Previous Next

TOPlist

Prázdninové aktuality / 2017  

Vážené členky, členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.     

Za uplynulé období se nám podařilo dokončit a řádně zaevidovat naši ZO OS KOVO ABB Brno. Nyní již budeme vystupovat společně pod jedním logem, s novým názvem.

Měsíc červen byl v pracovním duchu. Přípravy na změny v činnostech naší ZO i v pomoci distribuovat některé Benefity zaměstnavatele – ABB Cafeterie zabraly značnou část našich pracovních dnů.

V polovině června jsem se zúčastnil jednání VII.sjezdu OS KOVO v Olomouci.

K jednotlivým materiálům sjezdu je možné si podrobněji přečíst prezentace na stránkách http://www.oskovo.cz/.

Velký rozruch nastal hned první sjezdový den, kdy jeden z hostů – předseda Senátu Parlamentu České republiky použil výrazy a věty, které byly brány jako útok na živnostníky a poctivě pracující OSVČ. Vzhledem k tomu, že není zpracováno, ale dnes již víme, že bude zpracováno srovnání jak je to skutečně s odvody za zaměstnance v zaměstnaneckém poměru a s odvody živnostníků, rád tuto prezentaci představím. V prezentacích si prosím můžete projít srovnání, jak to vlastně s rozdíly odvodů na zdravotní a sociální pojištění skutečně je: Zaměstnananec / OSVČ. Vždy je dobré znát názory více stran a srovnávat z více úhlů pohledu. Mediální kampaň úplně zastínila poslání „odborů“ a to je tlak na zvýšení mezd a srovnání podmínek jak mzdových, tak benefitních a to jak v České republice, tak mezi státy Evropy. Je ještě mnoho rozdílů a velkých. Solidarita je potřebná, hledání efektivních a nejlépe společných cest je nutné. Další pracovní jednání již probíhala naštěstí v klidu, věřím, že nám novým a mladým (nebo mladším) funkcionářům jsou naši kolegové dobrými rádci a spolupracovníky. Hlavním cílem do dalšího období jsou v OS KOVO zejména : výše mezd v sektorech a odvětvích, kde působí, ochrana zaměstnanců, podpora mladých rodin a ochrana zaměstnanců ve středním a vyšším věku. Ne ve všech výrobních závodech je navyšování pravidlem, ne ve všech závodech je pravidlem vůbec dodržování základních vztahů mezi odbory a zaměstnavatelem.

OS KOVO působí historicky i v ABB s.r.o.  a je dobrovolně angažován také v Elektrotechnické asociaci, se kterou vede Kolektivní vyjednávání vyššího stupně.  

V následujících dvou měsících je prostor pro odpočinek, relax a dovolenou. Je jen na Vás, jak tyto dny využijete. Vnímejte krásy světa, věnujte se koníčkům, zálibám aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Všude se dá najít nějaké kouzlo, něco krásného, zajímavého. Ať už je to v horách, nížinách, u nás nebo na druhém konci světa. Zrovna třeba vedle cyklostezky, kudy denně jezdíte pro Vás někdo připravil malé překvapení, muzeum nebo jen pár panelů s přehledem a ukázkou věcí, které jsou již dávno zapomenuty.

Také naši partneři a dodavatelé nás mile překvapili, takže můžeme i my nabídnout něco navíc. Za tímto účelem byla cíleně oslovena skupina zaměstnanců a čekám na jejich vyjádření.

Lidové rčení říká, že kdo nic nedělá, nic nepokazí.

Ale nevím, jak hodnotit situaci kdy všichni všechno dělají dobře, mají čisté svědomí a výsledek se ne a ne dostavit. To je také důvod, proč větší skupina zaměstnanců z největší jednotky našich výrobních závodů v Brně ještě stále čeká na svoje požitky z Cafeterie. Informace ihned zacílíme správným směrem, jak budeme mít cokoliv k tématu říci, nebo přímo předat fyzicky.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2016, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: Žádost o vyplacení benefitu – dárce krve

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny.

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská 27. a 28. týden se nevaří.

Jídelníček na 17.7. až 21.7.2017 je vyvěšen na obvyklých místech.

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

Zaměstnanci kanceláře a členové týmu ODBORY ABB Brno Vám přejí příjemné prožití dovolených, příjemné počasí a mnoho zážitků s Vašimi blízkými.

S pozdravem Jiří Bohdan