Previous Next

TOPlist

Aktuality ZÁŘÍ 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Červen 2021

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové,

Po období, kdy jsme museli výrazně omezit naše aktivity na minimum se opět s mírnými omezeními rozjel běžný život našich členů, což dokazují počty Žádostí o příspěvky všeho druhu. 

Výdajově jsme se tedy dostali do nezávidění hodné situace. Proto budeme na členské schůzi předkládat nejen vysvětlení, ale také návrhy jak dál, tedy jak snížit výdaje, nebo získat více prostředků do rozpočtu ZO.

Jisté je nyní jedno. Ukrojili jsme část rezerv, se kterými jsme několik let pracovali a počítali pro vylepšení našich aktivit. Důvody jsou statisticky podložené. Naše organizace se oživuje o nově příchozí členy, zaměstnance našich partnerských firem a současně nás opouští naši nejstarší spolupracovníci, nejdelší dobu u nás působící členové. A tento trend ještě bude v roce 2022 výraznější. 

Výkonný výbor naší organizace bude připravovat na projednání a schválení rozpočet, který musí být na tuto situaci připraven. 

Členové ZO jsou pozváni v počtu delegátů, tak jak byl rozdělen při přípravě členské schůze na jednání. Konference členů ZO OS KOVO ABB Brno se koná ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 14:00 hodin v jídelně EUREST – Vídeňská.

Program je připraven na 2 hodiny. Hosté z vedení výrobních jednotek jsou pozváni. 

 

Telegraficky: 

  • Jednání Výboru ZO, které se bude zabývat strategií Kolektivního vyjednávání a přípravou materiálů členské schůze – Konference proběhne cca týden před jednáním Konference. 
  • Pokračuje příjem Žádostí na plnění v rámci našeho sociálního programu. 
  • Za svoji osobu bych velmi rád poděkoval všem, kteří s námi dobrovolně spolupracují při obnově našeho pracovního prostředí – renovaci kanceláří, ve kterých působíme. 
  • Velké díky patří také všem, kteří přispěli na různá konta živelných pohrom a také dárcům krve, kteří se účastní bezpříspěvkových odběrů krve. 
  • FN Brno – Pekařská v současné době dokončuje renovaci a rozšíření svých prostor pro dárce krve a plazmy a ihned po dokončení Vám nabídneme k dispozici inovované propagační materiály. 

Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci,

přistupujte prosím s rozvahou a respektem k pandemické situaci, která, ačkoliv se nám to jistě nelíbí ještě neskončila. 

Z mých slov určitě neuslyšíte žádné prosby a pokyny k očkování, v tom si každý z Vás na základě zkušeností a svého přesvědčení musí udělat jasno. Bude-li potřeba znovu přijmout nějaká razantnější opatření, u našich zaměstnavatelů, věřím, že se vrátíme opět s respektem k jejich dodržování. Děkuji rovněž za dodržování všech zásad bezpečnosti práce, neboť u našich zaměstnavatelů je minimální počet incidentů a úrazů. A to je i Vaší zásluhou. 

Program MULTISPORT na zkoušku: 

Poslední informaci máme k programu MULTISPORT na zkoušku – společnost MULTISPORT připravila zase na poslední čtvrtletí roku několik volných voucherů na MULTISPORT karty s omezenou měsíční platností. Kampaň Vám představím na konci září 2021.  

Klidné prožití podzimních měsíců Vám přeje Jiří Bohdan a tým odborů ABB Brno.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Je možnost čerpat zdravotní benefit

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan