Previous Next

TOPlist

Aktuality ZÁŘÍ a ŘÍJEN 2020      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Září 2020

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové.

Zdravím Vás na prahu podzimu, první podzimní den s počasím, “kdy by psa nevyhnal“  je tady a nic proti běhu času nejsme schopni udělat (opravdu mám psy a kočky rád, jen cituji staré přísloví).

Koronavirus nás zasáhl v tomto roce citelně a znatelně a změnil nám naše životy.

Pracovní, osobní i společenské aktivity dostaly nový rozměr, byly a jsou omezeny a omezovány.

V naší odborové práci nám koronavirus pozastavil mnoho plánovaných aktivit a akcí, omezil naši schůzovou činnost a připravil nás o spoustu peněz. Peněz, které jsme chtěli vydat za zábavu a vydáváme je jinak, peněz, které jsme nedostali, neboť i výběr členských příspěvků nám klesá.

Z hodiny na hodinu jsme se museli přizpůsobit, rychle se doučit nové postupy a osvojit nové aplikace, které jsme až doposud nepoužívali nebo neměli zájem používat.

Tím, že jsme nakonec nemohli uskutečnit ani Konferenci členů jedeme jako statutární celek pod pravidly z minulého roku a tak tomu bude i v roce následujícím.

Výkonný výbor naší ZO musí rozhodnout a přijmout takové změny a taková opatření, abychom mohli dodržet rozpočet a přitom omezily některé výdaje. To bude velmi složitý úkol, ale věřím že vše ustojíme. Toho, na co jste zvyklí se to nemůže dotknout. Silně nás ovlivnila likvidace jedné výrobní jednotky a malé omezení počtu zaměstnanců v jednom výrobním úseku. To je hlavní důvod propadu našich financí. Také ale odrazový můstek ke změnám v rozpočtu a ponížení výdajů. Čerpáme z rezerv a není možné je vyčerpat úplně. 

Členky a členové, jsem rád, že nám věříte a jsem připraven čelit otázkám na dané téma. Také očekávám podněty z Vaší strany, náměty na akce příštího roku.

Ještě jednu věc musím zmínit, začneme se jí věnovat v následujících měsících. Tou je zodpovědná práce zaměstnance pro zaměstnavatele.

Každý z nás je členem nějakého týmu, má své úkoly, musí plnit spoustu povinností a dodržovat řadu předpisů. Nezodpovědné plnění úkolů stojí čas a peníze při napravování nebo řešení a zaměstnavatelé mají možnost zaměstnance vyzvat k nápravě škody nebo úhradě škody. A to už není ani zábavné a ani zadarmo. Tady jde především o Vaše peníze a o Váš čas.

A teď mne napadá, že tato výzva je vlastně velmi konkrétní a velmi obecná zároveň. Konejte ve Vašem životě jen tak, aby jste byli schopni vždy ustát situaci. Dodržujte pravidla a předpisy a dbejte na rozumná doporučení.

Přeji Vám krásný podzim, hodně štěstí a zdraví a věřím, že spolu to zvládneme.  I s rouškami… 

Jiří Bohdan (28. 9. 2020)

 

Pár praktických rad a informací na závěr:

·   Rozpočet na půjčky je v letošním roce uzavřen (přislíbené a rozjednané bude realizováno).

·   Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí.

·   Je možnost čerpat zdravotní benefit.

·   Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí.

·   Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, jste seznámeni s navýšením plateb.

·   Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají.

Zápis z jednání v září 2020 bude vyvěšen cca do 7. pracovních dnů po uzavření měsíce září 2020, omlouvám se, ale některá jednání nejsou veřejná a jsme vázáni mlčenlivostí.

Děkujeme - Tým odborů ABB Brno a kanceláře Benefit & Travel 

  

Sdělení odborové organizace naší ZO zaměstnancům a partnerům, všem spolupracovnicím a spolupracovníkům ve věci vydaných poukázek Cinema City.

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci.

V nedávných měsících Vám byly vydávány poukázky CINEMA CITY z emise prosinec 2019. Tato emise byla platná do 13. 5. 2020.

Na sociálních sítích Cinema City jsou nyní informace, že poukázky jsou nadále platné až do konce roku 2020. Užijte si tedy některý ze současných premiérových filmů tuzemské produkce.

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno