Previous Next

TOPlist

Aktuality ŘÍJEN - LISTOPAD / 2017  

Vážené členky, členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.    

V přiložených materiálech v následující části sdělení lze najít souhrn nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno.

Je to další krok k tomu, abychom Vám členům ZO OS KOVO ABB Brno předkládali informace uceleným způsobem a vyhnuli se tak diskusím a „polopravdám“ , na které občas narazím v dotazech adresovaných k mojí osobě, nebo při diskuzích s jednotlivými členy.

Jsou to materiály pracovní, které budou ještě korigovány a schváleny až na jednání Výboru ZO OS KOVO ABB Brno v prosinci 2017 a budeme se jimi v roce 2018 řídit. K těmto materiálům jsou přiloženy také Formuláře žádostí v samostatné části našich stránek v sekci: Dokumenty.

Formuláře je možné používat, neboť jsou reálné a pokud uvádějí hodnoty podpor jsou zakotveny v dokumentech platných pro rok 2017 – tj. aktuální rok.

Jedná se o:

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Příspěvek Dárcům krve je po dohodě vyplácen ve stejné výši jako v roce 2016, mechanizmus Žádosti zůstal zachován. Žádost je přiložena zde: (Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve)

Informace o provozu zdravotního střediska na Vídeňské jsou vyvěšeny. 

Informace k provozu hromadného stravování v EPMV Vídeňská : běžný provoz

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

Přikládáme několik nabídek na kulturní akce nebo informativních letáčků z okolí:

3. prosince 2017 v Besedním domě v Brně - Má vlast od B. Smetany - 135 let od premiéry

U kulturních pořadů platí:

přihlášky zájemců přímo na kontakt uvedený v zápatí našich webových stránek. Objednatelem je vždy ZO OS KOVO, u vstupenek je nastaveno spolufinancování účastníka akce dle konkrétního rozpisu. Uzávěrka objednávek bude do konce srpna 2017 bez možnosti navyšování.

S pozdravem Jiří Bohdan

tým Odbory ABB Brno