Previous Next

TOPlist

Pozdrav předsedy Výboru ZO a shrnutí aktivit  

Milé kolegyně, kolegové, členky a členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.

Letošní léto jaksi předběhlo kalendář, možná až o 30 dnů.

Zastihlo nás v plné práci, kterou se snažíme věnovat Vám členům a Vašim blízkým.

  • Již za týden budeme realizovat nový projekt, společnou oslavu Dne dětí.

Organizátoři jdou s obavami (ale to je běžné) do všech příprav a věří, že spolupráce s partnery vyjde na 1 a počasí také ukáže svoji vlídnou tvář.

Akce je určena pro rodiny s dětmi, pro děti, které mají sportovního ducha v těle, nebo jsou zvídaví.

Je na Vás rodičích jak dokážete objasnit a vysvětlit dětem všechno na co se mohou ptát, spoustu z věcí, které v areálu RETRO MUZEA uvidí vůbec neznají a uvidí v životě poprvé.

Věnujte se proto svým dětem, vysvětlujte, informujte a bavte se s nimi.

Organizační pokyny a seznámení s tím, co a jak bude fungovat v rámci Dětského dne přikládám k tomuto sdělení.

Podrobnosti a přesné postupy činností budou organizovány přímo na místě. Závisí na počtu osob v daném okamžiku na místě.

Pro malé a mladší děti jsou určeny lehké sportovní aktivity, ukázky soutěží a hasičské techniky.

Všem je pak zpřístupněn prostor  Retro Muzea s expozicemi z let padesátých až do let devadesátých.

Majitel těchto sbírek se stále snaží inovovat a připravovat něco nového, buduje samostatné expozice zemědělství a jiných činností.

Věřím, že Vás návštěva těchto sbírek zaujme a připravíme Vám tím příjemné vzpomínání na Vaše dětství.

  • Organizací této akce také zviditelníme region a místo – část Brna, ve které působí naše mateřská firma ABB a podpoříme zájmovou činnost v regionu.
  • Další činnosti jsou dány plánem naší práce a jejich popis a vyhodnocení přiložím do Zápisu z jednání našeho Výboru ZO.
  • Děkuji Vám za podporu i výpomoc s uspořádáním výše uvedené akce.

Chtěl bych Vám všem připomenout, že Odborový svaz KOVO vede tzv. Konto živelných pohrom (dříve povodňové konto). Z tohoto konta lze čerpat podpory při potřebě rychle a účinně řešit živelné katastrofy, které v našich zeměpisných lokalitách mohou být způsobeny zejména počasím, prudkými dešti, větrem, požárem apod..

Nikdo si takovou situaci ve své blízkosti nepřeje, ale bohužel osud si nevybírá a počasí je nevyzpytatelné.  Pokud se člen OS KOVO ocitne v nouzi, jsme schopni mu podat pomocnou ruku.

Váš předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Jiří Bohdan  

Z našich akcí vybíráme:

Dokumenty k propagaci MultiSport karty - informace a přihlášky, zejména pro úsek Heršpická:

Benefit naší odborové organizace – přístup do kolektivní sítě MULTISPORT (MultisportKarta)

Informace o projektu MultiSport pro jednotky ABB PGHV a EPDS Heršpická

Žádost o poskytnutí Benefitu – Multisport - Člen ZO OS KOVO ABB Brno

MILOVY ŽDÁRSKÉ VRCHY - REKREAČNÍ OBJEKT NITRANSKÉ RUDNO - CHATA SLOVENSKO REKREAČNÍ OBJEKTY A CHATY

* * * * * * * * * * * * * * * * *

NABÍDKY LETNÍCH ZÁJEZDŮ PRO ROK 2018

DOVOLENÁ V ŘECKU NA OLYMPSKÉ RIVIÉŘE Studia Margarita letovisko BARBATI ŘECKO KORFU

V některých nabídkách je publikováno: členům odborové organizace poskytujeme slevu ve výši xxx %.

K prokázání členství v ZO OS KOVO ABB Brno stačí: odkaz na moji emailovou adresu, členství potvrdím, nebo prosím využijte průkazu člena OS KOVO. Noví členové, kterým ještě průkaz nebyl předán využijí první možnosti.  

Po uskutečnění zájezdu, rekreace pak máte možnost přes interní komunikaci, nebo pomocí přiložených formulářů žádat o tzv. příspěvek na rekreaci. Příspěvek je určen Vám členům ( bez partnera ) a Vašim dětem do 18 let podle pravidel a zásad. Případné dotazy na praktické provedení čerpání příspěvku a potřebné doložení dokumenty objasním na vyžádání, z častých dotazů pak vytvořím universální odpověď a vložím ji do Poradny.

Jisté však je, že příspěvek by měl být čerpán až po uskutečnění rekreace, nebo v době, kdy lze předpokládat, že již rekreace proběhla, proběhne, nebo nebude z Vaší strany zrušena. V případě, že Vaši rodinní příslušníci ( partnerky, partneři ) jsou u nás v ZO OS KOVO ABB Brno registrováni oba, mají nárok na příspěvek oba, dokládají se pouze jedny doklady a příspěvek se vyplatí dle Vašeho zadání na jeden bankovní účet, případně každému zvlášť.

Příspěvky vyplácíme výhradně převodem peněžních prostředků na účet. Nárok je pouze na jeden příspěvek, ve výši dané pravidly a zásadami během kalendářního roku.

Vyčerpáním příspěvku v zimní sezoně již zaniká nárok na příspěvek letní.

Děkuji Vám za pochopení této velké změny. Nejasnosti nebo spory rozhoduje Výbor ZO zastoupený předsedou. 

Jiří Bohdan 

V následující části sdělení lze najít souhrn nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno a k potřebných přiložených materiálů.

Je to další krok k tomu, abychom Vám členům ZO OS KOVO ABB Brno předkládali informace uceleným způsobem a vyhnuli se tak diskusím a „polopravdám“ , na které občas narazím v dotazech adresovaných k mojí osobě, nebo při diskuzích s jednotlivými členy.

Jsou to materiály pracovní, které budou ještě korigovány a schváleny až na jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v prosinci 2017 a budeme se jimi v roce 2018 řídit. K těmto materiálům jsou přiloženy také Formuláře žádostí v samostatné části našich stránek v sekci: Dokumenty.

Formuláře je možné používat, neboť jsou reálné a pokud uvádějí hodnoty podpor jsou zakotveny v dokumentech platných pro rok 2018 – tj. aktuální rok.

Jedná se o:

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2017, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno