Previous Next

TOPlist

ZO OS KOVO ABB Brno oceňuje čestné a bezpříspěvkové dárce krve (nebo krevní plazmy) z řad zaměstnanců ABB nebo AB Komponentů drobným dárkem. Vaše žádosti lze podávat písemně nebo emailem. Od roku 2018 je hodnota Dárkové poukázky 600,- Kč. Nárok na tento benefit je 1 x ročně. Formuláře Žádosti není potřeba měnit, zůstávají v platnosti.

Přílohapropagační materiál včetně žádosti vyplacení benefitu - zde ke stažení

Žádost – samostatný list - zde ke stažení

Žadatel doloží kopii Potvrzení o odběru krve z aktuálního roku.

Žadatel doloží fotokopii legitimace Dárce krve, nemá-li aktuální potvrzení.

 

 

Žádosti o informace, nebo o plnění Benefitu prosím směřujte na adresu

ZO OS KOVO ABB Brno

Sekretariát

Vídeňská 117                                            

BRNO

619 00

nebo elektronickým podáním na adresy :

bohdan.jiri@gmail.com

nebo

jiri.bohdan@cz.abb.com

 

Prosím, podle možností chovejte se ekonomicky a vytiskněte pouze Žádost.  

Děkuji Vám za podporu a ocenění společensky prospěšné činnosti.

Zajímavý názor na podněty spolupracovníků se nám podařilo získat z Transfůzního oddělení v Brně:

Dobrý den, paní primářko,

chtěl bych se zeptat na skutečný přesný postup, jak má osoba – dobrovolný dárce postupovat, když Vám chce nabídnout svůj čas a svoji krev.

 „Několikrát se mi stalo (nebo mému rodinnému příslušníkovi) že není možné realizovat odběr, neboť dané krve (krevní skupiny) je aktuálně dost. Lze s trochou nadsázky říct, že jsem byl/byla vyhozen/vyhozena od odběru ihned za recepcí Vašeho TO.

 Telefonáty na infolinku jsem byl osobně informován, že odběry si řídíte Vy – TO Brno nebo že si dárci mohou rezervovat odběr předem.

Další informaci jsem dostal, že je nutné volat vždy, když je uvolněna objednávka, nejlépe v pondělí po 8. hodině ráno.

 Jsem z těchto pokynů trochu zmatený, v dobách, kdy jsem pravidelně docházel k dárcovství se doslova čekalo na možnost (na každého příchozího dárce), a ihned jsem byl odbaven.

 Každý z nás máme určité limity v čase při plnění pracovních nebo studijních povinností i aktuálním zdravotním stavu a nejsme schopni reagovat zase třeba na vaše výzvy – telefonické.

S pozdravem

XY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážený pane XY,

 nesmírně mě mrzí Vaše negativní dojmy z organizace našich odběrů, ale domnívám se, že je to spíš nedorozumění. Pokusím se to vysvětlit.

 Regulovat odběry, tedy ovlivňovat kolik dárců a zejména jaké krevní skupiny se daný den odebere, je nezbytné pro racionální vedení skladu transfuzních přípravků a pro garanci, že se odebraná krev skutečně k pacientovi dostane a bude využita.

 V případě Vašem a Vašeho syna hraje mimo jiné roli to, že oba dva máte tzv. minoritní krevní skupinu. Myslím tím skupinu, která není v populaci vysoce zastoupena a tím pádem i pacientů s touto skupinou, kteří potřebují transfuzi, nemáme mnoho. Snažíme se v těchto případech vyhovět vždy jiným dárcům, aby se u odběrů rozumně prostřídali. Víc dělat opravdu nemůžeme. Vyhovět všem

v termínu, který si určí, by znamenalo mnoho darované krve vůbec nepoužít a to pochopitelně nesmí nastat.

 Z toho, co Vám píšu, snad vyplývá, že dárci, kteří přijdou bez objednání skutečně riskují, že budou v daném dni odmítnuti, když víme, že je účelnost těchto odběrů nepravděpodobná. Bez objednání tedy přijímáme pouze prvodárce, tam to samozřejmě jinak nejde.

 Smysluplnost našeho stylu práce obhajují naše výsledky, konkrétně procento nevyužitých transfuzních přípravků, které máme nejnižší v celé republice a patří k nejnižším i v rámci evropského prostoru.

 Věřím, že naše důvody pochopíte a i nadále nám zachováte svoji přízeň.

MUDr.Hana Lejdarová, Primářka TTO FN Brno

Nutno podotknout, že Dárcovství krve je věc potřebná a jistě je vhodné a dobré vyhovět, když jste vyžádáni přímo TO. Myslet si, že do dárcovské stanice přijdete jen tak bez ohlášení a budete obslouženi není nejlepší cestou. (V Brně dne 11. 4. 2018)

Děkuji nejbližším kolegyním a kolegům z Výboru naší ZO OS KOVO za pomoc při realizaci našeho rozhodnutí.

Jiří Bohdan