Previous Next

TOPlist

Akce Klub důchodců ABB Brno - promítání a beseda o Jižní Africe dne 9. listopadu 2022 v prostorách odborové organizace ABB Vídeňská

V pošmourném dni, jaký nám podzimní počasí dovede se svými inverzemi připravit, se dvacítka členů Klubu důchodců sešla k zajímavému promítání prezentovaném paní Oldřiškou Podrackou.

Se svými nečekanými zážitky, z cesty kterou absolvovala počátkem roku 2022, se nám svěřila již v době doznívajících Covidových opatření s rodinným známým, který v oblastech JAR dlouhodobě žil.

Pár čísel o JAR : 
60 mil. Obyvatel, rozloha 1,2 mil.km2 hustota osídlení 45 obyvatel na km2 
(pro zajímavost ČR a průměrná Evropa od 134 do 200 obyvatel na km2)
Hlavní města jsou  Pretorie – výkonná moc, Bloemfontein – hlavně justiční moc v zemi, 
Kapské město – zákonodárná moc. 
Největší město Johanesburg.
V JAR žije asi 80 % černošského původního obyvatelstva, etnicky jsou rozděleni do mnoha skupin a podsku-pin. 
Se svými 11 jazyky, kterými se JAR mluví je země čtvrtá na světě, co se týká počtu jazyků používaných v zemi. 

Zbývajících 20 % obyvatelstva jsou běloši asijského původu, nebo Evropané, přistěhovalí z koloniálních dob. I v dnešní době se najde mnoho Středoevropanů i Čechů, kteří hledají a najdou domov v JAR. 
Rozšířenými jazyky jsou zulština, xhoština a afrikánština, silně zastoupená je i čínština a ruština. Anglicky hovoří vzdělané obyvatelstvo měst a správních oblastí, angličtina se běžně vyučuje. Dominantní je v obchodě, mezinárodním styku, turistickém ruchu a je druhým oficiálním jazykem. 

Křesťanské církve zasahují 79 % populace, jsou však protestantské, kombinované s domorodými vlivy. Římští katolíci jsou v menšině, Muslimů je 1,5 % populace, Hinduistů cca 1,2 % populace. 

JAR je obklopena Atlantickým a Indickým oceánem, klimaticky se nachází v mírném pásmu. Zejména jižní část je na počasí stabilnější. 
Nejvyšší vrchol 3500 m/n. mořem, pohoří Dračí hory, nejvyšší vodopád na světě s výškou 983 metrů. 
V JAR je 13 národních parků, perfektně spravovaných a mezi nejstarší patří Krugerův NP vyhlášený již v roce 1902. 

V mnoha národních rezervacích a chráněných oblastech je přísně regulován lov typicky afrických zvířat.  V jednotlivých velkých městech lze vybrat mnoho známých a typických rostlin pro JAR, např. v Pretorii jsou to fialově kvetoucí žakarandy, stromy dovezené z Brazílie a  vysázené  již v roce 1888. Ne nadarmo tak měs-to má i neoficiální název JACARANDA CITY. 


Jinak je to průmyslové město, založené již v roce 1855. 
Kapské město je na seznamu UNESCO a je považováno za největší botanickou zahradu na světě. 
Majestátní hory, Stolová hora a hlavně východní svahy tvoří hranici jedné z botanických zahrad Kirstenbosch. Založena byla v roce 1913, z počátku byla spravována botaniky s vazbami na Cambridge University. JAR je také místo, kde se nachází archeologicky cenné a zajímavé nálezy - historie člověka a jeho předchůdců je stará více než 80 000 let. Z nálezů je patrné, že již tehdy se člověk živil měkkýši, rybami a důkazem jsou jednoduché kresby ve skal-ních jeskyních. 

Ekosystém je tvořen lesy, zejména afromontánního typu. Typická je velká odolnost semen, která mohou přežívat staletí, než jsou vhodnými klimatickými podmínkami probuzena k životu. 
V Jižním Kapsku se mezi větší komplex lesů řadí lesy okolo  pohoří Quteniqua(=medonosné pohoří) okolo Knysna-Tsitsikamna. 
Lesy jsou pro našince, Evropana zvláštní, netypické, vícepatrové s hustým závojem korun. 
Není v nich dostatek světla, proto jsou podrostlé kapradinami, liánami a epifyty. 
Zvěř je většinou vyhubena, malá populace lesních slonů přežívá v okolí Knysny. 
Vodoteče v lesích jsou součástí ekosystému, fauna v nich je adaptována na toto prostředí. 
Voda v nich je mnohdy tmavá, hnědá, s vysokou koncentrací huminových kyselin a taninů z listových zbytků. Má barvu silného čaje. 

Zvěř žijící v oblasti: 
Mangusta liščí, šelmička z rodu hyenovitých podobná cibetce nebo kočkovité šelmě. 
Pavián, Chameleon nádherný, Žluva černohlavá, Karakal, Štětkoun šedý, Medojed kapský a mnohé další, jejich obrázky byly prezentovány na společném promítání. 

Jihoafrická republika se pro svoji rozmanitost může nazvat „Svět v jedné zemi“ 
Má vstřícné obyvatelstvo, nabízí mnoho zážitků. 
JAR má svoji historii, svoje politické převraty i změny režimů. Mnozí obyvatelé žijí ve slamech, ale vlastně je na nich patrné, že jim to vyhovuje. Vrstva movitějších lidí má potřebu se vyčleňovat a uzavírat do svým rozložitých území, novodobých panství, nechávají se ochraňovat služebnictvem i technikou. 
Zkušenosti návštěvníka, turisty, lze těžko popsat a předat dál. Zůstávají v člověku (ve mně – řekla paní Ol-dřiška) a musí se zažít na vlastní kůži. Pak také pod ní zůstanou. A dovolí Vám zapomenout na denní starosti, povinnosti a dovolí Vám užít si tu radost. 

Ve speciálních dotazech se účastníci této akce obraceli na paní Podrackou a bylo jim kvalifikovaně odpovězeno. Když jsme hovořili o lesních požárech a přizpůsobování se flory aktuálním klimatickým změnám, jistě si nešlo nevzpomenout na nedávné požáry na Česko – Německých hranicích, v chráněných oblastech přírodních rezervací. I tam si nakonec příroda nějak poradí.   

Tato akce otevřela tradici, ve které bychom chtěli pokračovat. Připravíme podobné promítání a prezentaci minimálně jedenkrát do roka, řekl nám závěrem předseda Klubu pan Sedláček. 

Děkujeme Vám všem, kdo se o hladký průběh akce zasloužil a zorganizoval ji. 

V Brně dne 9. 11. 2022


Kdo je Oldřiška Podracká? 

JAR_4.jpgPaní Podracká je zaměstnankyně ÚHÚL Brandýs nad Labem (ÚHÚL = Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) 
Žena zajímající se o ekologii, přírodu s kladným vztahem k cestování. Rozhodně je cestovatelkou amatérskou, přípravu na dnešní prezentaci však odvedla profesionálně. 

Je potomkem rodičů, kteří svůj profesní život věnovali bývalé elektrotechnické výrobní jednotce EJF v Brně. Tatínek paní Oldřišky pracoval jak v technických profesích, tak ve výzkumu – VÚEP organizaci spolupracující s EJF. Také dědeček Hubert Bušta pracoval v závodě EJF – Dornych. Doba šla v historii tak, jak šla. Bývalé Škodovy elektrotechnické závody, později přejmenované na závody Elektrotechnické – Julia Fučíka patřily k elektrotechnickým firmám v Brně a byly pro mnoho rodin zdrojem obživy i jakýmsi srdečním příběhem. Všichni tito předchůdci dnešního ABB postavili slušný a profesionální odborný základ dnešnímu výrobnímu závodu ABB V Brně.

I proto se paní Oldřiška P. hrdě postavila před naše bývalé zaměstnance a podělila se o svoje zážitky. Jako zástupce zřizovatele ZO OS KOVO ABB Brno ji děkuji. 
Jiří Bohdan