Previous Next

TOPlist

Aktuality ÚNOR a BŘEZEN 2022      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Únor 2022

ONLINE

Milé členky a členové odborů... 

...v současnosti jsme všichni zaskočení a vyděšení z nastalé mezinárodní situace. 

Podporujeme Ukrajinský lid v jejich boji a budeme se snažit být vstřícní k potřebám našich spolupracovnic i spolupracovníků. 

Naše činnost má svá pevně daná rozpočtová pravidla, a proto na nejbližším společném jednání celého výboru otevřu téma, jak být nápomocni. 

Zatím Vám všem pouze doporučuji, jednejte s rozumem, klidem a rozvahou. Vím, že chcete pomáhat, ale zvolte si pokud možno některou z oficiálních sbírek, ať již materiální, nebo finanční.  Děkujeme všem za Vaši pomoc, jménem našich přátel, ať už je jakákoliv. (JiBo)

Ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Hana HARTHOVÁ  - od 1. 4. 2022

MUDr. Harthová již nebude nadále provozovat svou praxi v naší ordinaci a od 1. 4. 2022 ukončí poskytování zdravotních služeb na pracovišti na adrese Vídeňská 117, 619 00 Brno a 

Zdravotní služby bude nadále poskytovat, v současných prostorách ordinace nový lékař MUDr. Marek Bezděk. 

K novému praktickému lékaři budete od MUDr. Harthové automaticky převedeni. Pokud byste chtěli zvolit jiného praktického lékaře, je potřeba, abyste do 31. 3. 2022 zaslali tuto informaci MUDr. Harthové, společně s žádostí o předání vaší lékařské dokumentace jinému doktorovi (kterého si musíte sami zajistit) a kontaktem na tohoto lékaře. 

Oznámení o změně, která je momentálně vyvěšena v čekárně ordinace a na webových stránkách MUDr. Hany Harthové.

V případě dalších dotazů, prosím, kontaktujte MUDr. Hanu Harthovou nebo zdravotní sestřičku. (JiBo)

Informace o MULTISPORTU – rok 2022, platné od 22.3.2022:

Akce Multisport zdarma duben 2022  v jednotce ABB Brno – ELDS Vídeňská a Heršpická již skončila. Finanční prostředky pro tuto akci jsou omezené.

Od 1. 5. 2022 je možné pouze podávat přihlášky dle následujících možností: 

Žádost zaměstnanců - členů (ostatní - platné zůstávají i formuláře pro nečleny a členy z firem AB Komponenty a Hitachi – Tuřanka)

Žádost zaměstnanců - nečlenů (ostatní - platné zůstávají i formuláře pro nečleny a členy z firem AB Komponenty a Hitachi – Tuřanka)

Nejčastější chyby v žádostech - Žadatelé nám uvádí do poštovní adresy adresu pracoviště. To není správné, v případě hloubkového auditu zaměstnavatelem – osobou určenou zaměstnavatelem by mohlo jít o méně závažnou chybu. 

V podobném duchu jsou pak zveřejněny informace uvnitř jednotky ABB Brno, na vnitřních stránkách zaměstnavatele – tzv. INSIDE. Na každém formuláři je pak jasně uvedeno, kdo a kolik platí, jak se žádá a kdo s Vámi komunikuje. Žádejte vždy do 15. dne v měsíci. Výdej karet poté očekávejte na přelomu měsíce.

Vždy se snažíme  s Vámi komunikovat a přiblížit se Vám co nejblíž (platí i pro Tuřanku, Heršpickou, případně AB Komponenty)Snažíme se ale vydávat -Face to Face, jde o finanční záležitosti a přerozdělování peněz. Platby jsou připisovány  na daný měsíc, platíte Vy nám, na základě platebního pokynu, který je po Vašem podpisu právně závazný. 

V každé Smlouvě i komunikaci s Vámi je vkládáno právní poučení, tzn., že údaje o Vás nikomu nesdělujeme, zůstávají pouze v našem systému po dobu, kdy příjmáte dotace na uvedenou aktivitu. Děkuji za pochopení. Prohlášení o nakládání s osobními údaji máme jako ZO OS KOVO vyvěšené na našich webových stránkách. (www.odboryabbbrno.cz) 

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

Připravované aktivity a akce 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan