Previous Next

TOPlist

Aktuality PROSINEC 2021      

Zápis z jednání ZO OS KOVO ABB - Prosinec 2021

ONLINE

Milé kolegyně a kolegové, členky a členové odborů. Spolupracovnice a spolupracovníci. 

Máme za sebou další kalendářní rok, který jsme prožili s Covidem 19. V tomto roce nás všechno zasáhlo mnohem důrazněji a stali jsme se velmi citlivými na jakékoliv příkazy, zákazy i špatné zprávy. Proto oceňuji všechny, kteří mají nezlomný optimismus a snaží se ho šířit mezi svými nejbližšími spolupracovníky. Ano, i drobný dárek potěší, stejně jako milý úsměv, květinka či snaha vytvořit milé a přívětivé prostředí. O hospodářských výsledcích našich zaměstnavatelů Vám jistě podají informace naši nejvyšší manažeři. O dopadech všech pandemických situací do výdajů jsem zase hovořil na Konferenci a snažím se korektně informovat uvnitř naší ZO. 

Čeká nás nelehký rok, někteří z Vás se musí připravit na výraznou změnu ve svém životě. Prosím, nepodléhejte pesimismu, zůstaňte stále optimističtí a na změnu se včas připravte. Jsem otevřený s Vámi Vaši situaci probrat, pomoci se Vám zorientovat v možnostech, nebo jen Vás vyslechnout. Ono totiž stále platí: sdílená starost, poloviční starost.

Kolegyně, kolegové, spolupracovnice a spolupracovníci. 

Přeji Vám krásný a klidný zbytek Adventu, pohodu a klid ve Vašich rodinách i srdcích a duších. Vánoce nemusí být jen materiálně bohaté, Vánoce a konec roku by měly být klidným pozastavením, využitím volného času s blízkými a časem k zamyšlení. 

Hodně zdraví a štěstí v roce 2022 Vám přeje 

Jiří Bohdan a tým Odborů ABB Brno 

Mobile: +420 603 418 986
E-Mail: jiri.bohdan@cz.abb.com
Stránky zástupců zaměstnanců: www.odboryabbbrno.cz

 

Připravované aktivity a akce 

 

Souhrn odkazů sdělení, nároků a podpor určených členům ZO OS KOVO ABB Brno:

Informace členům ZO OS Kovo ABB Brno

Žádost o příspěvek člena k narození dítěte

Žádost o vyplacení rekreačního příspěvku

Žádost o vyplacení příspěvku na Letní dětskou rekreaci nebo ozdravný pobyt

Žádost o vyplacení  příspěvku na pohřeb člena

Žádost na vyplacené benefitu - dárce krve

 

Pár praktických rad a informací:

· Stále je možné podávat žádosti o rekreační příspěvek a o příspěvky na aktivity dětí

· Je možnost čerpat zdravotní benefit

· Dbejte na kompletní vyplnění dokladů a podávaných Žádostí elektronickou cestou

· Proveďte kontrolu placení za MULTISPORT aktivity, dodržujte požadované a věnujte se samostatným zprávám na dané téma.

· Upřednostňujte prosím písemné dotazy před telefonickými, lépe se mi dohledávají

Závěrem připomínáme: 

Máte-li nějaké příběhy, se kterými se chcete podělit, klidně mi napište. Můžeme je i spolu s nějakou pěknou fotografií zveřejnit.

Děkuji Vám ještě jednou za důvěru i spolupráci, kterou potřebuji a bez které bych svoji roli jen těžko zvládal.

Váš Jiří Bohdan