Previous Next

TOPlist

Žádosti o poskytnutí Benefitu – Multisport

Kolegyně, kolegové, spolupracovníci, rozhodli jste se přistoupit na využívání cíleného benefitu naší odborové organizace – přístup do kolektivní sítě MULTISPORT.

Vlastní produkt, o který žádáte se jmenuje MULTISPORT KARTA. Tuto kartu Vám může zprostředkovat zaměstnavatel a v našem případě jsou to Odbory – tedy ZO OS KOVO ABB Brno, tj. partner Vašeho zaměstnavatele. Jak to celé funguje a co bude následovat? Klikněte na odkaz Předsmluvní informace_2022.

Žádost zaměstnance - člena ELDS (Žádost zaměstnance-člena odborů-ELDS použije žadatel, člen odborů z Heršpické a Vídeňské)

Žádost zaměstnance - nečlena ELDS (Žádost zaměstnance nečlena odborů- ELDS použije žadatel, zaměstnanec z Heršpické a Vídeňské)

Další dvě žádosti níže jsou pak rozděleny na členy a nečleny ostatních partnerů zaměstnavatelů, tedy Hitachi a AB Komponenty: 

Žádost zaměstnanců - členů (ostatní)

Žádost zaměstnanců - nečlenů (ostatní)

Nejčastější chyby v žádostech - Žadatelé nám uvádí do poštovní adresy adresu pracoviště. To není správné, v případě hloubkového auditu zaměstnavatelem – osobou určenou zaměstnavatelem by mohlo jít o méně závažnou chybu.