Previous Next

TOPlist

Aktuality Říjen 2019 (+ zářijový zápis z jednání ZO OS KOVO ABB)   

Kolegyně a kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci,

Zahájili jsme Kolektivní vyjednávání a absolvovali jsme zhodnocení práce Klubu důchodců při naší ZO. Připravujeme plán aktivit na příští rok a plán práce zaměřený na vzdělávání i zdokonalování našich funkcionářů.

Dovolte mi krátce zmínit se o činnosti Klubu důchodců:

Tento Klub je přístupný pro všechny bývalé zaměstnance našich zaměstnavatelů a členů odborové organizace. Přihlášku lze podat v sídle naší ZO, tj. Na Vídeňské v našem mateřském podniku. Členství je zpoplatněno 150.- Kč/ kalendářní rok a bývá zpravidla placeno dvakrát ročně na Členských schůzích, tj. V říjnu a v únoru.

Mimo to je možné zaplatit  příspěvek v pracovních dnech do rukou zaměstnanců kanceláře předsedy ZO OS KOVO. Nebývá to pravidlem, ale do Klubu většinou přecházejí členové odborů, nebo přímo zaměstnanci, kteří členové odborů nebyli. Mnozí z těchto „ nečlenů „ si po ukončení pracovní kariéry nejprve dají do pořádku osobní a rodinné věci a následně se o členství zajímají, neboť na ně dolehne jistá izolovanost a samota. Při příjmání členů KD také hrají roli osobní vazby na členy, známost s osobami s „dobrou“ zkušeností s touto organizací.

Klub důchodců je veden předsedkyní a opřen o práci několika dobrovolníků, kteří připravují společné vycházky, výlety a besedy. Tento organizační štáb se schází pravidelně 10 x v roce, mimo prázdninové měsíce a průběžně vyhodnocuje svoji činnost. Pracuje s rozpočtem 110 000.- Kč a na každou konanou aktivitu si členové připlácí. Rozpočet bývá dodržen a řádně zdokladován nám zřizovatelům. Členská základna se již několik let drží na číslech mezi 150 a 160 členy. Přeji celému organizačnímu týmu mnoho sil a štěstí při pořádání jejich akcí a organizování společných aktivit.

A Vás všechny vyzývám, pomozte jim s přípravou aktivit a zejména Vás mladší ročníky prosím, pomozte této aktivní části našich bývalých zaměstnanců s organizací a myslete na budoucnost. Každý tým musí mít vychované následníky a připravovat si je k další činnosti a budoucí práci. Pokud chcete vážně spolupracovat a nabídnout svůj čas pro práci v Klubu kontaktujte mne. Rád Vás nasměruji a předám kontakty .

Pro členy ZO OS KOVO ABB Brno mám ještě jednu výzvu:

Připravujeme zájezd pro rodiče a prarodiče s dětmi na 18.4.2020 nebo na 25.4.2020 zřejmě do areálu Peklo čertovina a také Dětský den s naší odborovou organizací a to na 6.6.2020 v areálu Retro  Muzea  Na Statku v Brně Dolních Heršpicích.

Na obě akce se již můžete nezávazně hlásit, potřebný formát je jméno, příjmení a osobní číslo zaměstnance, preferován je emailový i telefonický kontakt. Také zmínka o tom, kde pracujete je vhodná, zastupujeme a oslovujeme tímto sdělením zaměstnance několika zaměstnavatelů na čtyřech pracovištích v rámci Brna.  Tam kde není emailové spojení, alespoň telefonický kontakt.

Zájemce budeme kontaktovat nejpozději do konce února 2020 a sdělíme jim další informace. Dotovat budeme pobyt a aktivity našich členů, jejich dětí nebo dětí v druhém koleni ( vnuci a pravnuci v obou pohlavních) vždy v doprovodu našeho člena, členky. Na přesném rozpočtu ještě pracujeme.   

Rovněž hledáme spolupracovníky na uspořádání dne dětí, tj. Členy pořadatelské služby. Počítejte s celodenní potřebou Vaší spolupráce, min. od 10.00 do 18.00 dne 6.6.2020. Za tuto spolupráci vypíšeme odměnu, ale nejedná se o pracovní vztah.

Závěrem mi dovolte poděkovat nejbližším kolegyním a kolegům za jejich práci. Poslední měsíce byly hektické a já jsem byl vlastní vinou mírně omezen v pracovních aktivitách. Děkuji za Vaši podporu.  

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

Konto živelných pohrom:

OS KOVO Česká republika vede tzv. Povodňové konto, které bylo před několika lety přejmenováno na Konto živelných pohrom.

Z tohoto konta lze členům OS KOVO poskytnout podporu v nouzi, kdy Vás postihne cokoliv, co lze nazvat mimořádnou událostí související s živly (oheň, voda, vítr).

Veškeré další informace si případě potřeby vyžádejte přímo u mne. 

Moc a moc si přeji, aby se nikomu nic takového nestalo. V nouzi dokážeme rychle pomoci.

Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno, bohdan.jiri@gmail.com

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem. Tým Odbory ABB Brno