Previous Next

TOPlist

Pozdrav předsedy Výboru ZO   

Kolegyně a kolegové, dovolte mi abych Vám jménem našeho Výboru ZO OS KOVO ABB Brno poděkoval za Vaši účast na našich aktivitách a popřál Vám klidné prožití prázdninových měsíců, dovolenou podle Vašich představ a těším se na Vaše zážitky z dovolených a na setkání s Vámi.

V průběhu prázdninových měsíců si prosím ověřujte naši pracovní dobu v kanceláři Benefit a Travel, neboť i my budeme čerpat dovolenou.

Váš předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Jiří Bohdan

Karta MULTISPORT

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Ve spolupráci s naším partnerem společností MULTISPORT jsme pro Vás držitele karet MULTISport připravili následující nabídku:

Ke každé aktivní kartě Vám na měsíc září 2018 vystavíme jednu doprovodnou kartu. V rámci objednávky nebudeme požadovat žádné jiné údaje ani ověření jejich pravosti nebo totožnosti žadatele.

Objednávku této PROMO – testovací karty prosím strukturujte následovně:

Jméno a příjmení – číslo zaměstnance 161xxxx

Objednává testovací kartu pro: Jméno a příjmení

Platnou na období 1.9.2018 až 30.9.2018

Takto formulovanou objednávku prosím zašlete emailem na adresu jiri.bohdan@cz.abb.com případně na adresu bohdan.jiri@gmail.com Nejpozději do pátku 17.8.2018 23.59 hod. Zaměstnance bez emailové adresy informuji písemnou formou.

Máte-li zájem a možnost, uveďte místo, kde si kartu vyzvednete, standardně nastavím tři výdejní místa:

Recepce ABB PGHV, Tuřanka

Recepce ABB EP, EPEDS – Heršpická

ABB Vídeňská – kancelář Benefit a Travel, budova E dveře 2129

Karty budou objednány a připraveny tak, aby jejich výdej přes naše spolupracovníky mohl být realizován nejpozději 30. až 31. 8. 2018 na jednotlivých výrobních jednotkách.

Informace a novinky v samotném MULTISPORTU si prosím vyhledejte na stránkách našeho partnera www.multisport.cz sekce pro klienty.

Kartu lze využít v cca 138 zařízeních v městě Brně, platí pro jeden vstup denně (v rámci jednoho dne nelze využít dvakrát a více krát).

Karta je platná také na všech veřejných koupalištích města Brna.

Při využití karty není podmínka doprovodu nebo současného vstupu spolu s držitelem stávající aktivní karty s neomezenou platností.

Ověření totožnosti u testovací karty může být použito náhledem do osobního dokladu a porovnává se shoda uváděného jména a příjmení.

U dětí a mládeže totožnost není možné ověřit.

U testovací karty může být požadován doplatek za doprovodné služby – zapůjčení ručníků, záloha na klíče od skříní apod.

Děkuji Vám za využívání služeb MULTISPORTU, věřím, že celá kampaň proběhne hladce. Vzhledem k možnému čerpání dovolené budu agendu vyřizovat průběžně. Pokud se mi emailová zpráva vrátí „jako nedoručitelná“ pokusím se klienta kontaktovat jiným způsobem.

S pozdravem za ZO OS KOVO ABB Brno, Jiří Bohdan

 

Dokumenty k propagaci MultiSport karty - informace a přihlášky, zejména pro úsek Heršpická:

Benefit naší odborové organizace – přístup do kolektivní sítě MULTISPORT (MultisportKarta)

Informace o projektu MultiSport pro jednotky ABB PGHV a EPDS Heršpická

Žádost o poskytnutí Benefitu – Multisport - Člen ZO OS KOVO ABB Brno

LAST MINUTE !! Olympská riviéra letovisko - NEI PORI

Následující nabídka LAST MINUTE – NEI PORI je nabídkou našeho partnera pro cestování.

Zajištění rekreace je individuální, samotným cestovatelem, výše vyplácených příspěvků se řídí Pravidly hospodaření s prostředky ZO OS KOVO ABB Brno.

LAST MINUTE Olympská riviéra letovisko - NEI PORI

MILOVY ŽDÁRSKÉ VRCHY - REKREAČNÍ OBJEKT NITRANSKÉ RUDNO - CHATA SLOVENSKO REKREAČNÍ OBJEKTY A CHATY

* * * * * * * * * * * * * * * * *

NABÍDKY LETNÍCH ZÁJEZDŮ PRO ROK 2018

DOVOLENÁ V ŘECKU NA OLYMPSKÉ RIVIÉŘE Studia Margarita letovisko BARBATI ŘECKO KORFU

V některých nabídkách je publikováno: členům odborové organizace poskytujeme slevu ve výši xxx %.

K prokázání členství v ZO OS KOVO ABB Brno stačí: odkaz na moji emailovou adresu, členství potvrdím, nebo prosím využijte průkazu člena OS KOVO. Noví členové, kterým ještě průkaz nebyl předán využijí první možnosti.  

Po uskutečnění zájezdu, rekreace pak máte možnost přes interní komunikaci, nebo pomocí přiložených formulářů žádat o tzv. příspěvek na rekreaci. Příspěvek je určen Vám členům ( bez partnera ) a Vašim dětem do 18 let podle pravidel a zásad. Případné dotazy na praktické provedení čerpání příspěvku a potřebné doložení dokumenty objasním na vyžádání, z častých dotazů pak vytvořím universální odpověď a vložím ji do Poradny.

Jisté však je, že příspěvek by měl být čerpán až po uskutečnění rekreace, nebo v době, kdy lze předpokládat, že již rekreace proběhla, proběhne, nebo nebude z Vaší strany zrušena. V případě, že Vaši rodinní příslušníci ( partnerky, partneři ) jsou u nás v ZO OS KOVO ABB Brno registrováni oba, mají nárok na příspěvek oba, dokládají se pouze jedny doklady a příspěvek se vyplatí dle Vašeho zadání na jeden bankovní účet, případně každému zvlášť.

Příspěvky vyplácíme výhradně převodem peněžních prostředků na účet. Nárok je pouze na jeden příspěvek, ve výši dané pravidly a zásadami během kalendářního roku.

Vyčerpáním příspěvku v zimní sezoně již zaniká nárok na příspěvek letní.

Děkuji Vám za pochopení této velké změny. Nejasnosti nebo spory rozhoduje Výbor ZO zastoupený předsedou. 

Jiří Bohdan 

V následující části sdělení lze najít souhrn nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno a k potřebných přiložených materiálů.

Je to další krok k tomu, abychom Vám členům ZO OS KOVO ABB Brno předkládali informace uceleným způsobem a vyhnuli se tak diskusím a „polopravdám“ , na které občas narazím v dotazech adresovaných k mojí osobě, nebo při diskuzích s jednotlivými členy.

Jsou to materiály pracovní, které budou ještě korigovány a schváleny až na jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v prosinci 2017 a budeme se jimi v roce 2018 řídit. K těmto materiálům jsou přiloženy také Formuláře žádostí v samostatné části našich stránek v sekci: Dokumenty.

Formuláře je možné používat, neboť jsou reálné a pokud uvádějí hodnoty podpor jsou zakotveny v dokumentech platných pro rok 2018 – tj. aktuální rok.

Jedná se o:

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2017, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno