Previous Next

TOPlist

Aktuality Září 2019 (+ zářijový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB)   

Kolegyně a kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci,

v plném tempu jsme vkročili do náročné etapy přípravy Kolektivního vyjednávání u všech našich zaměstnavatelů. Vzhledem k situaci u našeho hlavního zaměstnavatele bude důležitá samotná příprava i vlastní vyjednávání. V současné chvíli povedeme tři samostatná jednání, proto že máme tři zaměstnavatele. Jaká bude budoucnost se ukáže postupem času. Na nové podmínky si musíme zvyknout.

V průběhu prázdnin jsme přijali od našich spolupracovníků několik podnětů se kterými dále pracujeme. Slýchám velmi často a zřetelně, že jako odboráři zasahujeme do individuálních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je to mýtus a není to pravda. Je naší prací a morální povinností vnímat všeobecné klima v podniku a být nápomocni při řešení sporů. Žádný z našich podnětů předaný směrem k vedoucím zaměstnancům není vymyšlený ani zkreslený. Pochází od našich kolegyň a kolegů a má reálný základ.

Obměnila se struktura zaměstnanců, jak věkově, tak i kvalifikačně. Pokud má zaměstnanec v pracovní náplni vést kolektiv, musí být zralý k tomuto úkolu, musí být vnímavý a empatický. Musí správně posoudit a rozhodnout co je správné a co je až upjatě důsledné a šikanující.

Pravidla a směrnice se musí dodržovat, to je správné. Ale také bychom měli vnímat věci lidským přístupem a s jistým nadhledem.

Trh práce a pracovních sil je stále ještě značně vyčerpaný a noví kvalifikovaní lidé chybí, nebo nemají zkušenosti. A „náruč“ nadnárodní firmy je přivítá důsledným dodržováním pravidel a neempatickým a až příliš sebevědomým vedoucím. Zřejmě je podceněno vzdělávání a sebevzdělávání. Jen správně sestavený a motivovaný kolektiv umí být oporou svému vedoucímu a současně bez stresů plnit zadané úkoly.

Vážené spolupracovnice a spolupracovníci, přichází období podzimu a podzimních prací na zahrádkách a okolo Vašich domů, chalup a bytů. Přistupujte k nim s rozvahou a s dodržováním pravidel bezpečné práce a činnosti. Jen tak zabráníte úrazům a poškození svého vlastního zdraví.

Přeji Vám krásné podzimní dny a buďte nám nápomocni v našem jednání a vyjednávání s Vašimi zaměstnavateli.

Pokud máte jakoukoliv připomínku, nebo námět k naší činnosti, případně máte zájem o zajištění nějaké společné aktivity a jste ochotni přiložit ruku k dílu a podílet se na spoluorganizaci kontaktujte Vaše zástupce, případně mi napište na níže uvedený kontakt.  

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno