Previous Next

TOPlist

Aktuality, Říjen 2018   

Milé kolegyně, kolegové, členky a členové naší ZO OS KOVO ABB Brno.

Celá naše vlast si v letošním roce připomíná mnoho slavných výročí, ať již založení republiky, neslavné dny okupace nejprve nacistickým Německem a posléze i „bratrskými“ vojsky v roce 1968.

Nejsem politolog ani politik, historik nebo znalec a tak se k uvedeným výročím nebudu nijak vyjadřovat. Rozumím své profesi, snažím se lidem okolo nabídnout to dobré, co umím, naslouchat jim a pomoci, je-li to v mých silách.

Žijeme v krásné zemi, plné přírodních zajímavostí, překrásných historických staveb i vzácných ukázek lidské tvořivosti a nápaditosti.

Zavzpomínejme tedy na všechny, kdo svoji tvořivou denní prací přispěli k tomu, že naši vlast, Českou republiku obdivují turisté z celého světa.

Pokusme se i my aktivní lidé zvelebit okruh místa, ve kterém žijeme a podnikáme, trávíme své volné dny, vychováváme děti nebo pečujeme o své blízké. Pozitivní energií, našim přístupem a nadšením jistě strhneme ostatní a nebudeme jen „brblat a nadávat“.

 „Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu.“— Konfucius

Parafrází na tento letitý citát může být vyjádření z lidové tvořivosti:
„Je lepší rozsvítit žárovku, než nadávat že je tma a rozbít si „h..u“

Ke vzpomínání na naše blízké nás vybízí i další blížící se datum a to je Svátek všech zemřelých, lidově „Dušičky“.

Přeji Vám všem krásný podzim a pohodovou přípravu oslav konce roku.

Zdroj citátu: internet a lidová tvořivost

S pozdravem  Jiří Bohdan – předseda Výboru ZO OS KOVO ABB Brno

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

Kancelář Benefit & Travel plus Odbory ABB Brno – Vídeňská 117  je v provozu, aktuálně si prosím ověřte přítomnost pracovníků telefonicky nebo emailem.

tým Odbory ABB Brno