Previous Next

TOPlist

Aktuality ÚNOR 2 / 2017  

Kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci, členové odborového svazu KOVO.

Je mým potěšením Vám rozeslat nové členské průkazy OS KOVO, neboť tímto krokem je završeno úsilí všech spolupracovníků z naší centrály, regionálního zastoupení i mých přímých spolupracovníků.

Tento projekt vznikl na jižní Moravě a také budeme první, kdo ho plní na hodně přes 90 %.

Prosím věnujte pozornost základním informacím. Průkaz je standardní plastovou kartou s QR kodem.

Průkazy byly vyráběny z údajů k 1.lednu 2017, takže nová dávka průkazů po změnách v členské základně za leden a únor bude distribuována později.

  • Převzetí průkazu musí být podepsáno v předávací listině.
  • Ten kdo uvedl do základního souboru v loňské anketě emailové kontakty a telefonní spojení vyplňovat nic nemusí, dobrovolně Vás však vyzývám a prosím : vyplňte alespoň jedno spojení na Vás. Tabulka je součástí předávacího formuláře. Noví členové také mají téměř všichni vyplněno ( DV 5 Tuřanka na 99 % ).
  • Členům, kteří vyplnili emailové adresy přijde základní přihlašovací email : uživatelský profil a heslo. Tyto aktivity jsou stejné, jako u všech eshopů, bankovnictví a podobně. Je na Vás, jak s nimi naložíte  - tímto kanálem se Vám otevírají nějaké možnosti dále se účastnit projektů podporovaných centrálním svazem – OS KOVO (cestování, T Mobile ). V žádném případě však není propojenost s BENEFITY odboráře ABB Brno. Možná v budoucnu, ale zatím ne.
  • Průkaz si uložte a hlídejte. Ukončíte-li členství, průkazy budou deaktivovány ( do 30 dnů od aktualizace souborů ) . Povinnost vrátit je na centrálu existuje, doložíte-li mi čestné prohlášení že byl zničen a nebo fotodokumentaci zničeného uznáme to.
  • Ztráta, zcizení, neúmyslné poškození průkazu (teplotou, kyselinou, mechanické apod. ). Prosím ohlaste písemnou formou ( dopis, email ) Průkazy budou vystavovány jako duplikáty. 
  • V současné chvíli máme nastavenu aktualizaci souborů po čtvrtletích. Věřím, že po zaběhnutí systému budeme aktualizovat měsíčně.

Členský průkaz OS KOVO

Děkuji Vám za konstruktivní přístup a děkuji celému týmu spolupracovníků za distribuci průkazů.

Jakékoliv otázky nebo podněty mi prosím pište nebo pište sms zprávou na uvedený kontakt.

S pozdravem Jiří Bohdan, OS KOVO, Odbory ABB Brno   

* * * * * * * * *

Součástí této Aktuality je také nabídka rekreací, které svým členům zprostředkováváme u našich partnerů. Při podávání žádostí prosím dbejte organizační struktury naší ZO a směřujte Vaši komunikaci ke zvoleným zástupcům Vašich úseků:

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK DIAMANT připravili CELKOVOU NABÍDKU

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK ČEDOK připravili nabídku na léto 2017

ZO OS KOVO ve spolupráci s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Korfu

ZO OS KOVO ve spolupráci s s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Nei Pori

ZO OS KOVO ve spolupráci s s CK EKOBRNO připravili dovolené na léto 2017 - Řecko, Iro

Prohlášení ZO OS KOVO k nabídkám rekreací

Otázky k rekreacím potom směřujte k mojí osobě, (nejlépe emailem), nebo přímo k partnerům v CK, pokud již nějakou komunikaci s nimi máte navázanou.

Máte-li nějakou připomínku k naší práci, sdělte nám ji. Teď je ten nejvhodnější čas na změny, neboť v souladu s pravidly, Stanovami a zvyklostmi se blíží doba, kdy Konference může zapracované návrhy změn po řádném projednání Výboru naší ZO schválit a zapracovat do aktuálních materiálů.

Za Výbor ZO

Jiří Bohdan – předseda 

   

INFO PO UZÁVĚRCE:

V  průběhu I. čtvrtletí  2017 budeme distribuovat nové členské průkazy OS KOVO.

Je to úkol daný vyššími orgány a je nutné ho splnit a vnímat jako potřebný krok ke správné a přesné evidenci členů, neboť každý jednotlivý člen může čerpat určitých výhod a Benefitů v celostátním měřítku.

Tato karta Vám to umožní a zjednoduší se tím tak jak administrativa, tak vyhodnocování čerpání.

Kdo ji nebude chtít využívat nemusí  je to jen a jen ve Vaší kompetenci.  

 

Nabídky dovolených 2017:

Francie - dovolená v Provence 2017  Řecko - Olympijská Riviéra 2017