Previous Next

TOPlist

Aktuality LISTOPAD 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Říjen 2021

ONLINE

Milé kolegyně a kolegové, členky a členové odborů.

1. Vyhodnocení konference

Mám-li se vrátit ke Konferenci, tak mohu konstatovat, že proběhla klidně. Hosté z podniků ABB i Hitachi nám představili plány do budoucnosti a poděkovali nám všem za naši práci, hlavně za minimalizaci úrazů a incidentů a za aktivní přístup k plnění úkolů v podmínkách COVID období. Jak rád bych řekl, nebo použil slova v uplynulém období Covid roku. Ale.. všichni vidíme a denně prožíváme aktuální stav, takže obezřetnost je stále na místě. Bohužel po oznámení nepříliš konkrétních informací o nutnosti přeorganizovat naše výdaje ihned druhý den vypukla v organizaci panika s cílem, který mi není jasný.  Chtěl bych tuto část uzavřít optimisticky a tak použiji lehkou frázi, kterou používáme hodně často: Odbory nejsou jen o benefitech, jsou hlavně o Kolektivním vyjednávání a o udržení sociálního smíru. Vaše členství prospívá Vám všem a benefity jsou nádstavbou, chcete-li tou třešničkou na dortu.  Ale každý z Vás členek a členů má u mě otevřené dveře s náměty, informacemi, plány na malé týmové  akce aj.. Tak se prosím nebojte vyjádřit svůj názor. 

2. Plány do podzimních měsíců

Detailně projednat ve výboru ZO potřebné úpravy našich směrnic a dát je ve známost, k diskusi a od 1. 1. 2022 je uvést v život. 

Dokončit soupis a výplatu náležitostí, které jsou nárokovány Vámi členy a členkami. Dokončit soupis a vyplacení aktivit, které hradíme zaměstnancům a jsou směřovány k jejich nezletilým dětem. 

Vést Kolektivní vyjednávání s cílem dosažení co nejlepších výsledků. 

3. Stravovací komise

Zabývat se podněty zaměstnanců, strávníků ať již na Vídeňské, nebo na Heršpické. Témat je dost. Hlavním tématem je vyjednávat s vedením jednotky jak Stravování podpořit. 

4. Revize textů našich předpisů a směrnic

Je téměř před dokončením vše, co se týká vztahů s centrálou OS KOVO. Vnitřní dokumenty a výdajové záležitosti jsem zmínil v pasáži výše. 

5. Ostrava, nové ZO

Jsem rád, že v organizační jednotce ABB Ostrava vznikla odborová organizace. Kolegyním a kolegům budu nápomocen detailní radou, osobními zkušenostmi a vším, co jim může pomoci. Plánuji pracovní cestu za tímto účelem, abychom se vzájemně poznali. 

6. Obecné a knihovna 

Život a každodenní rutina nás jistě něčím překvapí, takže čas uteče a budeme chystat naše běžné předvánoční benefity. Rovněž se zaměříme na knihovnu, kterou doplníme o nějaké nové tituly. Knihovna obecně není ve veřejnosti známa, má svůj režim a můžeme Vám zprostředkovat zjištění, zda Vámi požadovaný titul je k dispozici. 

7. Co závěrem?

Na závěr  přidávám ujištění společnosti CINEMA CITY, že všechny naše vouchery, které byly v prosinci roku 2020 vydány Vám členům i Vám zaměstnancům jsou platné až do konce března 2022. 

  

Klidné prožití podzimních měsíců Vám přeje 

Jiří Bohdan a tým odborů ABB Brno 

 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Je možnost čerpat zdravotní benefit

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan