Previous Next

TOPlist

Pozvánky na společné akce / 2018  

Dobrý den,

současně se Zápisem z jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno za leden 2018 přikládám také několik pozvánek a informací.

 • Uzavřené jednání – Výroční členská schůze Klubu důchodců při ZO OS KOVO ABB Brno se koná v úterý 27. 2. 2018 ve 14:00 hod v jídelně ABB s.r.o. Brno – Vídeňská. Pozvánky a informace o činnosti KD  již jsou rozeslány.

 • Jednání Konference ZO OS KOVO ABB Brno se koná ve čtvrtek 15. 3. 2018 ve 14:00 hod v jídelně ABB s.r.o. Brno – Vídeňská.Mimo aktivity, které již byly nabídnuty a u kterých již organizátoři evidují pouze aktuální změny z důvodů nemoci apod. máte možnost se podílet na přípravě akce: 

  • Na přípravě pozvánek se pracuje, delegáti jsou vybíráni klíčem v jednotlivých úsecích naší organizace. Máte-li zájem o účast na Konferenci můžete se přihlásit prostřednictvím webového formuláře na www.odboryabbbrno.cz
 • Rodinný den s Odbory ABB Brno, který se koná  v sobotu 9. 6. 2018 v areálu soukromého Retro muzea – Brno – Pěstitelská.

  • Bližší informace k akci budou sdělovány postupně, oficiální začátek je v 10:00 hod a ukončení v 17:00 hod.
  • Pokud máte zájem nám pomoci s přípravou, nebo se jen zúčastnit, prosím kontaktujte nás také přes webový formulář na www.odboryabbbrno.cz.
  • Předpokládáme i účast prarodičů s dětmi našich zaměstnanců – členů ZO OS KOVO ABB Brno. Vnitřní strukturou naší organizace, případně emailovou komunikací  pak upřesníme způsob financování v případě Vašeho požadavku na zakoupení vstupenky do originální expozice Retro muzea Na statku. 
 • Přislíbenu máme i podporu našich partnerů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
 • Propagujeme prodej MultiSport karty (kolektivní systém využívání sportovních a wellness zařízení).

 • Hlavní kampaň bude spuštěna po Konferenci, zejména v úsecích, které jsme ještě neoslovili.  

 • Dovolte mi prosím Vás požádat o dodržování pokynů při návštěvě ABB areálu na Vídeňské. V písemné podobě Vám budou předány před účastí na Konferenci členů naší ZO OS KOVO ABB.

 • Nejsou sice nijak výrazně odlišné, ale vzhledem k situaci je nutné Vám je připomenout.

Děkuji Vám za Vaše připomínky a náměty, které směřují k naší práci, nebo k našemu zaměstnavateli.

Váš předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, Jiří Bohdan

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2018 LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2018

MILOVY ŽDÁRSKÉ VRCHY - REKREAČNÍ OBJEKT NITRANSKÉ RUDNO - CHATA SLOVENSKO REKREAČNÍ OBJEKTY A CHATY

KORFU APULIE - 9.-.18.6.2018 SLOVENSKO - Turčianské Teplice 28.4.-1.5.2018 ODPOČINKOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

* * * * * * * * * * * * * * * * *

V přiložených materiálech v následující části sdělení lze najít informace k lyžařským zájezdům, pořádaným sportovní komisí jednotky EPMV v termínu 23. 2. - 25. 2. 2018 lyžařský zájezd na Dolní Moravu. 

INVIA

V případě Vašeho zájmu komunikujte prosím přímo s organizátory na adresách emailové komunikace a pevných linkách v ABB – EPMV – Vídeňská. Stejně jako v minulosti jsou nastaveny tři úrovně cen, zaměstnanec-člen odborů, zaměstnanec – nečlen odborů a host.

Za hosty jsou považovány všechny osoby, které nemají vazbu na zaměstnance ABB a jsou přizváni, pokud to kapacita jednotlivých ubytovacích zařízení dovolí.

Za rodinné příslušníky jsou považovány osoby – partneři/ partnerky zaměstnanců a jejich děti. Tyto osoby se posuzují  při stanovení ceny za jednotlivé kategorie – zaměstnanec – člen odborů  nebo  zaměstnanec.

Organizátoři zájezdů mají plnou pravomoc rozhodovat o tom, kdo se zájezdu zúčastní, případně komu bude nabídnut náhradní termín. Doprava na zájezd je hromadná, autobusem smluvního přepravce a malý počet zájemců může být zařazen s individuální dopravou ( do naplnění kapacity ubytovacího zařízení ) .

Organizátoři evidují příjem Žádostí elektronicky, pokud bude potřeba vypomoci s vyplněním  Žádosti v písemné verzi lze takto učinit v kanceláři ZO OS KOVO ABB Brno na Vídeňské, po předchozí dohodě.

Vaším prvním krokem by tedy mělo být vstoupit do komunikace s některým z organizátorů zájezdu přímo.

Mnoho let bylo zavedeným pravidlem, že jsme za Vás řešili a objednávali zahraniční rekreace. Od letošní rekreační sezony (2018) již tomu tak nebude. Můžeme Vám pouze nabídnout doporučení na naše bývalé partnery, se kterými máme dobré zkušenosti. V přílohách našich webových stránek tedy budou nabídnuty zahraniční i tuzemské rekreační zájezdy nebo kontakty na jednotlivé ubytovatele a poskytovatele služeb v cestovním ruchu – tuzemském i zahraničním.


VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ - ÚNORDOLNÍ MORAVA 23 - 25. 2. 2018

 

Nejedná se o reklamu, jde o vstřícnost k těm lidem, kteří ještě v tomto oboru zůstali a působí. Někteří již svoji činnost ukončili, někteří s námi nekomunikují a někteří nám ještě informace přislíbili. Vztahy v cestovním ruchu jsou hodně o lidech a zkušenostech s konkrétními osobami, proto jim zachováváme přízeň, pokud si to přejí a požádali nás o to. V každém případě, prosím obracejte se přímo na jednotlivé kontakty se svými požadavky i náměty.

NABÍDKY LETNÍCH ZÁJEZDŮ PRO ROK 2018

DOVOLENÁ V ŘECKU NA OLYMPSKÉ RIVIÉŘE Studia Margarita letovisko BARBATI ŘECKO KORFU

V některých nabídkách je publikováno: členům odborové organizace poskytujeme slevu ve výši xxx %.

K prokázání členství v ZO OS KOVO ABB Brno stačí: odkaz na moji emailovou adresu, členství potvrdím, nebo prosím využijte průkazu člena OS KOVO. Noví členové, kterým ještě průkaz nebyl předán využijí první možnosti.  

Po uskutečnění zájezdu, rekreace pak máte možnost přes interní komunikaci, nebo pomocí přiložených formulářů žádat o tzv. příspěvek na rekreaci. Příspěvek je určen Vám členům ( bez partnera ) a Vašim dětem do 18 let podle pravidel a zásad. Případné dotazy na praktické provedení čerpání příspěvku a potřebné doložení dokumenty objasním na vyžádání, z častých dotazů pak vytvořím universální odpověď a vložím ji do Poradny.

Jisté však je, že příspěvek by měl být čerpán až po uskutečnění rekreace, nebo v době, kdy lze předpokládat, že již rekreace proběhla, proběhne, nebo nebude z Vaší strany zrušena. V případě, že Vaši rodinní příslušníci ( partnerky, partneři ) jsou u nás v ZO OS KOVO ABB Brno registrováni oba, mají nárok na příspěvek oba, dokládají se pouze jedny doklady a příspěvek se vyplatí dle Vašeho zadání na jeden bankovní účet, případně každému zvlášť.

Příspěvky vyplácíme výhradně převodem peněžních prostředků na účet. Nárok je pouze na jeden příspěvek, ve výši dané pravidly a zásadami během kalendářního roku.

Vyčerpáním příspěvku v zimní sezoně již zaniká nárok na příspěvek letní.

Děkuji Vám za pochopení této velké změny. Nejasnosti nebo spory rozhoduje Výbor ZO zastoupený předsedou. 

Jiří Bohdan 

V následující části sdělení lze najít souhrn nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno a k potřebných přiložených materiálů.

Je to další krok k tomu, abychom Vám členům ZO OS KOVO ABB Brno předkládali informace uceleným způsobem a vyhnuli se tak diskusím a „polopravdám“ , na které občas narazím v dotazech adresovaných k mojí osobě, nebo při diskuzích s jednotlivými členy.

Jsou to materiály pracovní, které budou ještě korigovány a schváleny až na jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v prosinci 2017 a budeme se jimi v roce 2018 řídit. K těmto materiálům jsou přiloženy také Formuláře žádostí v samostatné části našich stránek v sekci: Dokumenty.

Formuláře je možné používat, neboť jsou reálné a pokud uvádějí hodnoty podpor jsou zakotveny v dokumentech platných pro rok 2018 – tj. aktuální rok.

Jedná se o:

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2017, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno