Previous Next

TOPlist

DOTAZY A ODPOVĚDI

Otázka:

Podporuje Vaše ZO OS KOVO nějak rodiny s dětmi a jak?

Odpověď:

Členům ZO OS KOVO ABB Brno vyplácíme při narození dítěte příspěvek k narození dítěte.

Vašemu dítěti rovněž v rámci činnosti Komise dětí předáváme drobný dárek k „Mikuláši“.

V rámci rekreační činnosti přispíváme při účasti na rekreaci částkou, která vychází z aktuálního rozpočtu v daném kalendářním roce.

V rámci „veřejně prospěšné činnosti“ podporujeme formou příspěvku také děti zaměstnanců našich výrobních závodů v Brně jednorázovým příspěvkem na dětské aktivity.

V jarních prázdninách pořádáme rekreační zájezd ( týdenní pobyt ) do lokality, kde působí i lyžařská škola.

Členům odborů na základě žádosti a po ověření bonity klienta jsme schopni realizovat i zápůjčku finančních prostředků na pořízení vybavení dětského pokoje. ( půjčku na investici do bydlení )

Uvažujeme i o tom, že pod záštitou naší ZO OS KOVO ABB Brno uspořádáme ve vhodné lokalitě v roce 2018 Dětský den v retro stylu.

Podrobnější informace Vám na požádání sdělíme.   

 

Otázka:

My zaměstnanci ABB lokalita Brno se domníváme, že v ABB je silně podceněna mzdová politika.

Jsme zde zaměstnáni již více než 10 let v pozici elektromechanika a nově příchozí zaměstnanci mají větší nástupní plat než my. Přitom práci vykonáváme stejnou.

Odpověď :

Mzda je záležitostí jednotlivce a vztahu mezi jednotlivcem a jeho nadřízeným. Pokud je zaměstnanec kvalifikován pro svoji práci, kterou zvládá a aktivně k ní přistupuje, má být být správně ohodnocen.

Výši platu ( mzdy ) zaměstnanec nesmí sdělovat. Teoreticky by jste tedy neměl vědět, kolik má nástupní plat Váš kolega.

Část Vaší mzdy je v tzv. pevné složce, část je v pohyblivé složce – tedy v prémiích. Tato prémie je vyhodnocována podle ukazatelů – výkonových, kvalitativních (kvalita práce ovlivněná pracovníkem) případně i tzv. celopodnikových. O tom, proč Vám některá z pohyblivých složek mzdy nebyla přiznána Vás musí informovat Váš nadřízený přímo. Neučiní-li tak, obraťte se na vedoucího zaměstnance se žádostí o vysvětlení.

Další složkou vnímanou zaměstnanci jako odměna za práci jsou nenárokové složky mzdy – tzv. benefity nebo příspěvky. Těch může být použita celá škála, mohou být také závislé na nějakých podmínkách.

V ABB Česká republika je uzavřena Kolektivní smlouva. Ta zaručuje zaměstnancům jak mzdové podmínky, tak nároky na Benefity nebo příspěvky, příplatky nad rámec zákonných parametrů.

Kolektivní vyjednávání probíhá každý rok, začíná na počátku října a končí…. v ideálním případě v prosinci. 

Mzdový nárůst je pak realizován od března následujícího roku.

Doporučuji Vám, pokud nejste spokojen s odměnou za Vaši práci ( mzdou ) kontaktujte Vašeho nadřízeného. Snažte se mu nabídnout svoje znalosti, vědomosti a aktivní přístup k práci. Nebraňte se zvyšování nebo prohlubování kvalifikace rozšiřováním obzorů, změnou pracovní pozice apod.

Pokud Vám Váš nadřízený nevyhoví, kontaktujte vedoucího zaměstnance.

Uvědomte si prosím, že také záleží na okolnostech. Elektrotechnický obor má svá specifika, naše výrobky nejsou výrobky každodenní spotřeby. Potýkáme se jako zaměstnavatel a výrobce také s konkurencí na trhu a s tím, že trh je v současné chvíli nasycen.