Previous Next

TOPlist

Pozdrav předsedy Výboru ZO   

Kolegyně a kolegové, dovolte mi abych Vám jménem našeho Výboru ZO OS KOVO ABB Brno poděkoval za Vaši účast na našich aktivitách a popřál Vám klidné prožití prázdninových měsíců, dovolenou podle Vašich představ a těším se na Vaše zážitky z dovolených a na setkání s Vámi.

V průběhu prázdninových měsíců si prosím ověřujte naši pracovní dobu v kanceláři Benefit a Travel, neboť i my budeme čerpat dovolenou.

Váš předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Jiří Bohdan

Z našich akcí vybíráme / ABB Dětský den 2018

V sobotu 9. června 2018 uspořádala odborová organizace působící v ABB Brno – výrobní závody pro děti svých zaměstnanců a členů  Dětský den.

ABB Dětský den 2018Dětský den byl po dohodě s majitelem objektu uspořádán v Retro Muzeu Brno, Přízřenice.

V průběhu dne se v areálu vystřídalo téměř 200 osob různého věku. Tento rozsáhlý areál k uspořádání akce plně vyhovoval, neboť bylo možné v bezpečí uzavřeného prostředí uspořádat několik souběžných aktivit a propagovat tak nejen sportovní aktivity, ale i místní podnikatele a spolky.

Akce byla koncipována jako zábavně sportovní den a vyvrcholením byla ukázka výroby mýdlové pěny hasičskou jednotkou – Sborem dobrovolných hasičů Přízřenice.

Podobná pěnidla se používají při zásazích, ale tento materiál je pro demonstrační ukázky ve výcviku a je zdravotně nezávadný.

Jednotlivými disciplínami procházeli dětští návštěvníci s hrací kartičkou, na základě které si na závěr vylosovali drobnou věcnou cenu.ABB Dětský den 2018

Samostatné ukázky hasičského sportu pak připravila jednotka hasičů ve spolupráci s majitelem areálu panem Fajtlem.

Jednotlivé aktivity pod patronací partnerů akce MultiSport s.r.o a jiných lze shrnout do samostatných oddílů:

KANJAM létající talíře a hod na cíl,

MöLKKY kolíková hra pocházející z Finska,

Slack – Line chůze po popruhu,

Znalostní kvíz – všeobecné sportovní a vědomostní otázky (známé osobnosti regionu, dětské organizace působící v ČR od roku 1914 aj.)

Měření stavby těla

Půjčovna koloběžek

Ukázky hasičského sportu, malování na obličej a skákací hrad.

ABB Dětský den 2018Zájemcům byla umožněna dotovaná prohlídka RETRO MUZEA na statku.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval obchodním zástupcům spolupracujících dodavatelů a všem, kdo se na uspořádání akce podíleli za bezproblémové zvládnutí celého dne.

Byla to naše první takto pojatá akce a věřím, že se všichni bavili a odnesli si spoustu krásných zážitků. V červnu není lehké najít v Brně volný termín, zejména v letošním roce kdy je plno různých aktivit, které jsou zaměřeny k tzv. osmičkovému roku a také ke 100.  výročí vzniku České republiky.

Z fotogalerie:

ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 

ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018 ABB Dětský den 2018

Výbor ZO OS KOVO ABB Brno – Jiří Bohdan 

Dokumenty k propagaci MultiSport karty - informace a přihlášky, zejména pro úsek Heršpická:

Benefit naší odborové organizace – přístup do kolektivní sítě MULTISPORT (MultisportKarta)

Informace o projektu MultiSport pro jednotky ABB PGHV a EPDS Heršpická

Žádost o poskytnutí Benefitu – Multisport - Člen ZO OS KOVO ABB Brno

MILOVY ŽDÁRSKÉ VRCHY - REKREAČNÍ OBJEKT NITRANSKÉ RUDNO - CHATA SLOVENSKO REKREAČNÍ OBJEKTY A CHATY

* * * * * * * * * * * * * * * * *

NABÍDKY LETNÍCH ZÁJEZDŮ PRO ROK 2018

DOVOLENÁ V ŘECKU NA OLYMPSKÉ RIVIÉŘE Studia Margarita letovisko BARBATI ŘECKO KORFU

V některých nabídkách je publikováno: členům odborové organizace poskytujeme slevu ve výši xxx %.

K prokázání členství v ZO OS KOVO ABB Brno stačí: odkaz na moji emailovou adresu, členství potvrdím, nebo prosím využijte průkazu člena OS KOVO. Noví členové, kterým ještě průkaz nebyl předán využijí první možnosti.  

Po uskutečnění zájezdu, rekreace pak máte možnost přes interní komunikaci, nebo pomocí přiložených formulářů žádat o tzv. příspěvek na rekreaci. Příspěvek je určen Vám členům ( bez partnera ) a Vašim dětem do 18 let podle pravidel a zásad. Případné dotazy na praktické provedení čerpání příspěvku a potřebné doložení dokumenty objasním na vyžádání, z častých dotazů pak vytvořím universální odpověď a vložím ji do Poradny.

Jisté však je, že příspěvek by měl být čerpán až po uskutečnění rekreace, nebo v době, kdy lze předpokládat, že již rekreace proběhla, proběhne, nebo nebude z Vaší strany zrušena. V případě, že Vaši rodinní příslušníci ( partnerky, partneři ) jsou u nás v ZO OS KOVO ABB Brno registrováni oba, mají nárok na příspěvek oba, dokládají se pouze jedny doklady a příspěvek se vyplatí dle Vašeho zadání na jeden bankovní účet, případně každému zvlášť.

Příspěvky vyplácíme výhradně převodem peněžních prostředků na účet. Nárok je pouze na jeden příspěvek, ve výši dané pravidly a zásadami během kalendářního roku.

Vyčerpáním příspěvku v zimní sezoně již zaniká nárok na příspěvek letní.

Děkuji Vám za pochopení této velké změny. Nejasnosti nebo spory rozhoduje Výbor ZO zastoupený předsedou. 

Jiří Bohdan 

V následující části sdělení lze najít souhrn nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno a k potřebných přiložených materiálů.

Je to další krok k tomu, abychom Vám členům ZO OS KOVO ABB Brno předkládali informace uceleným způsobem a vyhnuli se tak diskusím a „polopravdám“ , na které občas narazím v dotazech adresovaných k mojí osobě, nebo při diskuzích s jednotlivými členy.

Jsou to materiály pracovní, které budou ještě korigovány a schváleny až na jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v prosinci 2017 a budeme se jimi v roce 2018 řídit. K těmto materiálům jsou přiloženy také Formuláře žádostí v samostatné části našich stránek v sekci: Dokumenty.

Formuláře je možné používat, neboť jsou reálné a pokud uvádějí hodnoty podpor jsou zakotveny v dokumentech platných pro rok 2018 – tj. aktuální rok.

Jedná se o:

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2017, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno