Previous Next

TOPlist

Aktuality ÚNOR 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Leden 2021

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové,

Nyní v polovině února již je zřejmé, že zase byly, a ještě budou Covid pandenií ovlivněny další naše plánované aktivity.

Lyžařské zájezdy nejsou a nebudou uskutečněny, zálohy v daných destinacích využijeme v příští sezoně. V tom došlo k dohodě se všemi organizátory i poskytovateli služeb.

Pokud se na základě individuálních žádostí zaměstnanců, nebo zaměstnanců členů odborů rozhodneme zejména v případě horského hotelu Fran spoluorganizovat nějakou formu rekreace, tak vše bude zajištěno odpisem z hlavní zálohy. V každém případě půjde pouze a jedině o individuální dopravu. Také komunikaci s hotelem si zajistíte sami, nám pouze nahlásíte termíny a dohodneme si výši čerpání ze zálohy. 

Cílem je eliminovat zbytečné peněžní toky a současně zbytečnou administrativu a riziko změny – storna. Aparát dobrovolných funkcionářů odborů a nás zaměstnanců kanceláře předsedy ZO OS KOVO ABB Brno nemůže a nechce přebírat zodpovědnost za další situace, které mohou nastat.

 

Další záležitosti:

Letní dětské tábory organizované našimi partnery Vám nabídneme dle obvyklého scénáře, již nyní se ptáte, máme zjištěno, že skutečně organizátoři tyto aktivity připravují.

Benefitní systém pro členy odborů zůstává nezměněnplatí stále možnost čerpání příspěvků dle námi zveřejněné tabulky a také zdravotního benefitu.

Dárcovství krve: tento benefit je také platný, pouze byla ponížena hodnota dárkové poukázky na 500.- Kč. Připomínám, že nárok mají i zaměstnanci partnerských zaměstnavatelů.

Ve všech případech platí, že formuláře jsou umístěny na našich webových stránkách a připomínám, že jsou stále platné. (i když nebyly aktualizovány)

Očekávám tedy náročnost komunikace, rychlé změny, přizpůsobování se situaci, ale musíme se všemu věnovat tak, abychom uspokojili Vaše očekávání a využili efektivně společné finanční prostředky.

Zápis za únor 2021 vydáme počátkem března a bude obsahovat vše podstatné týkající se aktuálních činností odborové organizace, tak jak jste zvyklí.  Rovněž zveřejníme termín členské schůze, Konference členů ZO OS KOVO ABB Brno.

Spolupráce s Klubem důchodců v letošním roce máme o něco těsnější, neboť jsme zveřejnili pro příjem dokumentů určených k práci Výboru Klubu důchodců naše adresy. Klub bude i nadále pracovat a připravovat společné akce, dle zveřejněného kalendáře.

Schůzi členů KD mají plánovanou na 27. 4. 2021 a Plán činnosti a aktivit č. 47 zveřejňujeme nyní - LIST 1 a LIST 2.

Váš

Jiří Bohdan, Předseda Výboru ZO OS KOVO a zástupce zaměstnanců

V Brně 18. 2. 2021

 

Pár praktických rad a informací:

·         Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

·         Je možnost čerpat zdravotní benefit

·         Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

·         Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

·         Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno