Previous Next

TOPlist

ODBORY ABB BRNO - sportovní aktivity 

Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci

ZO OS KOVO ABB BRNO pro Vás zaměstnance a rodinné příslušníky připravila ve spolupráci se sportovní komisí atraktivní lyžařské aktivity – viz. samostatné letáky.

Věnujte prosím pozornost jednotlivým informačním letákům. Jsou na nich uvedeny kontaktní osoby a způsob placení, včetně způsobu podpory naší ZO členům naší ZO OS KOVO.

Hlaste se prosím u jednotlivých organizátorů, tak jako v minulosti.

Tyto aktivity jsou určeny pro:

  • Zaměstnance společnosti ABB s.r.o. lokalita BRNO a zaměstnance společnosti AB Komponenty s.r.o., která je zastřešována naší ZO OS KOVO ABB BRNO.
  • Jejich partnery a rodinné příslušníky.
  • Hosty mající vztah k zaměstnancům výše uvedeným.

Více denní zahraniční zájezd je organizován ve spolupráci s CK ZAVATOUR a způsob hrazení zájezdu je řízen mimo odborovou organizaci.

Organizátor akce si vyhrazuje právo kontroly na vztah účastníka k výše uvedeným zaměstnavatelům.

Organizátor akce je oprávněn odmítnout žádost – přihlášku v případě většího počtu zájemců.

Přihlášky jsou evidovány podle data a času doručení.

Organizátor akce je oprávněn vést seznam náhradníků a průběžně aktualizovat seznamy účastníků.

Na našich webových stránkách bude nabídka zveřejnována do doby naplnění kapacity a do termínu ukončení akce.

Veškeré změny a informace k daným akcím budou průběžně aktualizovány.

S osobními údaji je nakládáno v souladu se Zákonem 101 / 2000 sb. ve znění všech aktualizací. (viz. Prohlášení v sekci Dokumenty).

V každém z nabízených ubytovacích zařízení platí Ubytovací řád nebo tzv. Domácí řád. Jako příklad jeden z Ubytovacích řádů zveřejnujeme.

Prosím seznamte se vždy na místě samém s těmito dokumenty, neboť pořádající organizace neodpovídá za škody způsobené nedodržováním návštěvních řádů kterékoliv ze smluvních stran, nebo i za škody způsobené třetí osobě.

Těšíme se na Vaši účast.

Odbory ABB Brno

Realizační tým

www.odboryabbbrno.cz

 PLÁN LYŽAŘSKÝCH ZÁJEZDŮ V ZIMĚ 2015-2016    VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ    VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ

VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ     ITALSKÉ DOLOMITY - SUPERSKI - LEDEN 2016    AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ - PREMIÉRA MUZIKÁLU 2016