Previous Next

TOPlist

Aktuality ZÁŘÍ / 2016  

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V prázdninových měsících se náš Výbor nescházel, komunikovali jsme však mezi sebou o nastavení dalších parametrů našeho fungování do konce roku 2016 a přípravy záležitostí a procesů do dalšího kalendářního roku.

Rovněž jsme se zabývali podněty a stížnostmi Vás členů naší ZO a zaměstnanců našich výrobních jednotek.

Vytváří se nám nová organizační jednotka, jejíž samostatnost a legitimnost potvrdíme korektními Volbami do vnitřního řídícího orgánu, tedy Dílenského výboru.   

Úsek naší činnosti ve výrobě komponentů pro elektrotechniku velmi vysokého napětí, plynem izolovaných rozvodů a rozvoden zažívá v roce 2016 dynamický nárůst objemu výroby, změny uvnitř výrobní haly, její rozšíření a tudíž i nábor zaměstnanců. Z toho plyne i zvyšování stavu členské základny. Nejdynamičtější růst je u dělnických profesí. Trochu nás mrzí, že mladé techniky a odborníky v technické přípravě výroby jsme zatím na PGHV nedokázali oslovit.

Rozhodnutí o oddělení tohoto úseku na samostatný, nazvaný DV 5 PGHV padlo již na členské konferenci a bylo doporučeno Výborem ZO. Pro jeho samostatné fungování a organizování činností je nutné mít zvoleného předsedu DV 5 PGHV a jeho místopředsedu.

Proces voleb je daný, Volby proběhnou 7. 9. 2016 a jejich výsledek oznámíme ve lhůtě dané vnitřním předpisem a Stanovami OS KOVO. ZDE NALEZNETE INFORMACE O VOLBÁCH PGHV, DV5.

Zvolený předseda bude automaticky členem Výboru naší ZO  a bude zván ke každému jednání tohoto samosprávného orgánu naší ZO.

Nezbývá tedy nic jiného, než si přát, aby naše několikaměsíční příprava na tento akt byla završena a nově zvolení kolegové se ujali svých rolí a povinností.

Dále jen ve stručnosti:

  • Spustili jsme Kampaň na získání informací o tom, kolik je mezi námi dárců krve a drobným dárkem chceme ohodnotit tuto prospěšnou aktivitu.
  • Vyhodnotili jsme rozsáhlou a velmi korektně řízenou Anketu o úrovni stravování na Vídeňské. Rozhodli jsme se prozatím výsledky ankety nezveřejňovat na těchto stránkách z důvodu ochrany citlivých dat obchodní povahy. Účastníci ankety však byli s prezentací výsledků seznámeni.
  • Připravujeme Kolektivní vyjednávání u našich zaměstnavatelů, jako první zahájíme vyjednávání v AB Komponentech, kde máme nastavenu účinnost Kolektivní smlouvy na dva roky.
  • Očekáváme další vyjádření našeho hlavního zaměstnavatele k restrukturalizaci a dokončení přesunů jednotlivých administrativních činností do jiných zemí. Tento víceletý projekt by tím měl vstoupit do další etapy.
  • Musíme se pokusit nastavit parametry spolupráce a řízení Benefitů v jednotce DV 5 PGHV, které jsou žádány našimi členy a o kterých si myslíme, že mohou pomoci změnám i v ostatních úsecích, kde působíme.

Přejeme Vám klidný a pohodový start do nového školního roku, do poslední části letošního roku a přejeme všem, kterých se nějaké změny dotýkají, aby je vstřebali bez větší újmy a v klidu.

I když je nemáme rádi, jsou potřebné a někdy jsou i příslibem a přínosem něčeho pozitivního a prospěšného.

   Za redakční radu
   Jiří Bohdan

POZNÁMKA DOPSANÁ PO UZÁVĚRCE:

Téma bezpečnosti práce a bezpečného chování na pracovištích zaměstnavatele.

Vážené spolupracovnice, spolupracovníci. Na svých obchůzkách si všímám, že i přes snahy zaměstnavatele ke zvyšování úrovně bezpečné práce jsou stále ještě pro některé z nás pokyny a nařízení směřující k zajištění bezpečné práce v dodavatelských činnostech a činnostech obslužných a úklidových tabu.

Prosím, neberme toto na lehkou váhu. Smrtelné pracovní úrazy a úrazy s vážným zdravotním postižením na celý zbytek života jsou zbytečné a jsou lidskými tragédiemi s dopadem do rodin postiženého.

Buďme bdělí, pozorní a ostražití. Zdraví a život máme jen jeden.

Jiří Bohdan 

 

 

Nabídky dovolených 2016/2017:

 

VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ

CK ALEX a ČEDOK - dovolená a cestování