Previous Next

TOPlist

ODBORY ABB BRNO - SRPEN / 2016  

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V prázdninovém období jsme se zaměřili na přípravu něčeho nového, co zatím ještě v naší ZO OS KOVO zavedeno nemáme. Nějakého společensky prospěšného BENEFITU. V současné chvíli je připomínkován členy Výboru ZO a následně bude uvolněn ke komunikaci. Počátkem září Vás tedy s propagační kampaní seznámíme. 

Letošní léto nám zatím ukazuje alespoň na Moravě a Brněnsku svoji přívětivou tvář. Není moc dní po sobě velké horko, v podvečer a večer zaprší a tak se dá po ránu celkem obstojně vyvětrat. 

Zmenšil se tedy alespoň zdánlivě počet připomínek k mikroklimatickým podmínkám na pracovištích. Připomínky se v současnosti zaměřují především k oddělením, kde jsou instalovány klimatizace, nebo kde je více osob s rozdílnými potřebami. Jako u všeho i zde platí všeho s rozumem. Uvědomte si prosím, že zdravá a rozumná míra kompromisu prospěje oběma (nebo více) stranám sporu. Nebude muset být „něco“ řešeno zásahem z vyšší moci. V minulosti jsme toho již mnohokrát byli svědky. 

Druhým tématem, kterým bych Vás chtěl oslovit je bezpečnost práce.
Naše společnost vynakládá nemalé prostředky na zajištění politiky ochrany zdraví zaměstnanců a eliminování rizik na pracovištích i v areálu našeho zaměstnavatele. Prosím Vás, nebuďte tedy lhostejní k tomu, co nás ohrožuje. Do práce chodíme proto, že máme základní potřeby a musíme si na ně vydělat. A především se z práce chceme vrátit každý den k rodinám zdraví a se všemi svými končetinami. To co někdy lze vidět na obchůzkách rozhodně není v pořádku. Pokud dojde k úrazu, je už pozdě přemýšlet co se mělo udělat jinak. Je nutné mít k dispozici postupy bezpečné práce a naučit se je a dodržovat. Platí to u všech činností. Chůzi po areálu nevyjímaje.
Dodržujte prosím pokyny a nařízení, která v našem areálu platí. Nebudou muset být příjímána nepopulární rozhodnutí.

Naše ZO OS KOVO ABB Brno se také letos podílí na podpoře bezpečnostně zaměřených aktivit. Mimo jiné i tím, že jsme distribuovali reflexní označovací prvky, které v souladu se zákony je nutné používat na označení osob, pohybujících se na vozovce.

Přejeme Vám klidný zbytek prázdnin, bezpečný návrat z dovolených a pohodové chvíle s rodinami.

Za redakční radu
Jiří Bohdan

ORGANIZAČNÍ POZNÁMKA:

V měsíci srpnu je činnost sekretariátu ZO omezena dovolenými a pracovními cestami zejména v lokalitě Brno.
Při vyřizování administrativy na sekretariátu se prosím informujte telefonicky, zda jsme přítomni, nebo napište sms na můj mobil: 

603 418 986

Schůzku si můžete sjednat i pomocí emailové korespondence.
Děkujeme.

Jiří Bohdan

 

 

Nabídky dovolených 2016:

 

NEI PORI I. - LAST MINUTE!!! NEI PORI II. - LAST MINUTE!!!

CK ALEX a ČEDOK - dovolená a cestování

ŘECKO - OSTROV KOS

ZAHRANIČNÍ DOVOLENÁ V ŘECKU

 

ŘECKO - Olympská riviéra NEI PORI ŘECKO - Olympská riviéra LEPTOKARIA