Previous Next

TOPlist

Aktuality ÚNOR 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Leden 2021

ONLINE

Milé členky a členové, kolegyně a kolegové,

Dovolte mi abych Vás pozdravil v roce 2021 a popřál Vám pevné zdraví. 

Vstoupili jsme do dalšího roku, kde se bohužel budeme i nadále setkávat s pandemií CORONAVIRU a tak je velmi těžké něco plánovat a připravovat.

Nic méně, pár slov k našim aktivitám. Protože máme smluvně ošetřeno a zálohou pokryto to, s čím jsme počítali tak půjdu postupně:

Lyžařský zájezd č. 1 Jeseníky, se společnou dopravou, Stará pošta - ZRUŠENO. Kolegové pořadatelé budou informováni, jak v průběhu účetního roku bude možné využít zálohu na čerpání služeb v zařízení Stará pošta.

Připravíme vouchery na ubytování a služby pro rodiny a menší skupiny, nebo jednotlivce. Bude ale platit, že každý zájemce o ubytování a služby si bude:

A) vše zajištovat sám (rezervaci na Hotelu, komunikaci s recepčními) a od nás po posouzení jeho příslušnosti k zaměstnavateli, nebo vztahu k odborové organizaci dostane VOUCHER s uvedenou hodnotou na jméno, který bude současně odeslán v kopii správci v resortu Stará pošta.

B) hodnota číselně označeného voucheru bude účetně odečtena od zálohy a vše ostatní si klient, rekreant uhradí sám na místě, nebo při komunikaci popsaným způsobem, jak si hotel určí. 

Poznámka: Tento způsob bude platit na celý zbytek roku 2021, tedy na zimní i letní sezonu a pokud bude záloha nevyčerpaná, dohodneme se s majiteli resortu Stará pošta co dál.

 

Lyžařský zájezd č. 2 s vlastní dopravou do Jeseníků, Filipovic, Pepovka - ZRUŠENO.

Také zde je předem složena záloha, bude nutné jednat s vedením resortu, nabízí se podobná možnost jako v případě prvního zájezdu.

Poznámka: Pravděpodobně ponecháme část zálohy již na příští sezonu (naplánujeme zájezd na únor 2022), pokud se nedohodneme na jiném řešení.

 

Jarní prázdniny, FRAN, plánováno ve formě rekreace rodin s dětmi, v terminu 20. 2. až 27. 2. 2021 se společnou dopravou - Jarní rekreace rodin s dětmi byla ZRUŠENA z důvodů silných hygienicko epidemiologických opatření zejména na Slovenské straně

Také zde je předem složena záloha. Bude nutné jednat s vedením ubytovacího zařízení a nabízí se podobná možnost jako v případě lyžařských zájezdů.  

Zde jsme schopni zprostředkovat pomoc s objednávkami pro individuální zájemce, ale vhodné bude, aby jednotlivci – zástupci malých kolektivů komunikovali přímo se zodpovědnými osobami na horském hotelu FRAN , co do termínu a velikosti rezervovaného pokoje. Následně potom obdrží voucher na služby, se kterým se budou hlásit na hotelu FRAN.

Poznámka: tento způsob bude platit na celý zbytek roku 2021, tedy na zimní i letní sezonu a pokud bude záloha nevyčerpaná, dohodneme se s majiteli, jak budeme dál postupovat.

U všech tří uvedených případů to hlavní těžiště práce s objednáváním ponecháme na klientovi, cestovateli a budeme přidělovat VOUCHERY buď s plnou hodnotou (tj. případ člena odborů), nebo s hodnotou s příspěvkem cestovatele do pokladny ZO OS KOVO ABB Brno (tj. případ nečlena odborů, ale zaměstnance partnerského zaměstnavatele). 

Cílem je eliminovat zbytečné peněžní toky a současně zbytečnou administrativu a riziko změny – storna. Aparát dobrovolných funkcionářů odborů a nás zaměstnanců kanceláře předsedy ZO OS KOVO ABB Brno nemůže a nechce přebírat zodpovědnost za další situace, které mohou nastat.

 

Další záležitosti:

Benefitní systém pro členy odborů zůstává nezměněn, platí stále možnost čerpání příspěvků dle námi zveřejněné tabulky a také zdravotního benefitu.

Dárcovství krve: tento benefit je také platný, pouze byla ponížena hodnota dárkové poukázky na 500.- Kč. Připomínám, že nárok mají i zaměstnanci partnerských zaměstnavatelů.

Ve všech případech platí, že formuláře jsou umístěny na našich webových stránkách a připomínám, že jsou stále platné. (i když nebyly aktualizovány)

Očekávám tedy náročnost komunikace, rychlé změny, přizpůsobování se situaci, ale musíme se všemu věnovat tak, abychom uspokojili Vaše očekávání a využili efektivně společné finanční prostředky.

Zápis za leden 2021 vydáme v nejbližších dnech a bude obsahovat vše podstatné týkající se aktuálních činností odborové organizace, tak jak jste zvyklí.          

Váš

Jiří Bohdan, Předseda Výboru ZO OS KOVO a zástupce zaměstnanců (v Brně 29. 1. 2021)

Pár praktických rad a informací:

·         Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

·         Je možnost čerpat zdravotní benefit

·         Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

·         Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

·         Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan

 

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno