
 • Pro lepší komunikaci mezi Vámi a organizačními strukturami organizace
 • Pro efektivní komunikaci mezi Vámi a našimi partnery v oblasti čerpání Benefitů zejména v oblasti zájezdů, rekreací a sportovní a kulturní činnosti.
 • Pro doložení nároků na čerpané Benefity v sociální oblasti zejména při posuzování dokládání nároků na příspěvky vztahující se k Vámi vyživovaným osobám, nebo osobám žijícím ve společné domácnosti.

Tato naše vyjádření se tedy mohou týkat i Vašich rodinných příslušníků nebo Vašich dětí.

Cílem naší organizace  je poskytovat Vám kvalitní servis a zázemí v souladu se Stanovami OS KOVO § 2 odst.1) ve výše uvedených oblastech v co nejvyšší kvalitě.     

 

Poskytnutí osobních údajů třetí osobě:

 • Smluvním partnerům poskytneme Vaše údaje pouze při součinnosti při tvorbě seznamů rekreantů, nebo účastníků zájezdové, sportovní a kulturní činnosti pro zajištění přímé komunikace s Vámi.

Naše partnery soustavně upozorňujeme na povinnost nakládat s Vašimi údaji dle ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Poskytnutí osobních údajů pro statistické účely:

 • Zásadně neprovádíme;  námi reportovaná data jsou souhrnného charakteru a vztahují se k celkovým počtům členů nebo účastníků konkrétní činnosti.

Elektronická komunikace, způsob zabezpečení výpočetní techniky.

 • Komunikace s Vámi je vedena z počítačů v majetku našeho zaměstnavatele, společnosti ABB s.r.o. nebo z počítače v majetku ZO OS KOVO ABB EJF.
 • Výpočetní technika je zabezpečena dle standardů ABB s.r.o. licencovanými programy.
 • Dodavatel aplikace pro komunikaci přes webové rozhraní postupuje při správě této aplikace v souladu s obchodní smlouvou a v rámci ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Odvolání souhlasu s evidencí Vašich údajů pro komunikaci a vymazání Vašich údajů z databáze.

 • Souhlas s elektronickou komunikací můžete odvolat. Podání lze podat písemně, doručit poštou nebo emailem na adresu určenou pro komunikaci se sekretariátem ZO OS KOVO ABB EJF.
 • Vymazání údajů z databáze bude provedeno po doručení Vaší žádosti.
 • Vymazání údajů z databáze a ukončení komunikace bude realizováno při ukončení členství v ZO OS KOVO dle § 7 Stanov OS KOVO.

Archivace písemností souvisejících se členstvím v ZO OS KOVO ABB EJF a čerpanými benefity.

 1. Ukládání písemností a nakládání s písemnostmi ZO OS KOVO ABB EJF je prováděno v souladu s předpisy ABB s.r.o. a řídí se vnitřními předpisy.
 2. Archivace písemností je v souladu s vnitřními předpisy OS KOVO a Spisovým řádem ABB s.r.o.
 3. Likvidace písemností je prováděna pracovníky ZO OS KOVO ABB EJF fyzickou likvidací, skartováním.
 4. Archivace písemností se řídí platnými předpisy a zákonem č. 499/ 2004 Sb. v platném znění.  

Právo na informace v souvislosti s ukládáním dat nebo písemností.

 • Máte právo na informaci, jak je konkrétně nakládáno s Vašimi osobními údaji a materiály dokládanými k Vašim Benefitům nebo k provozu ZO.
 • Na Vaši žádost Vám může být informace poskytnuta způsobem, jaký si zvolíte, tedy písemně, e-mailem nebo ústně.
 • Žádost lze podávat na kontaktní adresu určenou pro komunikaci se sekretariátem ZO OS KOVO ABB EJF a.s.

 

Zpracoval:  Jiří Bohdan předseda V ZO OS KOVO ABB EJF a.s.

Kontaktní adresa: bohdan.jiri@gmail.com nebo viz. adresa sídla ZO OS KOVO

V Brně dne 4. února 2015