Previous Next

TOPlist

Prázdninové aktuality 2 / 2017  

Vážené členky, členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.     

Prázdniny se nám nezadržitelně blíží do poslední třetiny a my už zase připravujeme proces zvaný Kolektivní vyjednávání. Podněty od zaměstnanců a zejména aktivních spolupracovníků a členů Výboru během září připravíme tak, abychom naše požadavky předložily zaměstnavateli.

V naší odborové práci je stále relativní klid, postupně zpracováváme agendu letních rekreací a rekreací dětských.

Také vydáváme v souladu s dohodou s naším zaměstnavatelem benefity Cafeterie, kde se již podařilo dát dohromady vše potřebné k výdeji, tedy seznamy, poukázky a informace tak, abychom tento proces zvládli, neboť se ho teprve učíme .. je pro nás nový.

Postupně seznamujeme členskou základnu s nabídkami na kulturní akce, tak jak nám přichází od distributorů.

Vnímáme potřebu monitorovat stav pracovního prostředí ve výrobních halách našich jednotek a operativně řešíme připomínky z těchto oblastí s konkrétními vedoucími zaměstnanci.

A co popřát zaměstnancům a členům do poslední třetiny prázdnin? Klid, pohodu a úspěšné zvládání pracovních úkolů nebo osobních starostí. Vše záleží na tom, zda již má ten konkrétní jednotlivec po dovolené a jak ji využil.

Vnímejme to tak, že …. bude lépe..

Organizační záležitosti:

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2016, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

Přikládáme několik nabídek na kulturní akce nebo informativních letáčků z okolí:

V termínu 14. října 2017 v 14.00 a v 17.00 DRFG aréna v Brně - muzikál MADAGASKAR

3. prosince 2017 v Besedním domě v Brně - Má vlast od B. Smetany - 135 let od premiéry

U kulturních pořadů platí:

přihlášky zájemců přímo na kontakt uvedený v zápatí našich webových stránek. Objednatelem je vždy ZO OS KOVO, u vstupenek je nastaveno spolufinancování účastníka akce dle konkrétního rozpisu. Uzávěrka objednávek bude do konce srpna 2017 bez možnosti navyšování.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno