Previous Next

TOPlist

Otázka:

Dobrý den, domníváme se, že ve Vašem jednání lze spatřit určitý chaos. Něco slíbíte a následně změníte. Viz. Příspěvky na rekreace/ zálohy na příspěvky na rekreace. Postupujete pokaždé jinak a také rozdělujete zaměstnance na ty Vaše a ostatní.

V loňském roce jste tak striktní a přísní nebyli.

Kolektiv zaměstnanců dílna vn rozváděče

Odpověď: 

Vážení kolegové, věřím, že i kolegyně.

Letošní rok je v mnohém chaotický a zmatený a tak se není čemu divit, že i toto všechno vnímáte velmi rozhořčeně.

V roce 2019 jsme uskutečnili významnou reorganizaci naší ZO, vytvořením nového samostatného úseku na Heršpické. Při osobních pohovorech jsem vnímal určitou kritiku na naši činnost a v několika případech jsem opravdu prosadil rychlé plnění určitých věcí, které mohly být plněny i později.

Příspěvek jako takový je nutné vždy opřít o něco, co se uskuteční, uskutečnilo a je zaplaceno.

Ano zaplatím-li 90% výdajů zálohou, je jasné že chci odjet a také odjedu. Možná ale úplně někam jinam, čehož jsme v letošním roce, COVID 19 situací  ovlivněni přímými svědky. A tak se narychlo jedná, schází se vlády, parlamenty, kritizují kritici, huláká opozice. A upravují pravidla. A totéž bylo u nás. Volební sliby se mi vymstily. Prosím, proplácení rekreace a příspěvku na rekreace má svá pravidla. Dá se vyhovět, průkazně lze dohodou dospět k cíli, ale pořád platí jedno pravidlo, Jsem na rekreaci, dávám dohromady podklady a po návratu uskutečním poslední krok – sepíšu žádost, doložím co jsem zaplatil a případně okomentuji. Emailem, v písemném vyjádření k Žádosti. Jsme si vědomi toho, že ubytovatelé nejsou vždy ihned připraveni Vám dát účtenku, možná Vám vydají účet za místní poplatek, voucher jste zaplatili již dříve a třeba ani ne majiteli. Ale v takovém případě lze použít doklad od pohonných hmot do auta, jízdenky z regionálních autobusů, vlaků aj. A k tomu rozdělování zaměstnanců na „moje“ nebo „naše“ známé, případně na Heršpickou, Vídeňskou. Toto nařčení odmítám a nesmířím se s ním. Není pravdivé. Budeme si ale muset zvyknout na situaci, že pokud v jiných úsecích, u jiných zaměstnavatelů vyjednáme jiné formy dotace na naší činnost a současně Vám umožníme podílet se na participaci (spolurozhodování o výdajích) budeme mít i trochu rozdílnou politiku příspěvků a tedy i odlišné výdaje do skupin členů, podle zaměstnavatelů. Schválený rozpočet s tím potom bude počítat.  

Zpracoval: Jiří Bohdan

Otázka:

Je v ABB podnikový právník, který dokáže pomoci zaměstnancům?

Odpověď: 

Pokud zaměstnanec nenajde informace na vnitřních webových stránkách, musí se obrátit na svého vedoucího.

Z mé strany by se měli zaměstnanci naučit obracet nejen na HR a odbory, ale také na své vedoucí.

Podnikový právník, který by poskytoval právní podporu zaměstnanci neexistuje. V otázkách pracovního práva fungují bezpečnostní technici,  zkušení jsou odboráři,  pokud chce zaměstnanec poradit v obchodním, občanském, trestním , či jakémkoliv jiném právu měl by si najmout  nějakého externího právníka.

Členům odborů slouží poradna v odborovém tisku, nebo přímo kontakt na Regionální pracoviště OS KOVO, Malinovského nám. Brno.

 

Otázka: 

Obrátil se na mne bývalý zaměstnanec, jak získat potvrzení od kdy do kdy pracoval v ABB.

Odpověď: 

Po vyřazení z evidence aktivních zaměstnanců skupiny firem ABB v České republice se údaje ukládají do elektronických archívů a písemné materiály do archívu dané lokality. Vyhledávání písemností a důkazů ( dokladů ) o něčem či někom v archívech je obecně časově velmi náročné.

Pokud se nejedná o potřebu např. dohledání nějakého materiálu ( listiny, listinného důkazu ) pro řešení sporů nebo vážné situace úplně postačí aby si zaměstnanec bezplatně požádal na Správě sociálního zabezpečení o výpis :

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP). Z něho je patrné, kdy a jak dlouho u kterého zaměstnavatele pracoval.

ABB jako velký zaměstnavatel ( lokalita Brno ) si vždy své povinnosti ve styku se Státní správou plnil, když přecházel na jiné formy evidence, vždy komunikoval s potřebnými úřady, je tedy nejrychlejší variantou toto učinit. Správa sociálního zabezpečení je také oprávněna vydat potvrzení o délce pracovního poměru nebo zaměstnání u už neexistujícího subjektu. Třeba i 50 let zpátky.

V této situaci si vzpomínám, kdy jsem se účastnil až detektivního pátrání na Žádost právníka z OS KOVO, který zastupoval klienta a zaměstnance, jak se později zjistilo bývalých Energetických strojíren. Celá záležitost byla v pořádku dohledána a bývalý zaměstnanec, cizí státní příslušník byl velmi spokojen a děkoval nám za vstřícnost a ochotu.

Aktivní zaměstnanec zaměstnavatele nemusí podobné situace řešit, tato potvrzení jsou standartním výstupem služeb naší mzdové účtárny.

 

Připravil a odpovídal: Jiří Bohdan